Clicks6.2K
Agata.B
10

Fałszywa prawica.śp.Olszewski Były mason i socjalista

Dziwią Cię wypowiedzi Jana Olszewskiego? Nie pamiętasz, że to były mason i socjalista?
Jan Olszewski to jeden z wielu polityków cenionych w niektórych środowiskach patriotycznych, co moim zdaniem źle świadczy o tych środowiskach. Politycy zazwyczaj są przeświadczeni o słuszności swoich poglądów, nie ukrywają swoich przekonań. To niektórzy patrioci są często tak zaślepieni sympatią do swoich idoli, że przez lata nie przyjmują do wiadomości poglądów swoich idoli.
Jan Olszewski był jednym z wielu polskich polityków, kreowanych przez osoby manifestujące swój klerykalizm na reprezentanta środowisk prawicowych i patriotycznych mimo że jako polityk prezentował poglądy lewicowe.
Kreowanie takich lewicowych postaci jak Jan Olszewski na reprezentantów środowisk patriotycznych nosiło znamiona działań mających na celu niedopuszczenie do tego, by polscy wyborcy zagłosowali na prawicę (siłę katolicką, konserwatywną i wolnorynkową). W myśl zasady, że demokracja demokracją, ale dla stabilności lewicowego systemu w Polsce jest niezbędne, by Polacy mogli wybierać tylko między lewicą szczerze manifestującą swoją tożsamość a lewicą udającą prawicę. Zapewne w ramach realizacji tej zasady prawdziwa prawica niedopuszczana była przez dekady do świadomości wyborców.
Lewica udająca prawicę może być całkowicie przekonana o istnieniu różnic między nią a lewicą szczerze deklarującą swoja lewicowość. Lewica udająca prawicę zapewne przekonana jest o swojej „prawicowości i patriotyzmie”. W rzeczywistości lewica udająca prawicę, pomimo swoich patriotycznie brzmiących frazesów, jest narzędziem niszczenia Polski i Polaków w celu zachowania interesów lewicy.
Lewicowa tożsamość Jan Olszewskiego
Sam Jan Olszewski nie ukrywał swojej lewicowej tożsamości politycznej. Sam mówił o niej w wydanej w 1997 roku książce „Prosto w oczy”: „Mój rodzinny dom był związany z (…) tradycją socjalistyczną (…) PPS” (warto pamiętać że Polska Partia Socjalistyczna była lewicową organizacją, popieraną przez Żydów, wrogą wobec Kościoła Katolickiego). Rodzice Jan Olszewskiego byli tak bardzo zaangażowani w działania PPS, że w jego domu rodzinnym bluźniono, że Chrystus był pierwszym socjalistą (co jest całkowicie sprzeczne z nauczaniem Jezusa). Ojciec polityka brał udział w demonstracjach PPS.
Od 1956 r Jan Olszewski pisywał razem z Jerzym Urbanem w ateistycznym, antyklerykalnym, marksistowskim, piśmie „Po Prostu”. Od 1956 roku był członkiem Klubu Krzywego Koła. Zrzeszającego różnego rodzaju lewicowców, antyklerykałów, masonów. W klubie Krzywego Koła bywał młody Adam Michnik i Jan Józef Lipski (czołowy polski mason).
Mason Jan Olszewski
Kontynuacją działalności klubowej Krzywego Koła była loża masońska. Pomysłodawcami jej powołania byli przedwojenni masoni Jan Wolski i Stefan Zbrożyna. Jan Olszewski został masonem, brał udział w posiedzeniach loży i odprawiał rytuały masońskie (które uważał za bardzo zabawne) wraz ze swoim przyjacielem Janem Józefem Lipskim. Warto pamiętać, że masoneria i jej nauczanie jest potępione przez Kościół katolicki, przynależność do niej jest grzechem i wiąże się z ekskomuniką. Masonem zostaje się na całe życie. Jan Olszewski jako, że sam ujawnił swoją przynależność do masonerii jest w publikacjach masonów o masonerii wymieniany (masoneria ujawnia tyko swoich zmarłych członków lub tych którzy sami się ujawnili) jako uśpiony (czyli niebiorący udział w spotkaniach) mason. Bycie masonem według Jana Olszewskiego było przykrywka dla działalności opozycyjnej. PZPR przyzwalało bowiem na nielegalną działalność masonerii (której antychrześcijańskie ideały były pożywką dla narodzin komunizmu). Moim zdaniem Jan Olszewski, akceptując masonerię jako przykrywkę dla działalności opozycyjnej, zaakceptował antychrześcijańską organizację jako formę konspiracji narzuconą przez komunistów. Sam wybór na przykrywkę dla opozycyjnej działalności masonerii był albo przejawem skrajnej nieodpowiedzialności i ignorancji, albo manifestacją antychrześcijańskiej tożsamości uczestników loży.
W masonerii Jan Olszewski zgodnie z kodeksem masońskim nie zajmował się działalnością polityczną (masoni zamiast trwonić czas na doraźną walkę polityczną, rządzą albo kreują zasady rządzące polityką). Sprzeczność między zaprzestaniem w masonerii przez Jan Olszewskiego działalności politycznej a deklarowaną przez Jan Olszewskiego masonerią jako przykrywką dla działalności politycznej, nie przeszkadza Janowi Olszewskiemu. Do udziału w loży masońskiej, której członkiem był Jan Olszewski zaproszono pięciu przedwojennych mistrzów masońskich. Działalność loży „Kopernik” (finansowanej przez Melchiora Wańkowicza i inne nie wymienione z nazwiska przez Jan Olszewskiego osoby), której członkiem był Jan Olszewski wznowiło 7 przedwojennych mistrzów masońskich. Z powodu podeszłego wieku tylko dwóch (Wolski i Zbrożyna) dalej działało.
By loża mogła działać starzy masoni awansowali młodych, szybką ścieżką awansu, na mistrzów. Jan Olszewski był więc mistrzem masońskim. Do loży Jana Olszewskiego przyjęto Tadeusza Gliwica młodego przedwojennego masona z loży „Staszic” w Sosnowcu. Ojciec Tadeusza, Hipolit Gliwic był bardzo ważnym masonem. Trudno więc uznać, że loża Jan Olszewskiego była jakąkolwiek formą walki z komunizmem.
Posiedzenia loży „Kopernik” odbywały się do lat 70. Potem już nikomu nie chciało się spotykać w loży, koledzy masoni spotykali się w KOR-ze, wykorzystując tą organizację dla swoich celów. Spotkań z zachowaniem rytuału masońskiego zaprzestano. Do rytuałów masońskich Jan Olszewski wraz z innymi masonami powrócił w stanie wojennym (okazało się to tak skuteczną przykrywką – Jan Olszewski nie był w stanie wojennym internowany). Zaprzestał ich, gdyż koledzy masoni mogli spotykać się w ramach konspiracji solidarnościowej. Pod koniec lat 80 tych formuła loży ostatecznie została zaniechana. Loża „Kopernik”, której członkiem jest Jan Olszewski, nie została jednak rozwiązana.
W 1997 roku Jan Olszewski współczesną mu polska masonerię uważał za egzotykę, masonerię w USA – za kluby samopomocowe. Jan Olszewski negował też wpływ masonerii na politykę, nie dostrzegając niczego złego w przynależności do masonerii.
Lewicowe poglądy Jana Jan Olszewskiego
W 1995 roku Jan Olszewski w wywiadzie udzielonym Wojciechowi Reszczyńskiemu w książce „Wygrać prezydenta” stwierdził: „nie utożsamiam się z prawicą”. Konsekwencją tego lewicowego wyznania wiary było przekonanie Jana Olszewskiego, że model gospodarki Unii Europejskiej to model do którego powinniśmy dążyć. Ustrój gospodarczy Unii Europejskiej (czyli sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i Katolicką Nauką Społeczną podporządkowanie biurokratom wszelkich przejawów życia społecznego) był dla Jana Olszewskiego wzorem.
Jan Olszewski nie widział też potrzeby obniżki podatków. Rabunek ¾ dochodów podatników, które marnowała biurokracja, go nie raził. Warto przypomnieć, że akceptowane przez Jana Olszewskiego wysokie podatki odpowiadały za powszechną nędzę Polaków, patologię, bezrobocie, nieatrakcyjność polskiej produkcji na rynkach światowych, bankructwa przedsiębiorstw, masową emigrację młodych Polaków, słabość militarną Polski.
W wywiadzie Jan Olszewski deklarował również, że jest za zachowaniem przymusu ubezpieczeń społecznych, tworzący ułudę zabezpieczenia socjalnego i rujnujący płacących składki.
Jan Olszewski deklarował też swoje poparcie dla ceł, odbierających Polakom możliwość dostępu do tanich i lepszej jakości dóbr i usług z importu. Akceptował monopol państwa w energetyce i przemyśle paliwowym.
Jan Olszewski był zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych czyli jak pokazują wszelkie wybory w Polsce i Europie niedopuszczenia do ciał ustawodawczych reprezentantów środowisk prawicowych.
W wywiadzie dla Reszczyńskiego Jan Olszewski deklarował, że był przeciwnikiem kary śmierci, głosił, że kary w Polsce są zbyt wysokie, postulował ponadto, by państwo narzucało programy nauczania (co zazwyczaj polega na laicyzacji szkolnictwa wbrew woli katolickich rodziców).
Jan Olszewski sprzeciwiał się armii zawodowej, doceniał dziejową rolę feministek w polityce, popierał integrację Polski z Unią Europejską. Zdaniem Jana Olszewskiego „proces jednoczenia Europy jest nieuchronny”.
prawy.pl/66723-dziwia-ci…
peccatoribus
Czasy odstępstwa Watykanu - i ty jesteś poważnym patriotą??!-że za zbrodnie w 1937 r -120 tys. Polaków (głównie mężczyzn-ludobójstwo), za zbrodnie wojenne - - napaść z Hitlerem a później Katyń-(do dzisiaj nie wypłacili żadnych odszkodowań a śledztwo Moskiewski sąd umorzył) za np. obławę Augustowską, za mordy stalinowskie - gdzie od 1949-do 1953 skazano na śmierć 800 tys. polskich oficerów i …More
Czasy odstępstwa Watykanu - i ty jesteś poważnym patriotą??!-że za zbrodnie w 1937 r -120 tys. Polaków (głównie mężczyzn-ludobójstwo), za zbrodnie wojenne - - napaść z Hitlerem a później Katyń-(do dzisiaj nie wypłacili żadnych odszkodowań a śledztwo Moskiewski sąd umorzył) za np. obławę Augustowską, za mordy stalinowskie - gdzie od 1949-do 1953 skazano na śmierć 800 tys. polskich oficerów i elitę z czego 5000 wyroków wykonano, za Żołnierzy Wyklętych, ...za PRL, za zabory gdzie konfiskowano polskie mienie narodowe i prywatne, o wywiezionych dobrach kultury- które po traktacie Ryskim Rosja zobowiązała się zwrócić i do dzisiaj nie zwróciła - polskie -jako "ruskie" zdobią petersburski "wernisaż" i moskiewską galerię , za polskie dobra zrabowane przez Niemców - a wywiezione z Nemiec po II wojnie..itd..itd. Rosja przejęła schedę polityczna i państwową - całą prawną po ZSRR , i do dzisiaj nie ma zamiaru niczego oddawać, a tobie po tym jak z "przyjaźni " do Polski i Polaków "braci słowian" sprzedaje nam gaz za 530 dolarów …..(Niemcom "wrogom" po 230)---- tobie kuźwa wystarczają ..oklaski na placu czerwonym gdzie obok leży trup lenina ….taaaaak...???!!! Ruski trollu...precz...nie podszywaj się pod Polaka - bo nim nie jesteś....!!!
Quas Primas
peccatoribus -Ty już całkiem na głowę upadłeś!
I naucz się pisać poprawnie nazwisko tego łotra.
Piłsudzkiego - Piłsudskiego
PIŁSUDSKI - Krytyczna ocena - ODKŁAMANIE historii!!!
oraz
PRAWDA o Piłsudskim - rozmowa z dr Anną Wiszniowską
--------------------------------------
peccatoribus 33 minuty temu

Kto atakuje Piłsudzkiego, robi dobrą robotę ruskim a przede wszystkim szkaluje Polske !A kto …More
peccatoribus -Ty już całkiem na głowę upadłeś!
I naucz się pisać poprawnie nazwisko tego łotra.
Piłsudzkiego - Piłsudskiego
PIŁSUDSKI - Krytyczna ocena - ODKŁAMANIE historii!!!
oraz
PRAWDA o Piłsudskim - rozmowa z dr Anną Wiszniowską
--------------------------------------
peccatoribus 33 minuty temu

Kto atakuje Piłsudzkiego, robi dobrą robotę ruskim a przede wszystkim szkaluje Polske !A kto atakuje?-ano Braun i jego pretorianie.....ruskie trolle...
peccatoribus
Czasy odstępstwa Watykanu - twój pupil Braun, Międlar i inni "narodowi putinowcy" chcą kitajców masowo do Polski sprowadzać !!!Kuźwa, większej "synagogi szatana" jak ta którą reprezentują Chiny Ludowe i ich partia komunistyczna to nie ma na świecie-oprócz tylko Korei północnej !!!Tacy z was katolicy że komunistom się kłaniacie w pas, i putinowskiej Rosji, w której stoi jeszcze mauzoleum lenina …More
Czasy odstępstwa Watykanu - twój pupil Braun, Międlar i inni "narodowi putinowcy" chcą kitajców masowo do Polski sprowadzać !!!Kuźwa, większej "synagogi szatana" jak ta którą reprezentują Chiny Ludowe i ich partia komunistyczna to nie ma na świecie-oprócz tylko Korei północnej !!!Tacy z was katolicy że komunistom się kłaniacie w pas, i putinowskiej Rosji, w której stoi jeszcze mauzoleum lenina i "pamiatniki wodza rewolucji" po całej rosji jak długa i szeroka!Rosja nie odpowiedziała za zabory, za napaść w 1920 r, za napaśc w 1939, za okupacje 0d 1944r a wy jej laske robicie ---zdrajcy ruskie trolle!!!
peccatoribus
Czasy odstępstwa Watykanu - twoi rzekomi bracia Słowianie ruskie, plują codziennie w swoich mediach na Polskę i Polaków, o Polsce pisze i mówi się u nich albo źle albo wcale! Przemiczeli w mediach nawet ŚDM w Krakowie,
2 more comments from peccatoribus
peccatoribus
Kto atakuje Piłsudzkiego, robi dobrą robotę ruskim a przede wszystkim szkaluje Polske !A kto atakuje?-ano Braun i jego pretorianie.....ruskie trolle...
peccatoribus
tylko dureń i ignorant nie znający się na polityce mógł napisać ten stek bzdur!!!Przykład : podobnie ci co szkalują Piłsudzkiego za jego rzekome "socjalistyczne poglądy", i nie wystarcza im jego wyznanie że z "pociągu o nazwie socjalizm" wysiadł na stacji "wolność". A przecież sam prof. Bartyzel (zwolennik monarchii i przyjaciel Brauna ) ostatnio w swoim wykładzie udowodnił, że w listopadzie …More
tylko dureń i ignorant nie znający się na polityce mógł napisać ten stek bzdur!!!Przykład : podobnie ci co szkalują Piłsudzkiego za jego rzekome "socjalistyczne poglądy", i nie wystarcza im jego wyznanie że z "pociągu o nazwie socjalizm" wysiadł na stacji "wolność". A przecież sam prof. Bartyzel (zwolennik monarchii i przyjaciel Brauna ) ostatnio w swoim wykładzie udowodnił, że w listopadzie 1918r. , z przyczyn wewnętrznych (brak alternatywnych sił politycznych -np. ziemiaństwo, szlachta itd.) a najbardziej zewnętrznych (mocarstwa które pokonały państwa centralne i wygrały I wojnę św.) - przez co nie było w Polsce możliwości ani do powrotu do sytuacji polityczno-ustrojowej sprzed rozbiorowej , ani do sytuacji "po konstytucyjnej" . Po prostu te zwycięskie mocarstwa warunkując Polką niepodległość, wprost narzuciły Polsce kierunek ustrojowy! Zarzucanie Piłsudzkiemu że sprzyjał socjalistom jest ignoranckie i głupie, bo co miał robić gdy obok szalał już terror komunistyczny i fala komunistyczna zalewała już Europę (Niemcy, Francja) i tylko oferta pewnych socjalistycznych rozwiązań mogła zatrzymać te falę w Polsce, bo ludzie (chłopi , robotnicy itp. ) zadowolili się "socjalizmem" odrzucając jako ofertę komunizm. Ale co tu tłumaczyć durniom, oni zachowują się jakby Polska leżała na Marsie, i mogła robić u siebie to co się jej żywnie podoba, a jej sąsiedzi będą się temu bezczynnie przyglądali....!!!szkoda gadać...!
Agata.B
Z pism Św. Maksymiliana wynika następująca hierarchia wśród wrogów Kościoła. Na samym szycie znajduję się Mędrcy Syjonu, którzy są wolnomularzami najwyższego kręgu, żydowskiego pochodzenia. Są to masoni czerwoni. Niższym stopniem (masoni niebiescy) są szeregowi członkowie lóż oraz Żydzi działający na szkodę narodów i państw. Najniższy szczebel stanowią wszyscy członkowie sekt, niekatolicy wrogo …More
Z pism Św. Maksymiliana wynika następująca hierarchia wśród wrogów Kościoła. Na samym szycie znajduję się Mędrcy Syjonu, którzy są wolnomularzami najwyższego kręgu, żydowskiego pochodzenia. Są to masoni czerwoni. Niższym stopniem (masoni niebiescy) są szeregowi członkowie lóż oraz Żydzi działający na szkodę narodów i państw. Najniższy szczebel stanowią wszyscy członkowie sekt, niekatolicy wrogo nastawieni do Kościoła wśród których wymienia np. protestanckich adwentystów, osoby rozprowadzające wywrotowe ulotki i prasę. Kolbe nazywa ich „strażą przednią”.
Agata.B
Zobaczcie jak obecnie Ruchy Narodowe Patrotyczne katolickie są ścigane przez lewicę (PO-PSL-SLD-N) i falszywa prawicę(PIS).Oto co oszczerczo podajacy sie za prawcowy portal Karnowskich pisze o Kaji GodekWolta Kai Godek. Nykiel w "Sieci": "Sojusz w obronie życia choćby z samym diabłem? Dziwna koalicja, wątpliwe intencje"wpolityce.pl/polityka/432866-nykiel-w…----------------------------------
a "…More
Zobaczcie jak obecnie Ruchy Narodowe Patrotyczne katolickie są ścigane przez lewicę (PO-PSL-SLD-N) i falszywa prawicę(PIS).Oto co oszczerczo podajacy sie za prawcowy portal Karnowskich pisze o Kaji GodekWolta Kai Godek. Nykiel w "Sieci": "Sojusz w obronie życia choćby z samym diabłem? Dziwna koalicja, wątpliwe intencje"wpolityce.pl/polityka/432866-nykiel-w…----------------------------------
a "Kreowanie takich lewicowych postaci jak Jan Olszewski na reprezentantów środowisk patriotycznych nosiło znamiona działań mających na celu niedopuszczenie do tego, by polscy wyborcy zagłosowali na prawicę (siłę katolicką, konserwatywną i wolnorynkową)"
One more comment from Agata.B
Agata.B
"na łamach Rycerza Niepokalanej, którego był redaktorem naczelnym, Ojciec Kolbe prezentował swoje poglądy na temat sytuacji w Polsce, Europie i na świecie. Często powołując się na tezę, że Żydzi mieli istotny wpływ na światowe rządy, zapracował sobie na łatkę antysemity, która ciąży na nim po dziś dzień. W odczuciu Kościoła Katolickiego, który przeprowadził najpierw proces beatyfikacyjny, a …More
"na łamach Rycerza Niepokalanej, którego był redaktorem naczelnym, Ojciec Kolbe prezentował swoje poglądy na temat sytuacji w Polsce, Europie i na świecie. Często powołując się na tezę, że Żydzi mieli istotny wpływ na światowe rządy, zapracował sobie na łatkę antysemity, która ciąży na nim po dziś dzień. W odczuciu Kościoła Katolickiego, który przeprowadził najpierw proces beatyfikacyjny, a następnie kanonizacyjny, antysemityzmu u O. Maksymiliana Kolbe nie dopatrzono się. A był to zarzut, który w swojej istocie mógł spowodować przerwanie procesu nadzorowanego przez Jana Pawła II, który wielokrotnie wypowiadał się na temat grzechu, którym jest odczuwanie nienawiści do innych nacji. Żydzi i masoneria były jednak jednym z tematów, które Franciszkanin zwykł poruszać nadzwyczaj często, a obraz ludności pochodzenia żydowskiego, który wyłania się z jego pism, jest jednoznacznie negatywny."3droga.pl/…/marcin-digito-z…
franciszek44
Tak. Juz w latach 70 tych bylo slychac o jego zwiazkach z Rotare Club zdaje sie we Wroclawiu.
Rotare Club jest odnoga osmiornicy masonskiej.
Cokolwiek, w tym momencie:
Wieczny odpoczynek racz mu dac Panie, a swiatlosc wiekuista niechaj mu swieci.Amen