Clicks1.4K

Poniedziałek XXX Tydzień Zwykły 'I' - ks. Michał Olszewski SCJ

verbumewangelizacja
Komentarz do Ewangelii