poznanieprawdy
2580

Orędzie Ostrzeżenie K.P. a krytycy..

Księga prawdy - Orędzia Ostrzeżenie 2010-2015 r. całość
Te orędzia są i będą krytykowane z powodu podejmowania tematyki masonerii i jej działaniu jako antykościoła.

Po soborze Watykańskim II , masoneria weszła do Kościoła Katolickiego,(lista biskupów w PII) , jakże przez to mogą tolerować orędzia; „głos z nieba”, które odkrywają jej podstępne działania, jak cegła po cegle rozbierają budowle Chrystusa.
Dlatego orędzia naprawdę ważne nigdy nie dostaną imprimatur, a jedynie te które zostały ocenzurowane np. Fatima, nawet Dzienniczek Św. Faustyny został ocenzurowany o jakieś sporne kwestie. ( wydania najstarsze są inne), albo inne co nie poruszają drażliwych treści przez to pomijają najważniejsze sprawy kościoła -( to są orędzia wizjonerów twz. rozmowy duchowe i zawierają tyle prawdy na ile wizjoner jest blisko w danej chwili Boga).
Orędzia Księga Prawdy nie były napisane przez wizjonera, ale przez proroka czasów ostatecznych przez to zawierają 100% prawdy .
Kto przeczyta zrozumie .

Orędzia ukazywały się na bieżąco w internecie więc nie były korygowane i dostosowywane do faktów, po faktach (jak inne, niedostępne na bierząco),dlatego są wiarygodne,
szybko tłumaczone bez ekspertów językowych,( dlatego gdy ktoś krytykuje to niech nawiązuje do oryginalnego języka).

Niektórzy cały swój osąd opierają na wątpliwej stronie...ostrzezenieprzedostrzeżeniem...(coś podobnego)
Twórcy tej strony nic ni udowodnili; prawie cały ich wysiłek był poświęcony dyskredytowaniu osoby MBM .
Nie ma tam rzetelnej analizy teologicznej, analizy całościowej a tylko np. wyrwane zdania z kontekstu jako
herezje, błędne tłumaczenia (o tym dalej) artykuły z wątpliwych gazet szukających sensacji, czy przypisane
określonego postępowania i stanowcze potępienie bez określenia intencji i motywów i dowodów
( człowiek zawsze morze się mylić).
Maria B.M. krytykowana jest za wygląd, jakieś błędy, brak wiary - agnostycyzm, prostotę, kłopoty finansowe........ ale Bóg
zawsze wybierał ludzi niedoskonałych grzesznych- ale pokornych, nigdy doktorów, teologów.(w Piśmie Św. Pan
Jezus Chrystus też był krytykowany za pochodzenie , i spotykanie się z grzesznikami)

Sporne kwestie:
Tysiąc lat - to wyrażenie występuje w Apokalipsie,(20)-” jest mowa o tysiącu latach końca czasu”,
(teologowie uznają że to tylko symbol - współcześni- to całe Pismo Święte traktują „jako symboliczne”,
było dużo różnych analiz Apokalipsy Św.Jana, i zbiegiem czasu się zmieniały, ze zmianą rzeczywistości, )
Do Kapłanów umiłowanych synów Maryi. S. Gobbi
Chwalebne Królestwo Chrystusa rozbłyśnie również nową formą życia wszystkich,
ponieważ zostaniecie doprowadzeni do życia wyłącznie na chwałę Pana. Pan zaś dozna
uwielbienia, kiedy Jego Boska wola będzie doskonale wypełniana przez każdego z was.
W chwalebnym Królestwie Chrystusa wola Boga będzie doskonale wypełniana przez
wszystkie Jego stworzenia. Dzięki temu na tej ziemi będzie tak, jak jest w Niebie
. Stanie się
to jednak możliwe dopiero wtedy, gdy zostanie zwyciężony szatan – zwodziciel i duch
kłamstwa. On zawsze wkraczał w historię ludzką, żeby skłaniać człowieka do buntu wobec
Pana i do nieposłuszeństwa Jego Prawu505

Ostrzeżenie; to występuje u wielu wizjonerów np;
Vassuli;

"Przekażcie tę zapowiedź Memu stworzeniu" – domaga się Niebo. A jednak orędzie z Garabandal (z
ogłoszonym w nim przez Maryję ostrzeżeniem) nie zostało rozpowszechnione na świecie przez powołane do
tego autorytety. Jezus Chrystus zechciał więc w 1987 r. powtórzyć aktualność "ostrzeżenia" , podkreślając
odpowiedzialność pasterzy: "Moje stworzenie powinno zostać ostrzeżone i wierzyć we Mnie. Przypomnijcie im
Moją Miłość, rozpowszechniajcie Moje Słowo, głoście Mnie... Ogłaszajcie Mnie, nie odrzucajcie Mnie!
Obecnie odrzucacie Mnie, nie bronicie Mnie! Ogłaszajcie Moje Dzieła z przeszłości i Moje aktualne Dzieła.
Jestem Wszechmogący. Cierniami Mojej Głowy są wszystkie kapłańskie dusze trzymające klucze poznania,
które same do niego nie dochodzą i nie pozwalają dojść tym, którzy tego pragną! Te dusze kapłańskie są Moimi
cierniami! Ich ręce są jeszcze splamione świeżą krwią z przeszłości, odpowiedzialne za tyle zbrodni i
okrucieństw. Te ciernie powinny Mnie znaleźć i okazać skruchę. Chcę, aby się nawrócili. Oni przeciwstawili się
Orędziu Mojej Matki w Garabandal nie rozpowszechniając go, jak powinno to być uczynione. Nie chcieli uznać
Jego pilności!
O, cóż tam mam, Vassulo! Kamienie, ich serca są skamieniałe. PRZYJMIJCIE Prawdę, otwórzcie serca,
Garabandal jest kontynuacją Fatimy!
Nie powtarzajcie waszych błędów... PIOTRZE! Piotrze, bądź Moim Echem! Paś Moje baranki, Piotrze..."
(1.12.1987)


Garabandal;
"Bóg pragnie, abyśmy dzięki ostrzeżeniu się poprawili i mniej grzeszyli. Zostanie ono ujrzane przez wszystkich
ludzi, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Będzie to jakby objawienie każdemu z nas wewnętrznie naszych
grzechów oraz dobra, jakiego nie uczyniliśmy. Wierzący jak i niewierzący, ludzie wszystkich religii zobaczą to i
odczują.

...

W Piśmie Św. pisze; że zawsze trzeba być przygotowanym na przyjście Boga."nikt nie zna dnia ani godziny"(por.
Mt 25,13).Przez ostrzeżenie człowiek ma zobaczyć prawdziwy stan swojej duszy.” Oświetlenie Sumień dane
będzie światu jako największy akt Bożego Miłosierdzia. Ostrzeżenie, cudowny Dar osobistego spotkania każdej
duszy z Bogiem, pomoże przygotować ludzi na powrót Jezusa Chrystusa”
(to nie jest sprzeczne z Pismem Św. ale może je uzupełniać , o akt miłosierdzia Boga, służący zbawieniu.
M. Valtorta miała wizje życia Chrystusa i je opisała, niejako uzupełniła Pismo Św. o doskonałe opisy i pozwala
lepiej je zrozumieć)

Jak widać te orędzia nie będą się podobać wielu, w Kościele jeszcze nigdy nie było tyle wieloznaczności, tyle „dymu szatana”, więc naturalną jest rzeczą że Bóg interweniuje.
Było wielu proroków i wizjonerów, każdy miał powołanie w innej dziedzinie, dlatego nie musieli nawiązywać do siebie,
będąc człowiekiem ,każdy może zbłądzić
( w jakim orędziu pisało „ty odejdziesz na chwile”, dlatego trzeba raczej analizować to co jest napisane a nie co
robi, )dlatego trzeba ufać Bogu i modlić się o rozeznanie.
Niektórzy czytają jako źródło sensacji, mieszając z jakąś z ezoteryką, jasnowidzami, bez modlitwy , wyrywkowo
- tak to można się nawet Starym Testamentem zgorszyć .

Kto szuka miłości znajdzie miłość i pokój, a kto nie szuka miłości znajdzie to co ma w duszy.

Co do F. każdy pozna po owocach; Kto popiera fałszywego proroka = Mahometa jest fał....na to nie trzeba orędzi.
Do Kapłanów umiłowanych synów Maryi. S. Gobbi
Mój Kościół zostanie wstrząśnięty przez gwałtowny wiatr odstępstwa i niewiary. Ten, który
sprzeciwia się Chrystusowi, wejdzie do Kościoła, wprowadzając ohydę spustoszenia, którą
przepowiedziało wam Pismo Święte.


Przypisują też że za orędziami stoi masoneria albo szatan czyli „Odkrywa swoje własne sztuczki, sam ostrzega,
i działa w interesie nieba!” taką samą metodę stosowali faryzeusze przypisując cuda działaniem złego
ducha...był to grzech przeciwko Duchowi Świętemu.

Dlatego K.P. pozwala poznać co się dzieje w Kościele i pomaga podjąć walkę ze złem które jest ukryte.Pan Jezus Chrystus przecież nie mówił ; „jak zmienicie Ewangelie, moje słowo i nauczanie to zostanie zmienione w niebie”- nauczanie Chrystusa jest niezmienne, a współcześnie próbują je dostosować do świata.
Zgodnie z Tradycją K.K., z Pismem Świętym Kodeksem Kanonicznym , może być tylko jeden papież dożywotnio. Benedykt XVI ciągle jest i nigdy nie przestał być papieżem. To co jest teraz w Kościele jest zaprzeczeniem prawdy.(czyli nie kierują się prawdą z Pisma Św. , do Kościoła wchodzi fałsz diabła „dym szatana”), papież dożywotnio, nawet Piotr uciekał z Rzymu i nie przestał być papieżem , F. może być jedynie pełnomocnikiem.

2
.A teraz MBM: Herezje? ( z tamtej strony )

1. [18.03.2011]: piszą „Szanuj to Najświętsze Pismo”
jest;
Moje dziecko, nigdy nie wolno ci wątpić w znaczenie tej Misji ani pozwalać, aby ataki skierowane na
ciebie odwróciły twoją uwagę od Mojego Ukochanego Syna.
To właśnie z powodu Miłości i Miłosierdzia mojego Syna, objawia On światu plany porwania dusz
przed końcem czasu przez złego ducha. Ten przebiegły plan był opracowywany przez bardzo długi
czas i zostanie wymierzony w dzieci Boże przez siły masońskie, które są wierne złemu duchowi.
Niech nikt nie ma wątpliwości, co do proroctw objawianych wizjonerom i widzącym na przestrzeni
wieków przeze mnie, waszą matkę. Dzieci, nie możecie się bać. Powinniście raczej być pełni nadziei i
radości gdyż czas na Nowe Niebo i Nową Ziemię jest bliski i dzieci Boże zostaną ostatecznie
uwolnione od zła, które każdy z was doświadcza przez całe swoje życie.
Ten czas został przepowiedziany w Księdze mojego Ojca i z tego powodu musicie przyjąć Prawdę
zawartą w Księdze Apokalipsy. Jeśli nie akceptujecie Księgi Apokalipsy danej Janowi, to nie możecie
powiedzieć, że akceptujecie resztę Księgi - Najświętszej Biblii.
Wiele z tego, co ma nadejść będzie trudne i bolesne, gdyż podział na świecie, który zostanie
wprowadzony przez Goga i Magoga rozdzieli rodziny na dwie części. Nikczemne intrygi i podstępne
plany, opracowane przez fałszywego proroka i antychrysta, będą największym oszustwem od
czasu, gdy faryzeusze odrzucili mojego Syna. Gdy faryzeusze odrzucili mojego Syna, uniemożliwili
przekazanie Prawdy dzieciom Bożym. To zmniejszyło liczbę wyznawców mojego Syna podczas Jego
pobytu na ziemi i uniemożliwiło im stanie się chrześcijanami. Na prawdę tak samo będzie z tymi
dwoma, którzy będą nosić obraz dobra, ale którzy wiele dzieci Bożych sprowadzą na
manowce. Zaślepią wielu na Prawdę, gdy wprowadzone przez nich ogromne zmiany, w trakcie ich
panowania, oderwą ludzi od Bożych Praw.
Będą mówili dzieciom Bożym, że zło jest do przyjęcia i że pewne grzechy nie obrażają Boga. Ludzie
uwierzą im i w rezultacie odwrócą się od Boga.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ich rządy były krótkie, aby Prawda zwyciężyła, i aby Kościół
mojego Syna na ziemi mógł pozostać nienaruszony.
Wasza ukochana Matka
Matka Ocalenia

jak widać nigdzie nie ma tych słów „Szanuj to Najświętsze Pismo” .
Zdanie też jest wyrwane z kontekstu, nie jest całe.

2. [18.12.2010]: piszą „Księga Prawdy jest dana ludzkości aby mogła się ona odkupić w Moim Sercu.”

a jest;
. Księga Prawdy jest teraz objawiana ludzkości, aby pomóc jej być
zbawioną w Moim Sercu. Ludzie dostają szansę, aby głosić Moją Chwałę zanim
powrócę jako Miłosierny Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia. Nigdy nie chcę karać
Moich dzieci, ale w niektórych przypadkach muszę, kiedy ludzie otwarcie paktują z
kusicielem, kiedy mają go w poważaniu do tego stopnia, że składają mu hołd przed
ołtarzem. Wiedzą kim są. Będzie im bardzo ciężko powrócić do Mnie. Módlcie się za
nich.

"The Book of Truth is being presented to mankind to help them redeem themselves in My Heart."
redeem ; wykupić, zbawić ,zrehabilitować się,wywiązać się, dotrzymać
tu są błędy w tłumaczeniu, to co oni przedstawili było błędnym tłumaczeniem. (na początku było dużo pomyłek
rok 2010 i 2011, było tłumaczone chyba w google )

Księga Prawdy jest dana aby pomóc się zbawić ludziom .
( jest jakby kluczem; żeby lepiej zrozumieć Apokalipsę Św.Jana i być przygotowanym- nie dać się zwieść fałszywym zmianom w Kościele Katolckim)

3. [14.04.2011]:piszą „Wielu Chrześcijan ignoruje jedną z fundamentalnych obietnic jakie uczyniłem podczas swojego
ukrzyżowania, gdzie obiecałem, że będę w chlebie i winie i pozostawię trwały znak aby pomóc nakarmić
dusze.”

a jest;
Wielu ludzi, w tym także inne grupy chrześcijan zaprzeczają Mojej rzeczywistej
obecności w Eucharystii. Czemu zdecydowali zaprzeczyć obietnicom, które złożyłem
podczas Mojej ostatniej wieczerzy gdzie obiecałem, że dam Moje Ciało i Krew jako
pokarm i pożywienie dla waszych dusz, jest niejasne. Jest jednak pewne, że cud
Świętej Eucharystii, obecny we wszystkich tabernakulach świata istnieje dziś i jest po
to by wypełnić wasze biedne, niedożywione i puste dusze Moją obecnością. Ta
obecność wzmocni was i sprawi, że gdyby zdarzyło wam się Mnie nie przyjmować po
tym jak już do tego przywykniecie, będziecie czuć się zagubieni.
Wielu chrześcijan ignoruje jedną z najbardziej fundamentalnych obietnic jaką
uczyniłem podczas Mego Ukrzyżowania, że będę obecny w chlebie i winie oraz
zostawię trwały ślad, by pomagać karmić dusze. Zbyt dużo ludzkiego rozumowania
spowodowało, że zostałem odrzucony nawet przez dobrych chrześcijan. Ci sami
chrześcijanie nie mogą przyjąć Świętej Eucharystii w jej prawdziwej formie.
Najświętsza Eucharystia została wam wszystkim dana jako wielki Dar dla waszego
odkupienia i zbawienia. Odrzucenie faktu, że Ja jestem obecny powoduje utracenie
specjalnych łask, które są częścią układu by przyprowadzić Mnie bliżej waszych serc.

Msza Święta jest ofiarą Pana Jezusa, jest Jego męką. Chrystus umiera na krzyżu i Daje się cały pod postacią
Chleba i Wina .
piszą ;„że będę chlebie i winie”
a jest ; „że będę obecny w chlebie i winie”
- w znaczeniu że Będę pod postacią, zgubili wyraz. Ludzie na Mszy Św. nie jedzą ...., ale Ciało i Krew pod postacią
Chleba i wina a Chrystus jest rzeczywiście obecny.Wiara.

4. [21.11.2011]:piszą;" Wszystkie ścieżki prowadzą do Boga, stwórcy ludzkości".
Nie ma tego zdania tam .
(Bóg - Stwórca wszystkich żyjących od Niego pochodzi całe życie i świat )

5. [25.06.2011]: „Ten Nowy Raj na Ziemi… będzie trwał 1.000 lat...
Tysiąc lat - to występuje w Apokalipsie,(20)- jest mowa o tysiącu latach końca czasu.

6. [01.010.2011]:piszą „Moja Ukochana Matka, Anioł światłości…”
zdanie wyrwane z kontekstu, zupełne inne znaczenie;(manipulacja)

Odkupię wszystkich tych, którzy proszą Mnie o Miłosierdzie. Moja Matka, posłana
przez Przedwiecznego Ojca aby przynieść odkupienie i zbawienie światu, stanie po
raz kolejny przy Mnie.

Moja Ukochana Matka,

Anioł światłości, odniesie zwycięstwo,
przyniesie światu Moje
Miłosierdzie i ogłosi Moje Powtórne Przyjście.


Przygotowywała ludzkość od wielu
wieków, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich stu lat próbuje wpoić miłość w waszych
sercach, często pogrążonych w stagnacji, aby zapłonął w nich ogień miłości do Mnie
i do Ojca.

Zdanie wyrwane z kontekstu.(tłumaczone chyba google)

7. [13.09.2011]: piszą„Nigdy nie pozwól sobie na akceptację prawdy innej niż ta, zawarta w Świętej Biblii.”

a jest ; Nigdy nie dozwólcie na akceptację żadnej innej Prawdy, poza tą, która zawarta jest w Świętej Biblii.

Zmiany wprowadzane w Kościele, które będą
sprzeczne ze Słowem Bożym., 13 września 2011

Moje Najświętsze Słowo musi być teraz wszędzie wysłuchane przez Moje wyświęcone sługi. Wszyscy Moi
wyznawcy muszą dzielić się tymi przekazami z Moim wyświęconymi sługami wszystkich wyznań
chrześcijańskich. Istotne jest, aby byli
zachęcani do usłyszenia Mojego Słowa w tym kluczowym momencie, zanim zostaną rozdarci i podzieleni na
dwa obozy.
Dzieła oszusta przeniknęły Mój Kościół na każdym poziomie. Teraz już wkrótce –powoli, ale z pewnością –
zobaczycie, jak redukowana jest Msza Święta. Zobaczycie zniesienie specjalnych modlitw, i jak niektóre z
Sakramentów, takie jak spowiedź,
zaczyna się lekceważyć. Wzywam teraz Moje wyświęcone sługi do wysłuchania Mnie i modlitw o rozeznanie. To
Jestem Ja, który wzywa was teraz, abym mógł uratować wasze stada. To Jestem Ja, który otworzyć chcę
wasze serca, abyście mogli
planować w tych ostatecznych czasach, zapowiadających nowy początek dla świata. Już wkrótce zostaniecie
wezwani, aby okazać lojalność fałszywemu prorokowi. Zobaczcie kim jest i osądźcie jego czyny, sprawdzając
jakie przynoszą owoce. Gdyż
owoce, które on i jego zniewoleni wielbiciele przyniosą, będą zepsute aż do rdzenia. Jeden ich kęs zniszczy
waszą wierność wobec Mnie. Dwa lub więcej wbije taki klin
między wami a Moim Świętym Sercem, że będzie dla was prawie niemożliwe wejście do Królestwa Mojego
Ojca.
Obserwujcie teraz uważnie zmiany, które zobaczycie wpełzające w obrębie waszej
własnej posługi. Niektóre z tych zmian nie będą się na początku wydawać
problemem. Ale, w miarę upływu czasu, pewne zmiany zapanują nad wami i
będziecie urobieni do przełknięcia kłamstw. Kłamstwa pochodzić będą od szatana i zamaskowane będą w
owczą skórę.
Ci, czystego serca, będą wiedzieli natychmiast i rozpoznają przebiegłe zło w miejscu,
które ma posłużyć do zniszczenia Mojego Kościoła na ziemi, od środka, z jego własnych korytarzy.
Moja Prawda wywoła na całym świecie gwałtowne odczucia znieważenia, kiedy Moi kapłani powiedzą, że
oczywiście przepowiednia ta jest kłamstwem? Jedynym kłamstwem, którego doświadczą, które zmuszeni będą
potwierdzić, będzie stało w
bezpośredniej sprzeczności do Mojego Świętego Pisma danego od samego początku ludzkości. Nigdy nie
dozwólcie na akceptację żadnej innej Prawdy, poza tą, która zawarta jest w Świętej Biblii.
Wprowadzonych zostanie wiele zmian, które będą sprzeczne ze Słowem Mojego
Przedwiecznego Ojca. Zmiany te, Moi wyświęceni słudzy, nie będą Boskiego
pochodzenia i nieprawdy te musicie odrzucić, jeśli chcecie pozostać wierni wobec
Mnie.
Obudźcie się. Powstańcie wobec tych kłamstw, którym będziecie musieli stawić
czoła. Nigdy ich nie akceptujcie. Słowo Mojego Przedwiecznego Ojca nigdy się nie
zmieni. Nigdy nie może być dopasowywane przez ludzkość. Wielu z was będzie tak
zrozpaczonych, że poczują się odizolowani od swoich kolegów z Wyświęconej
Służby. Nie bójcie się, bo jest tylko jedna strona, którą możecie wybrać. Będzie to
strona, po której Ja stoję. Innej strony nie ma.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Tu chodzi o współczesne zmiany sprzeczne z Pismem Świętym np. małżeństwa rozwodników które F.

dopuszcza.


8. [07.11.2011] (Jezus do MBM) piszą; „Bez twojej ofiary nie mógłbym spełnić mojej obietnicy zbawienia
ludzkości...”

a jest;
„Bez twojego poświęcenia nie mógłbym dopełnić Mojej obietnicy ratowania ludzkości.”

...znów błąd w tłumaczeniu

9. [10.04.2012]: „Nowy fałszywy Papież już spiskuje… aby zadenuncjować nauczanie Mojego Syna.”

To jest oczywiście prawda F. z ok. trzydziestoma biskupami spiskował dwa lata;

Emerytowany biskup Coprus Christi, Rene Gracida (94) z Teksasu, opublikował na Abyssum.org - 7 kwietnia
anonimowy wpis gościnny, w którym podaje się w wątpliwość ważność wyboru papieża Franciszka. Tekst
sugeruje, że konklawe w składzie "sprzed Franciszka" powinno wybrać nowego papieża. Autor swoje
twierdzenia opiera na konstytucji Universi Dominici Gregis wydanej przez Jana Pawła II w 1996 roku, a
dotyczącej wyboru biskupa Rzymu. Ta konstytucja zabrania jakichkolwiek działań politycznych "kandydatowi"
i posiadania jakiegokolwiek "planu działania" na przyszły pontyfikat. W przypadku Franciszka jednak liberalni
kardynałowi przyznali, że spotykali się przez lata, aby dograć wybór kard. Bergoglio (co znane jest jako "Mafia
św. Galena").
Blog biskupa: wybór Franciszka jest nieważny

Jak widać na ich stronie ;ostrzezenieprzedostrzeżeniem...(coś podobnego)
jest tylko manipulacja i nieprawda.

„W czasach ostatecznych, mówi Pan, wyleję Ducha mego na wszelkie ciało. Wtedy prorokować będą synowie
wasi i córki wasze ,młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,a starcy wasi sny śnić będą; nawet na sługi i
służebnice moje wyleję w owych czasach ducha mego – i prorokować będą."

Analiza teologiczna (troche błędów)
Ocena teologiczna orędzi Ostrzeżenie od Marii Bożego Miłosierdzia
OSTRZEŻENIE PRZED ZDRADĄ w KOŚCIELE ;
vassula.pl/ostrzezenie-przed-zdrada.html

poznanieprawdy
To że orędzia mają imprimatur twz. że zostały ocenzurowane np; Fatima ,Dzienniczek Św. Faustyny, lub pomijają część ważnych spraw. MbM. -pisząc K.P. była prorokiem nie wizjonerem dlatego ma 100% prawdy (są błędy w tłumaczeniu).
A do Kościoła weszła masoneria „ dym szatana” i nie ma całkowitej prawdy, imprimatur mają te które „leją wodę”-ocenzurowane i poprawiane, aby pasowały i nikogo nie …More
To że orędzia mają imprimatur twz. że zostały ocenzurowane np; Fatima ,Dzienniczek Św. Faustyny, lub pomijają część ważnych spraw. MbM. -pisząc K.P. była prorokiem nie wizjonerem dlatego ma 100% prawdy (są błędy w tłumaczeniu).
A do Kościoła weszła masoneria „ dym szatana” i nie ma całkowitej prawdy, imprimatur mają te które „leją wodę”-ocenzurowane i poprawiane, aby pasowały i nikogo nie urażały nawet szatana.Te które są krytykowane są prawdziwe, ponieważ prorocy byli zawsze zabijani, nikt nie lubił być upominany.
„Stara baba w Rosji mówiła lepiej nie wiedzieć i modliła się do Stalina” - tacy są ci co zamykają oczy na prawdę.
Trzeba być świadomym , niektóre rzeczy lepiej wiedzieć, żeby nie dać się zmylić, diabeł jest podstępny a my czasami mało i źle się modlimy.
abracham
lepiej czytać te które maja imprimatur bo szatan moze powiedzieć 99% i 1%kłamstwa jak to wykryli kapłani np te szatan boi się tego znaku zbawienia, a dusza nabiera sił do zwyciężania go nawet przez samo
spojrzenie pełne miłości na krzyż. Dlatego mówiłem ci już o tym, że chciałbym, by każda dusza miała przy sobie
bodaj ma-[70]leńki krzyż, a jeżeli go nie ma, niech przynajmniej pamięta o zrobieniu …More
lepiej czytać te które maja imprimatur bo szatan moze powiedzieć 99% i 1%kłamstwa jak to wykryli kapłani np te szatan boi się tego znaku zbawienia, a dusza nabiera sił do zwyciężania go nawet przez samo
spojrzenie pełne miłości na krzyż. Dlatego mówiłem ci już o tym, że chciałbym, by każda dusza miała przy sobie
bodaj ma-[70]leńki krzyż, a jeżeli go nie ma, niech przynajmniej pamięta o zrobieniu znaku krzyża z
pobożnością. Przez krzyż pragnę wam podać tarczę obronną przeciwko zakusom szatana. W nauce o krzyżu
pragnę wam podać prawdy, które wiodą na drogę zbawienia. Przez krzyż zbliża się ku ludzkości cała Trójca
Przenajświętsza, przez krzyż, jako przez jedyną drogę wiodącą do nieba, musi wejść każda dusza, która jest
zaliczona do liczby dzieci Bożych, bo drogą tą pierwszy szedł Jezus. Nikt nie trafi do żywota, kto nie idzie w
kierunku, jaki mu wskazuje krzyż wzniesiony na Golgocie. Nawet dusze, które się potępiaj ą przez używanie
rozkoszy, nie unikną krzyża. Katusze piekielne będą im krzyżem, z którego, niestety, już ich nikt nie zdejmie.
Kto krzyż ukocha, tego Ja ukocham, kto krzyżem wzgardzi, tego i Ja odepchnę od siebie. Kto krzyż czcić będzie,
tego uczci Ukrzyżowany. Kto przyjmie z miłością krzyż, jaki mu Bóg podaje, tego imię zapisze Jezus w Sercu
swoim. Nie bójcie się krzyża, bo on jest straszny tylko dla szatanów i tych, którzy się potępiają. Dla was,
ukochane moje dzieci, płynie z krzyża nektar słodyczy. chce byś słuchała mego głosu ,a ty chcesz się rozkoszować słodyczą zatopienia się w Bogu połóż głowę na mych piersiach ,posłuchaj uderzeń mego serca .ono dla ciebie bije ,ono dla ciebie zyje .pij życie z mego serca ,bądź moim Janem ,uczniem miłości .dla ciebie otwarta jest rana mego serca pij krew która sie z niego sączy ,bo ona prawdziwie jest napojem . krew moja jest balsamem na rany grzechowe .ona jest okupem za który dokonałem zbawienia dusz .ofiarując moja krew ojcu przedwiecznemu ,ofiarujesz tym samym serce mej matki niepokalanej ,czym sprawisz Bogu nowa radość . z krwi jej niepokalanego serca zostało utworzone moje serce- pomyśl o godności matki Bożej. ojciec przedwieczny mówi o słowie :synem moim ty jesteś ,jam cie dziś zrodził Maryja mówi również o nim synem moim jesteś ,jam cie zrodziła.jak nikt na ziemi nie pojmie ,kim jest Bóg ,tak nikt nie zgłębi wielkości matki najświetrzej . ciesz się ze masz taka niezrównana matkę która cie kocha i błogosławi
Maryja jest niebem trójcy przenajświętszej . kiedy odmawiasz ojcze nasz ,któryś jest w niebiosach możesz myśleć o potrójnym niebie .pierwszym niebem jest przede wszystkim Bóg sam,który jest w niebie tj.w samym sobie .drugim niebem , w którym żyje Bóg ,jak w żadnym stworzeniu ,jest Maryja. trzecim niebem ,o którym myśleć możesz przy odmawianiu ojcze nasz jest twoja dusza .jest ona niebem bo żyje w niej Bóg -cała trójca przenajświętsza

powtarzaj z mi ufasz nawet wówczas ,gdy ci sie zdaje że jesteś odepchnięta od Boga .ufność sprawi ,że dam tobie prośby serca twego ufność zachwyca moje serce ,bo ona zawiera w sobie wiare w moja wszechmoc i dobroc bez granic taka ufność ,pełna dziecięcej wiary ,sprawia ze na jeden szept duszy kochającej działam cuda ,gdy zachodzi potrzeba ufność przebija niebiosa ,ufności wykrada niejako łaski Boze 1903-1940 oczywiscie ma imprimatur uwierzyłam miłość Leonia nastał trwa proces beatyfikacyjny