ľubica
296
ľubica
Je tedy všechno ztraceno? Nikoliv. Historické knihy Starého zákona nám představují řadu situací, kdy se z vnějšího pohledu všechno obrátilo vniveč. Jenže ještě je tady Bůh, jenž může kdykoliv zasáhnout ve prospěch „malého stáda“, které ještě zbylo. Závisí to na intenzitě našich modliteb, jenže pozor, nikoli pouze na nich. Pán nezasáhne bez naší spolupráce, bez Davidovy odvahy vzít prak proti …More
Je tedy všechno ztraceno? Nikoliv. Historické knihy Starého zákona nám představují řadu situací, kdy se z vnějšího pohledu všechno obrátilo vniveč. Jenže ještě je tady Bůh, jenž může kdykoliv zasáhnout ve prospěch „malého stáda“, které ještě zbylo. Závisí to na intenzitě našich modliteb, jenže pozor, nikoli pouze na nich. Pán nezasáhne bez naší spolupráce, bez Davidovy odvahy vzít prak proti Goliášovi. Připravenost ozvat se proti nemravným zákonům a opatřením i za cenu represí a diskriminace, ano, i za cenu přijetí toho, že si nenechám bodnout pochybnou vakcínu a nebudu proto smět cestovat do ciziny nebo jít do divadla, ve spojení s modlitbou určitě přinese své ovoce. V Písmu sv. je o tom řada dokladů. Věříme tedy Božímu slovu nebo ne?