RKL25
21.8K
10:28
Ks. Natanek - Szatan poprzez islam chce teraz wyniszczyć Europę. www.youtube.com/watchMore
Ks. Natanek - Szatan poprzez islam chce teraz wyniszczyć Europę.
www.youtube.com/watch
EON
Skoro koran to szatańskie wersety.