CÓRKA MARYI
121.5K

JEZUS: Szatan wykorzysta wszelkie wpływy, jakie jest w stanie, by skazić ludzi, tak by usprawiedliwili każdą przyczynę rozbicia komórki rodzinnej

JESUS: Satan will use every influence he can to infest people so that they will justify every reason to break up the family unit

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

niedziela, 21 września 2014 roku, godz. 17.45

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce należy do wszystkich rodzin, a Moim pragnieniem jest błogosławić w tej chwili każdej rodzinie – małej, średniej czy dużej. Kiedy miłość jest obecna w rodzinach, oznacza to, że Moc Boża jest ustrzeżona, bo wszystkie Jego dzieci należą do Niego. To właśnie On stworzył każde z nich.

Bóg zachowuje Swoją Miłość do człowieka poprzez komórkę rodzinną, ponieważ w takich warunkach Jego Miłość rozwija się w sposób naturalny. Miłość obecna w rodzinach, które są zjednoczone, przynosi wielkie Łaski, ponieważ wzajemna miłość członków rodziny jest jednym z największych Darów od Boga. Bóg korzysta z miłości w rodzinie, aby rozwijać jej skrzydła, tak by każdy członek kochającej się rodziny pomógł rozpowszechniać tę miłość, dokądkolwiek pójdzie. Podobnie, jeśli komórka rodzinna się rozpada, będzie to miało bezpośredni wpływ na waszą społeczność, na wasze społeczeństwo i na wasze narody.

Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, pragnął mieć własną rodzinę, którą by hojnie wszystkim obdarowywał. On będzie zawsze dążył do ochrony rodzin, bo jest to miejsce, w którym śmiertelny człowiek po raz pierwszy odkrywa miłość. Kiedy miłość kwitnie w rodzinach, to będzie kwitła także w tych narodach, ponieważ miłość wzajemna wyłania się z rodziny. I to dokładnie z tego powodu jest ona atakowana przez szatana. Szatan wykorzysta wszelkie wpływy, jakie jest w stanie, by skazić ludzi, tak by usprawiedliwili każdą przyczynę rozbicia komórki rodzinnej. Będzie uniemożliwiał tworzenie się rodzin i będzie się starał nie dopuszczać do ponownego jednoczenia się, jeśli taka byłaby Wola Boża.

Rodzina, zrodzona z Miłości Boga, zawsze będzie atakowana przez zło. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby chronić swoją rodzinę od złego ducha.

Modlitwa Krucjaty 167
Chroń moją rodzinę

O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, przez Łaskę Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, proszę, w każdym czasie chroń moją rodzinę od zła.

Daj nam siłę, byśmy się wznieśli ponad złe zamiary i pozostali zjednoczeni w naszej miłości do Ciebie i do siebie nawzajem.

Wspomagaj nas podczas każdej próby i cierpienia, których możemy doświadczyć, i ożywiaj tę miłość, którą mamy dla siebie nawzajem, abyśmy byli w jedności z Jezusem.

Błogosław nasze rodziny i daj nam Dar Miłości, nawet w czasie konfliktów.

Wzmocnij naszą miłość, abyśmy mogli się dzielić z innymi radością naszej rodziny, tak aby cały świat mógł dzielić Twoją Miłość. Amen.


Pamiętajcie, że Bóg stworzył każdego z was na Swoje podobieństwo, aby mógł On stworzyć doskonałą rodzinę. Bądźcie wdzięczni za swoje rodziny, bo to jest jeden z największych Darów, jakimi obdarzył On rodzaj ludzki. Kiedy cierpienie na tej ziemi dobiegnie końca i kiedy będzie usunięta nienawiść, Bóg zjednoczy ludzkość jako jedno w Nim. Staniecie się ponownie doskonali, a Jego rodzina będzie miała Życie Wieczne.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…swoja-milosc-do-czlowieka-poprzez-komorke-rodzinna

______________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Wszystkie małżeństwa są zawierane w Niebie. Żaden człowiek nie może zniszczyć małżeństwa, …

JEZUS: Bóg wybiera niewykształcone, pokorne i hojne serca, aby przekazać ludzkości Swoje ostrzeżenia

I POSŁUCHAJ:

Zgoda na rozwód jest grzechem - ks. Sławomir Kostrzewa

______________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Pamiętajcie, że Bóg stworzył każdego z was na Swoje podobieństwo, aby mógł On stworzyć doskonałą rodzinę. Bądźcie wdzięczni za swoje rodziny, bo to jest jeden z największych Darów, jakimi obdarzył On rodzaj ludzki."