Otakar Holzmann
covid sežere nejen úspory, ale mozky některých občanů!!!
String Strong
Pandémia je