Clicks38
vi.news

Francis tạo ra ngôi nhà cho các nữ tu, những người cuối cùng lại trở thành "gái điếm"

Hồng Y Joao Braz de Aviz, Trưởng ban Tôn giáo, nói với tạp chí hàng tháng dành cho phụ nữ của L'Osservatore Romano rằng Francis đã ra lệnh tạo ra một ngôi nhà ở Rome cho các nữ tu đã rời tu viện.

Aviz tuyên bố rằng họ là "những người đến từ đường phố", đặc biệt nếu họ là người nước ngoài. Theo ông, đôi khi họ bị "bỏ rơi hoàn toàn".

"Cử chỉ của Giáo hoàng Francis thật tuyệt vời," một người Avis hào hứng thốt lên rằng, "đã có một số trường hợp phải bán dâm để tự hỗ trợ bản thân."

Nếu tuyên bố này là đúng, thì điều này liên quan đến những phụ nữ thích mại dâm hơn việc trở về quê nhà, một bằng chứng cho thấy, "ơn gọi" của họ ngay từ đầu chỉ là một nỗ lực để có được thị thực vào châu Âu.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsCkxxaiivwz