Clicks40
lv.news

“Francisks nekad neteica to, ko Scalfari viņam piedēvēja”

10. oktobrī amatā ieceltais Vatikāna Komunikāciju diktāra prefekts Paolo Ruffini (video zemāk, tulkojums angļu valodā) noliedza Franciska intervijas autentiskumu, kuru pāvests sniedza ar Eugenio Scalfari, luram ir jau 95 gadi.

Francisks teica Scalfari, ka “Jēzus nav Dievs”.

Tagad Ruffini teica: “Preses biroja direktors Dr. Bruni to jau ir skaidri noliedzis. Tomēr es gribētu atkārtot, ka Svētais tēvs nekad neteica to, ko Scalfari rakstīja, ka viņš teica.

Tāpēc gan citētās piezīmes, gan Dr. Scalfari sarunu būrvās formas rekonstrukciju un interpretāciju, kas aizsākās vairāk nekā pirms diviem gadiem, nevar uzskatīt par ticamu pārskatu par to, ko teica pāvests, un par to, kas tieši pretēji, atrodams par Jēzu visā viņa un baznīcas mācību grāmatā: viņš ir patiess Dievs un īsts cilvēks.”


Vatikānam ir grūti noticēt, jo šis ir nav pirmais skandāls, kurā ir iesaistīts Francisks, par kuru runāja ar Scalfari, un tas nav apturējis Francisku turpināt savas attiecības ar antibaznīcas žurnālistu.

Arī tas, ka Francisks kategoriski atsakās paklanīties Vissvētākā Sakramenta priekšā, apstiprina Scalfari paziņojumu.

#newsRprwgxsxim