CÓRKA MARYI
21.5K

JEZUS: Ten dzień został wyryty w kamieniu i będzie ostateczną zniewagą, dozwoloną przez Boga ...

JESUS: This day has been written in stone and will be the final insult, allowed by God

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

wtorek, 15 października 2013 roku, godz. 15.45

Moja szczerze umiłowana córko, jest Moim pragnieniem, aby wszyscy Moi kapłani wszystkich wyznań chrześcijańskich zaczęli zabezpieczać najświętsze sakramenty. Oni będą pierwszymi świadkami niszczenia i profanacji sakramentów w Kościele katolickim. Ci, którzy są wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będą się pilnie przygotowywali do tej strasznej pustyni, na którą Mój Kościół będzie wyrzucony. Musicie się teraz przygotować, ponieważ dzięki waszej wierności wszystkie dzieci Boże będą mogły przystępować do sakramentów w ich świętym stanie.

Do wszystkich innych kościołów chrześcijańskich to mówię. Przypomnijcie sobie Moją obietnicę powrotu w tym wielkim i chwalebnym Dniu Mojego Powtórnego Przyjścia. Wiedzcie też, że w latach poprzedzających ten Dzień, wszyscy, którzy pójdą za Mną, staną wobec strasznych prób. Ci, którzy odniosą sukces na nowych stanowiskach władzy w ramach wszystkich wyznań, będą prowadzeni przez fałszywego proroka i wszyscy z nich będą powtarzać jego słowa i naśladować jego działania.

Biada tym, którzy będą po stronie fałszywego proroka, bo jest on antytezą Jana Chrzciciela i poprzednikiem antychrysta, który będzie panował nad wami wszystkimi.

Obejmę was Swoją Ochroną, bo niedługo będziecie mieli już tylko Mnie, bym was prowadził.
Tylko Ja mogę być wiarygodny, by mówić wam prawdę, gdy dostaniecie się pod wpływ herezji, które będą wam przedstawiane jako nowa forma współczesnej teologii chrześcijańskiej. Jak bardzo przebiegły jest szatan, bo nigdy nie będzie szokował, woli natomiast – przez tych, którzy mu służą – przyciągnąć was do nowej, przeinaczonej i odwróconej interpretacji Mojego najświętszego Słowa.

Nieświęta trójca sporządziła plany pozbycia się wszystkiego, co jest prawdą. To wszystko, co działa na świecki świat przyciągająco, z powodu ludzkiej chciwości i pragnienia ignorowania grzechu, zostanie przedstawione wierzącym we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Ten dzień został wyryty w kamieniu i będzie ostateczną zniewagą, dozwoloną przez Boga, zanim wyśle On Mnie, Swojego Syna Jedynego, aby zebrać wszystkich, którzy pozostaną wierni Słowu Bożemu. Gdy przedstawią wam te kłamstwa, będą się one wydawały dobre. Zewnętrzna pokora będzie powszechna we wszystkich kościołach, bo zostanie ona przyjęta przez tych spośród nich, którzy będą was oszukiwali.

Każda cecha związana ze Mną – Moja Miłość do zubożałych, Moja Miłość do słabych i pokornych, Moje niezadowolenie z chciwości, zachłanności i żądzy – zostanie wykorzystana jako część argumentów, aby zmusić was do przyjęcia tej nowej doktryny, tej nowej jednej światowej religii, aby przygotować świat na panowanie antychrysta.


Daję wam te ostrzeżenia jako kochający Bóg, aby was uratować. Słuchajcie Mnie teraz. Proszę tylko o jedno. Pozostańcie wierni Mojemu świętemu Słowu. Moje święte Słowo zostało wam dane w Piśmie Świętym. Ono nigdy nie może zostać zmienione. Ale wrogowie Boga będą przekręcać jego znaczenie. Gdy to nastąpi, odrzućcie tych, którzy mówią, że Bóg zgodziłby się na takie zmiany. Nic nie mogłoby być bardziej odległego od prawdy.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…zila-plany-pozbycia-sie-wszystkiego-co-jest-prawda

_____________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Najbardziej nieświęta trójca, składająca się z trzech Moich wrogów: fałszywego proroka, antychrysta i smoka czyli szatana, rzuci teraz wyzwanie Trójcy Przenajświętszej

JEZUS: Ty, Mój Kościele, zostaniesz na 1260 dni odrzucony na pustynię ...

JEZUS: Moi wierni słudzy przygotowują się teraz na całym świecie do te…

_____________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Daję wam te ostrzeżenia jako kochający Bóg, aby was uratować. Słuchajcie Mnie teraz. Proszę tylko o jedno. Pozostańcie wierni Mojemu świętemu Słowu. Moje święte Słowo zostało wam dane w Piśmie Świętym. Ono nigdy nie może zostać zmienione. Ale wrogowie Boga będą przekręcać jego znaczenie. Gdy to nastąpi, odrzućcie tych, którzy mówią, że Bóg zgodziłby się na takie zmiany. Nic nie mogłoby być …More
"Daję wam te ostrzeżenia jako kochający Bóg, aby was uratować. Słuchajcie Mnie teraz. Proszę tylko o jedno. Pozostańcie wierni Mojemu świętemu Słowu. Moje święte Słowo zostało wam dane w Piśmie Świętym. Ono nigdy nie może zostać zmienione. Ale wrogowie Boga będą przekręcać jego znaczenie. Gdy to nastąpi, odrzućcie tych, którzy mówią, że Bóg zgodziłby się na takie zmiany. Nic nie mogłoby być bardziej odległego od prawdy."