Clicks49
tr.news

Geleceğin Okulu: Zorunlu Latince Öğreten Anaokulu

San Fransisco'daki, geleceğin okulu olarak nitelenen Misyon Dolores Akademisi, İngilizce, İspanyolca, Tagalog ve Eritre kökenli çocuklara sahip. Latinceyi, hiçbir öğrencinin dil becerilerinin geliştirilmesinde dezavantajlı olmadığı ortak bir zemin ve birleştirici bir dil olarak buluyorlar. Bu nedenle, Latince, anaokulunun sekizinci sınıf öğrencileri için zorunlu hale getirildi.

Program, bu akademik yılda başladı. Araştırmalar, Latince çalışmasının bir öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirilmesi ve okunması anlamında sıçrama etkisi yaratacağını göstermiştir. Bilimlerdeki performansı da olumlu etkiliyor.

Latince her biri için iki haftada bir olmak üzere üç düzeyde öğretilir. Anaokulları, birinci ve ikinci sınıf öğrencileri 20 dakika boyunca; üçüncü ve beşinci sınıflar arasındaki öğrenciler 30-40 dakika; altıncı-sekizinci sınıflardaki öğrenceler bir saat boyunca Latince dersi görmekteler.

Resim: Mission Dolores Academy, © Samantha Alfonso, #newsDnehfsbryk