Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Po prostu obowiązek

3 listopada 2022 ·
Obowiązkiem katolickiego kapłana jest sprawować kult katolicki.
Obowiązkiem katolickiego kapłana jest krzewić doktrynę katolicką.
Jeśli kapłan katolicki tak czyni, spełnia po prostu swój obowiązek.
Salus animarum suprema lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.
Treści katolickie czytajmy codziennie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.
Konfederaci Korony Polskiej
Deo gratias !