Clicks1.3K
pl.news
1

Mroczna perspektywa: nawet kardynał Kasper przeciwny niemieckiemu synodowi

Na niemieckim Synodzie, Watykan musi odróżnić wiarę od heretyckich idei, powiedział kardynał Müller Raymondowi Arroyo z EWTN 21 października.

Dodał, że nawet [antykatolicki] emerytowany kardynał Kasper ma zastrzeżenia wobec rozwoju Synodu: "jeśli kardynał Kasper jest bardzo krytyczny, to znaczy, że dotarliśmy do ostatniego punktu – do ostatniego punktu bez powrotu", powiedział Müller. Widzi on w Synodzie "pewną formę liberalnego protestantyzmu i dechrystianizacji".

Arroyo skonfrontował Müllera z pomysłami kardynała Grecha, według którego w końcowym głosowaniu światowego procesu synodalnego mogą nie uczestniczyć biskupi, a dokument końcowy może nie zostać przedłożony papieżowi.

Müller odpowiedział, że ten synod "nie jest konieczny" dla wiernych, "ważniejsze jest, aby czytali i słuchali słowa Bożego, a nie robili zbiór jakichś pomysłów", powiedział, dodając, że jest to "synod biskupów, a nie synod świeckich, co jest ideą protestancką."

#newsBapjzjwdpn
Jan Kanty Lipski
No i biskupi nam nasz los zgotowali, nie świeccy przegłosowali Vat. II.