Clicks26
vi.news

Tổng Giám mục Công giáo Chaput bị thay thế bởi Đảng viên chủ nghĩa hiên đại của đảng Francis

Francis đã chọn Giám mục Cleveland, ông Nelson Perez, 58 tuổi, để thay thế Tổng giám mục của Philadelphia, Charles Chaput, 75 tuổi, vào ngày 23 tháng 1.

CruxNow.com gọi sắc lịnh này là "bước ngoặt". Một trong những linh mục Công giáo có tiếng nói nhất của quốc gia đã bị thay thế bằng một kẻ cấp tiến.

Perez là con trai của những người lưu vong Cuba. Ông sẽ là tổng giám mục người Mỹ gốc Tây Ban Nha thứ ba.

Vào tháng 3 năm 2019, ông đã cấm quỳ tại Thánh Lễ bằng các viết thư đến tất cả các giáo xứ rằng mọi người phải đứng trước khi kết thúc Đại lễ.

Mùa thu năm ngoái, Perez nói với Cruxnow.com rằng hầu hết người Công giáo Mỹ, bao gồm cả các giám mục, đều ủng hộ Francis và thậm chí còn có "tình yêu tuyệt vời" dành cho ngài.

#newsCeknloymhp