Edward7
3556
Sw.Joanna
Częstochowa jest już całkiem sprofanowana,tak jak najważniejsze Sanktuaria.Jeśli Bóg dopuścił zburzenie Jerozolimy to co stanie się ze Świątyniami sprofanowanymi?
rycerz_Niepokalanej777
rycerz_Niepokalanej777
w ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI 25.08. 2019 PRZYJEDZMY LICZNIE DO CZĘSTOCHOWY DO NASZEJ KRÓLOWEJ BY POKAZAĆ ŻE STOIMY MUREM ZA NASZYM KOŚCIOŁEM I BRONIMY NASZEJ NAJWIĘKSZEJ ŚWIĘTOŚCI, CZYLI KRÓLOWEJ POLSKI PRZED PROFANACJAMI I IDEOLOGIAMI IMPUTOWANYMI NAM Z ZACHODU. pokażmy swoją liczebnością, że stoimy murem za naszym Arcybiskupem i CHRONIMY KRÓLOWĄ