Clicks857
csk.news
51

Pápež František uverejňuje ďalšiu ľahkú knihu rozhovorov

Panna Mária bola "normálne dievča", "dievča dneška", "otvorená sobášu a založeniu rodiny" pred tým, než ju navštívil archaniel Gabriel, tvrdí pápež František v novej knihe rozhovorov s otcom Marco Pozza, 38.

Výňatky z knihy, ktorú publikovali noviny oligarchov "Corriere della Sera".

Archanjelove slová Panne Márii "si plná milosti" znamenajú podľa jednoduchej interpretácie Františka: "nezištnosť a krása".

Vysvetľuje: "Anjel nehovorí Márii:" Si plná intelektu, si plný cnosti, si super-dobrá žena "."

Týmto spôsobom František robí z Kráľovnej Neba priemerného pápeža

Obrázok: Franciscus PP, Don Marco Pozza, #newsAaruoxbqst
Samson1
hento, nikdo nezpochybňuje apoštolský zbor. Ve starém zákoně bylo kněžství dáno rodem, v Novém musí být povolán Bohem stejně jako Aron. Takže ani apoštolská služba není rodová, ale je to povolání Boží a potom, už tu není ani Řek, ani Žid, ale nové stvoření. Bohu žel, ti co zatvrdli ve Starém zákoně, nedávno se o tom psalo. Ježíš na sebe vzal prokletí zákona a ospravedlnění je z víry. Takže zas …More
hento, nikdo nezpochybňuje apoštolský zbor. Ve starém zákoně bylo kněžství dáno rodem, v Novém musí být povolán Bohem stejně jako Aron. Takže ani apoštolská služba není rodová, ale je to povolání Boží a potom, už tu není ani Řek, ani Žid, ale nové stvoření. Bohu žel, ti co zatvrdli ve Starém zákoně, nedávno se o tom psalo. Ježíš na sebe vzal prokletí zákona a ospravedlnění je z víry. Takže zas budeme u toho,kdo nemá Syna, nemá ani Otce a zůstává na něm prokletí zákona, pokud ho vytrvale neplní, což je nemožné.
Samson1
hento: Na Petrově skále stojí církev Kristem zřízená. Ač je v boji s peklem stále, stojí nepřemožená. Zakladatel její vstává, již se dere z hrobu bran, zřejmý lidstvu důkaz dává, že On je světů všech jePán. On že světů všech je Pán. Běž do háje.
Určitě by Satan rád církev zničil, ale má smůlu i s tebou. 👏
2 more comments from Samson1
Samson1
Jinak pokud vím, tak synové se plodí v manželství a Boží zákon platí i pro krále.To jako oslavuješ plodnost? 🙂
Samson1
Pokud vím hento, tak Šalamoun je syn Davida, ale s Uriášovy ženy. Spáchal ohavný čin, takže musel být napomenut prorokem Nátanem, David činil pokání a napsal žalm 51. Je to velký příklad pro kajícníky a Božím milosrdenství, které nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a byl živ. David se dopustil úkladné vraždy a svedl cizí ženu. Aby svůj hřích zakryl, poslal Uriáše do bitvy a už bylo …More
Pokud vím hento, tak Šalamoun je syn Davida, ale s Uriášovy ženy. Spáchal ohavný čin, takže musel být napomenut prorokem Nátanem, David činil pokání a napsal žalm 51. Je to velký příklad pro kajícníky a Božím milosrdenství, které nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a byl živ. David se dopustil úkladné vraždy a svedl cizí ženu. Aby svůj hřích zakryl, poslal Uriáše do bitvy a už bylo domluveno, že v tom Uriáše nechahjí samého a oni ustoupí a myslel si, že před lidmi zakryje svůj hřích, ale nezakryl před Bohem.
Libor Halik
Jako Jeruzalém i velkoměsto Řím bude zbořeno, za pronásledování křesťanů v 3. světové válce a současně občanských válkách v Evropě, kdy bude zabit papež Benedikt XVI. Tak chápu proroctví irského sv. arcibiskupa Malachiáše o počtu papežů a antipapežů do doby zničení města Říma. Víra apoštola Petra nezanikne, potrvá, není vázána na město. @Samson1 @henta @menhir
Samson1
No a henta tu dělá jen bim bam, bim bam,bim bam. Neb kdo jsi ty, že soudíš cízího služebníka. Když to děláš, kde je tvá láska. Plno prázdných slov. Kdyby ten čas a slova použila aspoň k modlitbě, že. Pán je schopný napravovat cesty chybujících. Láska nad nikým nezoufá.
Samson1
evelina, ano obřízka srdce, to je odstraním vaše srdce kamenná, dám vám srdce z masa a vložím do něj svého Ducha. Nebo. Boží láska je vám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který vám byl dán. O lásce je známo toto:

1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko …More
evelina, ano obřízka srdce, to je odstraním vaše srdce kamenná, dám vám srdce z masa a vložím do něj svého Ducha. Nebo. Boží láska je vám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který vám byl dán. O lásce je známo toto:

1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
3 A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
8 Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.
9 Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
10 až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
11 Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
12 Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
13 A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.
evelina
A ešte niečo, nestačí vyznačiť jedno slovo, ale celé slovné spojenie ktoré nám Boh adresuje:

I posielal som k vám rozličných svojich sluhov, prorokov; jednostaj som ich posielal s odkazom: Nerobte tú ohavnú vec, ktorú nenávidím!
- kto sa tu dištancuje od ohavností, ktoré má Boh v nenávisti? Ja vidím iba zopár Božích detí 🙄
evelina
K vaší debate, kto z vás slyšel o obřízke srdce?
Samson1
menhir, ty jsi domotaný. 🙂 👌
Samson1
Menhir víš proč Pán dopustil zničení Jeruzalémského chrámu a rozptýlení Izraele? Protože nepoznali čas svého navštívení. Ježíš dokonce nad Jeruzalémem zaplakal.Potom Ježíš řekl, že bude od nich království Boží odňato a dáno národu, který ponese ovoce. Tedy to už nebyl Jeruzalém, ale apoštolové v Římě. Takže si dej s obřezanýma pohov. Ti se musí teprve obrátit a přijmout Krista.
miňocraft
Chill out,menhir,rímskokatolícka cirkev nie je celá Kristova Cirkev,to je jasné.
miňocraft
Samozrejme,že rituálna nečistotami nie je hriech.
One more comment from miňocraft
miňocraft
Ježiš bol skutočne ako každý iný človek,menhir.Okrem hriechu😇
A Jeho matka tiež 😇
Zedad
@henta ty to dáš
Zedad
@dalila
Pannu Marii máme blahoslavit, nic jiného. Tolik slovo Písma.
miňocraft
Ježiš nepotreboval Jánov krst,veď bol bez hriechu,ale aby naplnil zákon,nechal sa Jánom pokrstiť.Ani Panna Mária nepotrebovala aby bol na nej naplnený Mojžišov zákon o očisťovaní ale v poslušnosti sa mu podriadila.
Zákon milosti(zadarmo ste spasení,nie zo skutkov...),prišiel až po smrti a zmŕtvychvstaní Krista.
Milosť nahradila zákon.A získava sa vierou.
Samson1
No,Paní všech národů byla kdysi Marií.
Peter(skala)
som vedel,, že preskočiš
😀
robiš to isté čo fakenews
vedia velmi dobre, že František vyslovil len časť z toho, čo charakterizuje milostiplnu: krasa a nezištnosť. To však neznamena že to je všetko, ani zdaleka, ale tí, čo chcu rozvratiť cirkev zvnutra, zamerne podchytavaju v reči ako farizeji a snažia sa rozdeliť spoločnosť, aby proti sebe bojovali: rozudeluj a panuj - to je st slobodomurarska …More
som vedel,, že preskočiš
😀
robiš to isté čo fakenews
vedia velmi dobre, že František vyslovil len časť z toho, čo charakterizuje milostiplnu: krasa a nezištnosť. To však neznamena že to je všetko, ani zdaleka, ale tí, čo chcu rozvratiť cirkev zvnutra, zamerne podchytavaju v reči ako farizeji a snažia sa rozdeliť spoločnosť, aby proti sebe bojovali: rozudeluj a panuj - to je st slobodomurarska taktika

tak lovu zdar, a aby som nezabudol, uži si peniaze, lebo zadarmo isť do zatratenia je horšie ako kvôli peniazom. Licifer totiž si vybral Peklo nie pre peniaze, ale len pre vlastne EGO
Peter(skala)
menhir teraz
Já jen, abys nefantazíroval. Milosti plná je o něčem jiném. 🧐
1Potom Pán hovoril Mojžišovi:2„Povedz Izraelitom: Ak nejaká žena zľahne a porodí chlapca, je sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti.3Na ôsmy deň sa obreže jeho predkožka4a ona ostane ešte tridsaťtri dní doma v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť …More
menhir teraz
Já jen, abys nefantazíroval. Milosti plná je o něčem jiném. 🧐
1Potom Pán hovoril Mojžišovi:2„Povedz Izraelitom: Ak nejaká žena zľahne a porodí chlapca, je sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti.3Na ôsmy deň sa obreže jeho predkožka4a ona ostane ešte tridsaťtri dní doma v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania.
✍️

ako som si myslel, lebo niekomu očividne pasuje, ked aj Ježiša považuje za hriešneho, ale to je typicke u trolov, potrebuju rozvýriť hladinu adrenalinu 😀
3 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
TU je katolicky preklad:
biblia.sk/citanie/ssv/lk/1
Zvestovanie Panne Márii
26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."
Peter(skala)
to si nejak preskočil, o milostiplnej tu nie je zmienka, či si mal namy sli už iné domnienky typu: obetovala za hriechy, tak bola hriešna?

a čo Ježiš? Ten tiež? Vôbec by som sa nečudoval, keby to vyhovovalo
Peter(skala)
protestanti zamerne v Biblii neprekladaju "milostiplná" pretože sa obávaju, žeby si veriaci vysvetlili tieto slová ako: "omilostená od každého hriechu".
Inač povedané: uchranená od dedičneho hriechu a tak aj od každeho hriechu a to nechcu dopustiť, nakolko nechcu, aby okrem Ježiša bol ešte niekto bez hriechu.

Lenže su aj takí protestanti, ktorí veria, že aj Ježiš mal dedičný hriech, ked sa dal …More
protestanti zamerne v Biblii neprekladaju "milostiplná" pretože sa obávaju, žeby si veriaci vysvetlili tieto slová ako: "omilostená od každého hriechu".
Inač povedané: uchranená od dedičneho hriechu a tak aj od každeho hriechu a to nechcu dopustiť, nakolko nechcu, aby okrem Ježiša bol ešte niekto bez hriechu.

Lenže su aj takí protestanti, ktorí veria, že aj Ježiš mal dedičný hriech, ked sa dal pokrstiť-zmyť dedičný hriech a dokonca aj hriechy, ktoré spôsobil do krstu, lenže to už su uplne mimo.

Katolici milostiplnu prijmaju uplne čistu od všetkeho Zla, aby bola čistým Svätostánkom pre zrod Ježiša Krista.

protestanti sa mylne nazdávaju, že na narodenie Krista nebolo treba čisté stvorenie, ale to je zakladný omyl, ktorý ich sprevadza životom a od toho sa odvíjaju aj dalšie herezy
dalila
@Zedad myslím, že ju nikto neponizuje. Ona bola tak pokorna a ponížena a to ju urobilo Veľkou, milostiplnou a Matkou všetkých lebo je Matkou Boha
Zedad
@menhir hele, nikdy nevstoupím do ponižování P. Marie. Tak si diskutuj.
dalila
@menhir preto je diabol ešte viac pokorený
dalila
Nelze chválit vklad, to áno
Peter(skala)
ľahku?????
chceli povedať: lacnú...
... len nevedeli najsť to správne slovo, lebo by to vyznelo, že ide o prachy:)
Zedad
@Zedad no a nelze to chválit
dalila
@Zedad to ako to tu na gtv je podané, je hriech toho kto to tu dal, ak to povytrhaval z kontextu a tak zavádza.
Zedad
@miňocraft hmmm, tvoje věc
miňocraft
Aký hriech?Zedad,ťavu prehĺtaš a komára preciedzaš.
Zedad
@miňocraft tak podívej, to jak je to tu na GTV vloženo - je to hřích. A ještě ten hřích chválíte!
miňocraft
Zedad,rozumieš po taliansky?Prečítal si si v originále,čo pápež povedal o Panne Márii?
Nijak ju neznižoval ani on ani Peter Mária,naopak ty tu podsúvaš akési lži .
A ako katolik by si mal brániť pápeža,keď ho tu jedna “pobožnostkárska” osoba obviňuje neustále zo slobodomurárstva.
Zedad
miňocraf možná dolož z jiného webu, co papež František vlastně říkal a přečti si to. Prostě je to tak, že o Panně Marii máme mluvit jen vážně.
Zedad
miňocraft zcela jistě se musíme o Panně Marii vyjadřovat tak, abychom ji nijak, a to ani slovem nesnižovali. Blahoslavme Pannu Marii s archandělem Gabrielem. On se choval s úctou. No a to co je dobré pro archanděla Gabriela není dobré pro nás?!
miňocraft
Pekne Zedad a čo to má spoločné s krivým obvinením Petra Mariu,ktorého si napadol,že sa neúctivo vyjadril o Panne Márii???
Zedad
miňocraft
Pasáž: Lukáš 1,26-29

26Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.
Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“
Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.
miňocraft
Peter Maria vždy písal s úctou o Panne Márii.Lenže ten komu vadí pápež František,tak si lživo zarypne do Petra .
Coburg
Velebí moja duša Pána a môj duch jasá
v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z …
More
Velebí moja duša Pána a môj duch jasá
v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
(Lk 1, 46-55)
Zedad
Peter Maria Petře, tu druhou věc, ke které mám připomínku nemůžu najít. Ber to tak, že neexistuje..
Zedad
Peter Maria můžeme si to pohlídat a spíš v oficiálnější verzi než je to tu na GTV.
6 more comments from Zedad
Zedad
Peter Maria ať je to Petr a nebo Pavel, tak nikdo se nesmí ani jedním slovem jakkoliv otírat o Pannu Marii. Víš Petře, mě to tak o Panně Marii neučili, že ji mám snižovat. Ona Je blahoslavena. A jestli něco vnímáš jako vytržené z kontextu, tak ani jedno slovo nesmí snížit Pannu Marii.
Zedad
@Peter Maria nelžu. Na mobilu se mi to špatně hledá. Srovnej se a čti co píšeš.
Zedad
@Peter Maria no přečti si své komentáře. Víš mě to tak naučili. Tu druhou věc co jsi tu dal nemůžu najít.
Zedad
@Peter Maria nesmíme schvalovat neuctivou řeč o Panně Marii. Žádnou.
Zedad
@Peter Maria Petře například není možné se vyjadřovat o Panně Marii, jako o holce. Nedosahujeme její kvality. Ona je blahoslavená.
Zedad
Panna Maria je blahoslavená do konce věků. Budou ji blahoslavit všechna pokolení.
apredsasatoci
@petermaria nemozes sa zmierit s tym komu sluzis, ze?!
„Proč jsem byl oklamán? Protože jsem nečinil pokání.“ Když konáme pokání, Bůh nám dává světlo i milost, ale když zůstáváme ve hříchu, pak nejsme schopni tu potřebnou milost v takovém stavu přijmout. Co máme dělat? Potřebujeme si znovu a znovu uvědomovat základní pravdy: kdo je Bůh a kdo jsem já, svůj hřích a jaké má následky v mém životě… …More
@petermaria nemozes sa zmierit s tym komu sluzis, ze?!
„Proč jsem byl oklamán? Protože jsem nečinil pokání.“ Když konáme pokání, Bůh nám dává světlo i milost, ale když zůstáváme ve hříchu, pak nejsme schopni tu potřebnou milost v takovém stavu přijmout. Co máme dělat? Potřebujeme si znovu a znovu uvědomovat základní pravdy: kdo je Bůh a kdo jsem já, svůj hřích a jaké má následky v mém životě… a pak máme dát všechny své hříchy i své problémy Ježíšovi.