Clicks2.6K

Moda nświętość - ks. Michał Olszewski SCJ

verbumewangelizacja
Kazanie wygłoszone z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych w parafii Jaworzna w diec. tarnowskiej, 2011-11-01