JEZUS: Jak wielu z was leży krzyżem przede Mną i wylewnie chwali Mnie z dziękczynieniem, a jednocześnie oczernia swoich braci i siostry?

JESUS: How many of you lie prostrate before Me and lavish praise upon Me in thanksgiving and then slander your brothers and sisters?

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 27 kwietnia 2014 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Plan uratowania całego świata i zabrania każdego z was do Schronienia Mojego Serca jest ukończony i wszystkie części dobrze zgrane, tak że urzeczywistnia się doskonałość Mojej obietnicy.

Istnieje wiele tajemnic związanych z Moją Boskością, których człowiek, bez względu na to, jak bardzo jest pojętny w sprawach duchowych, nigdy nie może w pełni zrozumieć. Człowiek nie zna wielu tajemnic Mojego Królestwa, a Mój Ojciec objawił ludzkości tylko to, co chciał. Człowiek otrzymał wiedzę i Prawdę, tak aby mógł czcić Boga i służyć Mu najlepiej, jak potrafi. Prorocy informowali człowieka, jak musi przestrzegać dziesięciu przykazań, by mieć pewność, że nie popada w błąd. Następnie, aby udowodnić Swoją Miłość do świata, stał się On człowiekiem i przeze Mnie, Swojego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, dokładnie pokazał człowiekowi, co służy dobru, a co stanowi zło. Objawiłem Prawdę, choć była to tylko część tego, czego pragnął Mój Ojciec dla potrzeb człowieka. Ale człowiek miał tak pyszne serce, był tak arogancki i ambitny, że nie chciał znać Prawdy, gdy mu ona nie odpowiadała.

Faryzeusze zamknęli oczy, odwrócili wzrok i oświadczyli, że jestem człowiekiem, który stracił rozum i przemawia zagadkami. Nie byli zdolni usłyszeć Prawdy, chociaż Moje Nauczanie po prostu powtarzało Słowa, lekcje i przykazania zawarte w Księdze Mojego Ojca. Szli wąską ścieżką, nie patrząc ani na lewo, ani na prawo, bo podążali za własną wersją służenia Bogu. Czynili to z zewnętrzną pobożnością, omijali słabych, biednych i niewykształconych, a chwalili Boga. Następnie Mnie wygnali, a ich dzisiejsi odpowiednicy zrobią jeszcze raz to samo w nadchodzących latach, w dalszym ciągu podążając za własną doktryną utworzoną przez człowieka.

Widzicie zatem teraz, że to wszystko, co człowiek twierdzi, że wie, w rzeczywistości stanowi niewielką wiedzę o drodze Pana. Z tego, co otrzymał, przyjmuje tylko te części Prawdy, które mu odpowiadają. Na przykład, Ja zawsze pouczałem dzieci Boże, aby się wzajemnie miłowały, ale one tego nie robią. Jak wielu z was leży krzyżem przede Mną i wylewnie chwali Mnie z dziękczynieniem, a jednocześnie oczernia swoich braci i siostry? Niektórzy z was posuwają się do opowiadania Mi, jak złymi ludźmi oni są, zamiast okazywać im miłość i przebaczać.

Człowiek zawsze będzie słaby, bo niemożliwe jest, aby istota ludzka była doskonała. Ale dlaczego z jednej strony przyjmuje Moje Nauczanie, a z drugiej strony je odrzuca? Nigdy nie ulegajcie pokusie wzajemnego potępiania się w Moje Imię, ponieważ nie macie prawa, by tak czynić. Nigdy nie wywyższajcie się przede Mną, kiedy równocześnie hańbicie lub lekceważycie drugiego człowieka. To jest dla Mnie obraźliwe. Żeby przyjąć Prawdę, musicie być wolni od złośliwości, pychy, zadufania w sobie i egoizmu. Musicie odrzucić płaszcz arogancji, bo to jest cecha diabła i jest dla Mnie odrażająca.

Proszę, pamiętajcie o Moim Nauczaniu i przeżywajcie swoje życie zgodnie z tym, co wam mówiłem. Kiedy znajdziecie w swoim sercu niepokój, wiele bólu i nienawiści, zawsze musicie szukać Mojej pomocy. W przeciwnym wypadku pochłonie was to uczucie rozpaczy i nienawiści. Musicie pogodzić się z faktem, że zawsze będziecie ulegać grzechowi, ale również wiedzcie, że musicie okazać prawdziwą skruchę, zanim poczujecie jakikolwiek rodzaj pokoju lub spokoju w swojej duszy.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…0-czlowiek-nie-zna-wielu-tajemnic-mojego-krolestwa

___________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Proś ludzi, by publikowali te informacje o Moim Słowie

___________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Nigdy nie ulegajcie pokusie wzajemnego potępiania się w Moje Imię, ponieważ nie macie prawa, by tak czynić. Nigdy nie wywyższajcie się przede Mną, kiedy równocześnie hańbicie lub lekceważycie drugiego człowieka. To jest dla Mnie obraźliwe. Żeby przyjąć Prawdę, musicie być wolni od złośliwości, pychy, zadufania w sobie i egoizmu. Musicie odrzucić płaszcz arogancji, bo to jest cecha diabła i jest …More
"Nigdy nie ulegajcie pokusie wzajemnego potępiania się w Moje Imię, ponieważ nie macie prawa, by tak czynić. Nigdy nie wywyższajcie się przede Mną, kiedy równocześnie hańbicie lub lekceważycie drugiego człowieka. To jest dla Mnie obraźliwe. Żeby przyjąć Prawdę, musicie być wolni od złośliwości, pychy, zadufania w sobie i egoizmu. Musicie odrzucić płaszcz arogancji, bo to jest cecha diabła i jest dla Mnie odrażająca."