Evanjelizacia
11.3K
Evanjelizacia
Pane, pokorne prosím, v mene Ježiša Krista a pre jeho zásluhy, na príhovor Panny Márie a všetkých svätých, štedro udeľ nášmu otcovi Ľubomírovi Stančekovi Tvoje milosti, požehnanie, dary Tvojho Ducha, zdravie duše i tela, silu... a všetko, čo potrebuje k plneniu Tvojej vôle...