Jedrek
Przemowa w ONZ prezydenta Iranu:
Przerażajaca przemowa prezydenta Iranu ;
Psiemislavius
Dopóki katolicyzm nie zwycięży, nie będą naszymi braćmi i siostrami, tylko innowiercami - poganami.
huzar.
Przyjdzie czas kiedy i Naród irański przyjmie Jezusa Chrystusa za swego Boga i Króla i oby to stało się naszym udziałem, o co prośmy w modlitwach naszego, najukochańszego Pana Boga. 🤗