Ignac72
27.6K
Libor Halik
Vhodné je vidět důkazy o Noeho arše a Bohem spálené homosexuální Sodomě: Biblická archeologická fakta
Libor Halik
Ano, toto je skvělá kniha. Jasně vyvrací protibiblické bludy a dává kvalitní základy.