Clicks625
csk.news
1

František Nahradil Becciu Osobním Přítelem

František jmenoval 15. října pro-homosexuálního biskupa města Albano (Itálie), Marcello Semeraro, 72 prefektem Kongregace pro Svatořečení.

Semerano je sekretář Rady kardinálů. Nahradil kardinála Becciu, který byl 24. září
propuštěn.

Kuriální biskup Marco Mellino, pomocný sekretář byl povýšen a jmenován novým sekretářem Rady.

Stávajících šest členů Rady bylo potvrzeno: Marx, Maradiaga, Parolin, O'Malley, Gracias, Bertello. Kinshasa kardinál Fridolin Ambongo Besungu, 60, kapucín, se stal novým členem Rady.

Semeraro je bezohledný spojenec Františka, který soukromě návštívil město Albano za účelem 70. narozenin Semerara.

Jako diecézní biskup, Semeraro "povolil" cizoložníkům, aby se stali kmotry, náboženskými učiteli a katechety. V roce 2018 řekl homosexuálním militantům, že "uznávám vás jako bratry."

#newsIwjehvwacb
Blahovec01
Dalo by sa skonštatovať, že úpadok pokračuje míľovými krokmi. Jedna sviňa bola nahradená ešte horšou. Kde to skončí?!

Vieme aj to z Evanjelia sv. Jána apoštola, zo Zjavenia.

Prostitútka oblečená do purpuru a šarlátu bude odhalená a zničená!

A s ňou pôjdu do záhuby aj všetci tí, ktorí sú s ňou zjednotení!

Zjv17
XVII. Súd nad hroznou neviestkou:


Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali…More
Dalo by sa skonštatovať, že úpadok pokračuje míľovými krokmi. Jedna sviňa bola nahradená ešte horšou. Kde to skončí?!

Vieme aj to z Evanjelia sv. Jána apoštola, zo Zjavenia.

Prostitútka oblečená do purpuru a šarlátu bude odhalená a zničená!

A s ňou pôjdu do záhuby aj všetci tí, ktorí sú s ňou zjednotení!

Zjv17
XVII. Súd nad hroznou neviestkou:


Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi:

„Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách,
s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.
V duchu ma preniesol na púšť.
I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien.

Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva.
Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“