MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Pozwólcie mi cofnąć się jeszcze raz do 19 kwietnia 2005. Prawdziwy ciężar decyzji był również z uwagi na to, że od tamtego czasu byłem zatrudniony zawsze i na zawsze przez Pana. Zawsze – każdy kto przyjmuje posługę Piotrową nie ma już żadnej prywatności. Należy zawsze i całkowicie do wszystkich, do całego Kościoła. W pewnym sensie wyeliminowany zostaje prywatny wymiar jego życia"…."Słowo 'zawsze…More
"Pozwólcie mi cofnąć się jeszcze raz do 19 kwietnia 2005. Prawdziwy ciężar decyzji był również z uwagi na to, że od tamtego czasu byłem zatrudniony zawsze i na zawsze przez Pana. Zawsze – każdy kto przyjmuje posługę Piotrową nie ma już żadnej prywatności. Należy zawsze i całkowicie do wszystkich, do całego Kościoła. W pewnym sensie wyeliminowany zostaje prywatny wymiar jego życia"…."Słowo 'zawsze' jest także 'na zawsze' – nie ma już powrotu do sfery prywatnej. Moja decyzja zrzeczenia się aktywnego sprawowania posługi tego nie anuluje".

Tutaj Benedykt XVI wyraźnie twierdzi, że ciężar jego decyzji przyjęcia papiestwa składał się z tego, że był zatrudniony do obowiązku otrzymanego od Chrystusa, który jest "na zawsze", i jego "decyzja zrzeczenia się aktywnego sprawowania posługi tego nie anuluje". A zatem Benedykt nie zrzekł się urzędu Piotrowego ani posługi, a tylko czynnego sprawowania tej posługi.
Edward7
(...)

POWRÓT STAREJ MSZY

Weronika – Jezus nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Jego duchowni wypełniają swoje powołania, a także ze Mszy. Jezus życzy sobie, aby przywrócono Starą Mszę, aby wymazać wiele błędów, które się wkradły od początku Nowej Mszy. - 1 lipca 1985
MSZE SĄ WAŻNE
„Nie traćcie wiary w Moją Mszę. Jest ważna. Człowiek może wypaczyć, ale jest ważna, mówię! Kiedy prawnie …More
(...)

POWRÓT STAREJ MSZY

Weronika – Jezus nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Jego duchowni wypełniają swoje powołania, a także ze Mszy. Jezus życzy sobie, aby przywrócono Starą Mszę, aby wymazać wiele błędów, które się wkradły od początku Nowej Mszy. - 1 lipca 1985
MSZE SĄ WAŻNE
„Nie traćcie wiary w Moją Mszę. Jest ważna. Człowiek może wypaczyć, ale jest ważna, mówię! Kiedy prawnie wyświęcony ksiądz Kościoła rzymskokatolickiego odprawia tę Mszę, jest ona ważna, mówię! " - Jezus, 7 grudnia 1976
NIE OPUSZCZAĆ
"... Nie porzucajcie Kościołów Mojego Syna na całym waszym świecie, Moje dzieci. Msza Święta, Najświętsza Ofiara, jest nadal ważna. "Nie osądzajcie swojego Kościoła, Moje dzieci, według standardów ludzkich, za prawnie – wyświęcony na kapłana, mężczyzna, który został prawnie wyświęcony, będzie używany przez Ojca Przedwiecznego, przez Ducha, aby przynieść wam Mojego Syna, Jego Ciało i Jego Krew, którą On teraz przelewa w żalu za was!” – Nasz Pani, 5 sierpnia 1976
ZASTĄPIONY POSIŁKIEM
„Prawdziwa Ofiara została zastąpiona posiłkiem! Czy zapomniałeś o Mojej śmierci na krzyżu? Macie domy do jedzenia. Nie przychodźcie do Mojego Domu, aby jeść! Życie, jest fizyczne i nadprzyrodzone. Przychodzę do was w prawdziwej Obecności. Wrogowie w Moim Domu chcą zabrać tę wiedzę spośród was. - Jezus, 21 sierpnia 1974
ZMIANA KONSTRUKCJI
„Nie doprowadzicie do nawrócenia tych, którzy są obecnie odstępcami, poprzez kompromis w swojej Wiary lub zmianę konstrukcji zewnętrznych linii Mojego Kościoła; i przez to rozumiem wygląd fizyczny i sposób, w jaki przeprowadzacie Świętą Ofiarę Mszy.
„Wielu oddaje Moje Ciało w sposób, który można nazwać jedynie bluźnierstwem. Wielu przyjmuje Moje Ciało w Eucharystii w sposób, który zniesławia Boskość, a także promuje bezbożność, pogaństwo, nieczystość serca , które czynicie podczas Świętej Ofiary Mszy.” - Jezus, 26 maja 1979

** „… Papież, pragnąc spełnić życzenia tych grup, przyznaje biskupom diecezjalnym możliwość korzystania z indultu, dzięki któremu księża i wierni… mogą odprawiać Mszę św. przy użyciu Mszału Rzymskiego zgodnie z edycją z 1962 roku… To ustępstwo”, kontynuuje dokument, „oznacza troskę wspólnego Ojca o wszystkie swoje dzieci”. (Święta Kongregacja Kultu Bożego, Quattuor Abhinc Annos, 3 października 1984)
„… wszędzie należy okazywać szacunek dla uczuć wszystkich tych, którzy są przywiązani do łacińskiej tradycji liturgicznej, poprzez szerokie i hojne stosowanie dyrektyw już wydanych jakiś czas temu przez Stolicę Apostolską…” (Papież Jan Paweł II, list apostolski Ecclesia Dei adflicta , 2 lipca 1988)


tłumaczenie automatyczne błędy
tldm.org
Jarujestem
Edward wszystko fajnie tylko doprecyzuj, któremu prorokowi były dane proroctwa, bo jak na razie to jest bałagan w którym gubię wątek.
Edward7
27.02.2013, 15:30 - Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji
Moja szczerze umiłowana córko, codzienne Msze będą jeszcze przez jakiś czas odprawiane i przynaglam wszystkich Moich wyznawców, aby dalej w nich uczestniczyli, tak jak do tej pory.
Nadal musicie przyjmować Moją Święt…More
27.02.2013, 15:30 - Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji
Moja szczerze umiłowana córko, codzienne Msze będą jeszcze przez jakiś czas odprawiane i przynaglam wszystkich Moich wyznawców, aby dalej w nich uczestniczyli, tak jak do tej pory.
Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji. Zostanie ogłoszony inny rodzaj ofiary składanej Bogu i natychmiast się zorientujecie, kiedy to nastąpi, ponieważ fałszywy prorok przerwie odprawianie Mszy. Mszę Świętą zastąpi ogólnoświatowy, pogański rytuał i wy, Moi ukochani wyznawcy, pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, rozpoznacie czym on będzie.
Nigdy, przenigdy, nie wolno porzucić Kościoła, który dałem światu, a który jest oparty na Moim Nauczaniu i Ofiary Mojej śmierci na Krzyżu, wraz z Najświętszymi Darami, którymi was obdarowałem.
Wy, Moi ukochani wyznawcy, jesteście Moim Kościołem. Moi ukochani księża i duchowni pobłogosławieni darem Ducha Świętego nigdy Mnie nie opuszczą. Was także nie opuszczą. I tak Mój Kościół będzie żył dalej, ponieważ nigdy nie może umrzeć. Kościołem jest Moje Ciało na ziemi i dlatego nigdy nie może zostać zniszczony. Jednak będzie on zmiażdżony, dręczony i odrzucony, a następnie pozostawiony na pustyni, aby umarł. Choć Moi wrogowie będą próbowali zniszczyć każdą oznakę życia, Mój Kościół ponownie się podniesie. Ale pamiętajcie, że nigdy nie umrze, chociaż może się tak wydawać.
Mój Kościół na ziemi zostanie zmniejszony i nie z własnej winy stanie się armią reszty.
Mój odrzucony, Prawdziwy Wikariusz, będzie walczył w prowadzeniu dzieci Boga na miarę swoich możliwości. To Ja, Jezus Chrystus, poprowadzę was, podniosę i uwolnię was od zła, które zostanie wam narzucone; zła, które zakończy się w sposób nagły i straszny dla tych wszystkich, którzy są po stronie antychrysta i jego niewolników.

Wasz Jezus

Z najnowszych polecam te - paruzja.info/wybrane.php

27.11.2014, 08:40 - Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia
Moje drogie dzieci, fałszywy kościół - ten, który zastąpi Kościół mojego Syna na ziemi - jest gotowy, a wszystkie herezje zostaną sprytnie ukryte między wierszami nowego mszału, który zastąpi stary.
Fałszywy kościół ciemności zostanie zbudowany po ogromnej pożodze w celu zastąpienia dotychczasowego Kościoła. Wszystko, co było obecne w Kościele Mojego Syna zostanie zastąpione tym wszystkim, co będzie nowe. Ale jedna rzecz nigdy się nie zmieni. Fundamenty, na których Kościół mojego Syna został zbudowany nie zostaną naruszone, ponieważ są one mocno osadzone w ziemi. Nikt nie będzie mógł ich naruszyć i nie naruszy dlatego, że Bóg na to nie pozwoli.
Kościół ciemności będzie pozbawiony życia. Nie wyda żadnych owoców, gdyż zostanie zbudowany na zepsutej glebie. Z ust tych, którzy będą głosili kazania ze swoich ambon, popłyną wszelkiego rodzaju herezje. Stanie się on jaskinią nieprawości i nic, co będzie głosił ustami tych, którzy będą przechwalali się jego wielkością, nie będzie miało jakiegokolwiek sensu.
Będą to dni, kiedy wielu chrześcijan już ponad miarę zastraszonych, zmęczonych i pozbawionych prawdziwej wiary, będzie oddawało cześć w jego murach. Nie będą czcili mojego Syna, lecz antychrysta, gdyż to on zasiądzie na tronie, który zostanie wzniesiony w jego murach.
Antychryst będzie rządził blisko miejsca, gdzie mój Syn zbudował swój Kościół i wielu ludzi uwierzy, że to jest od Niego, ale byłby to największy błąd. Każdy, kto się sprzeciwi temu kościołowi lub kto dostrzeże błąd, zostanie wyśmiany i oskarżony o herezję przez tych zdrajców mojego Syna, którzy sami będą największymi heretykami, jacy kiedykolwiek przeniknęli do Kościoła Bożego od dnia jego powstania.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby pozostała silna armia kapłanów mojego Syna, którzy nigdy nie poddadzą się naciskom, jakie nastąpią.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)"Módlcie się za mnie bym nie musiał uciekać ze strachu przed wilkami"
- Papież Benedykt XVI

Otaczająca Papieża Benedykta XVI "mafia" ostatnio potwierdziła, że go do tego zmusiła. Zgodnie z Prawem Kanonicznym to unieważnia "rezygnację" BXVI.(...)''
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Kościół będzie zaćmiony. Poczatkowo nie będziemy wiedzieć który jest prawdziwym papieżem. Następnie Najświetsza Ofiara Mszy przestanie być składana w kościołach i domach, to będzie tak przez jakiś czas, nie będzie już publicznych nabożeństw. Ale widzę, że Najświętsza Ofiara naprawdę nie zniknęła: będzie składana w stodołach, w alkowach, w jaskiniach i pod ziemią".
([The Secret of Melanie and …
More
"Kościół będzie zaćmiony. Poczatkowo nie będziemy wiedzieć który jest prawdziwym papieżem. Następnie Najświetsza Ofiara Mszy przestanie być składana w kościołach i domach, to będzie tak przez jakiś czas, nie będzie już publicznych nabożeństw. Ale widzę, że Najświętsza Ofiara naprawdę nie zniknęła: będzie składana w stodołach, w alkowach, w jaskiniach i pod ziemią".
([The Secret of Melanie and the Actual Crisis], Abbot Combe, 1906:)