Clicks203
hr.news

Ni Bog ne može "blagosloviti" homoseksualne veze - kardinal

Nitko u Crkvi nema pravo vršiti "homoseksualne blagoslove", 90-godišnji kardinal Camillo Ruini rekao je za IlFoglio.it (4. svibnja).

Ruini je komentirao njemačke planove da to učine 10. svibnja. Homoseksualci bi, naravno, mogli biti blagoslovljeni, objasnio je Ruini, "tako da se preobrate", ali ne i "tako da ustraju u grijehu". Sam Bog nije u stanju blagosloviti grijeh, rekao je.

Ruini izjavljuje da Crkva nije jednostavno odlučila "ne blagoslivljati" homoseksualne veze, ali to uopće nije mogla učiniti, "Prema stalnom učenju Svetog Pisma, Starog i Novog zavjeta i Crkvene tradicije, homoseksualni su činovi suštinski neuređeni [grešni] jer ne mogu prenijeti život i nisu utemeljeni na stvarnoj afektivnoj i seksualnoj komplementarnosti."

Ipak, Ruini je priznao da takvi blagoslovi postaju rašireni u Crkvi. Nada se "da neće doći do raskola" - iako je raskol već odavno tamo.

Slika: Camillo Ruini, © wikicommons, CC BY-SA, #newsQdwmonamoe