Clicks181
nl.news

Benedictus XVI publiceert gebed: "Het geloof wordt bedreigd"

Het katholieke geloof wordt "in gevaar gebracht door een vermindering, die het aan de maatstaven van de wereld onderwerpt en het zo van zijn grootsheid berooft", schreef Benedictus XVI (8 juni, gepubliceerd op 14 november) in een drie pagina's tellend gebed ter viering van het 60-jarig jubileum van het bisdom Eisenstadt, Oostenrijk.

Het gebed is een essai over de Eerste Wereldoorlog, het einde van de Oostenrijkse monarchie, en de heilige Martinus van Tours (+397) die geboren werd in Szombathely, Hongarije, in de Romeinse provincie Pannonië, waarvan het bisdom Eisenstadt deel uitmaakt.

Benedictus XVI hervat: "Heer, help ons in dit uur om echt katholiek te zijn en te blijven".

Hij bidt ook voor "gulle bisschoppen" [maar zelf heeft hij vele laffe en middelmatige mannen benoemd die het geloof aan de wereld onderwerpen].

#newsBwhoxbeydk