Orędzia
34.9K

ZNAMIĘ BESTII - * Lucyferaza, bioluminescencyjny enzym w bliskiej podczerwieni, to substancja chemiczna, która umożliwia odczytanie szczepienia kropkami kwantowymi za pomocą specjalnej aplikacji na urządzenia mobilne. Ten enzym pochodzi z systemu szczepień mikroigłowych kropek kwantowych Billa Gatesa i sprawia, że szczepienie jest czytelne długo po wstrzyknięciu.

22 marca 2021, Pilne wezwanie Jezusa Dobrego Pasterza do swojej trzody.
Oto, co mówi Pan: Owce z mojej trzody, ludzkość przyszła w czasie buntów i konfrontacji, które są słyszane i sprzedawane na całym świecie; Niektóre demonstracje są z powodu zarządzeń i kwarantann, które ludzkość znajduje się z powodu tej pandemii, inne z powodu bezrobocia i głodu; jeszcze inni z powodu szczepień i wprowadzenia Nowego Porządku Świata. Wkrótce moja trzoda zostanie wysłuchana, kiedy porządek Nowego Świata zostanie utracony dla mojego ludu.

Owce mojej trzody, wkrótce rozpocznie się ostateczne panowanie mego przeciwnika, droga do jego pojawienia się jest już wybrukowana; tylko nadejście ostrzeżenia i krótki czas do cudu zabraknie, aby można było uwolnić wielkie kary, które staną się moją trzodą.

Schizma w Kościele Meinera, wojna i załamanie gospodarcze to wydarzenia, które jeszcze się nie wydarzyły. Znak bestii, mikroczip, już tam jest. Szczepionki z nanochipem. Pretekst pandemii doprowadzi wiele dusz, niektóre ze strachu, inne z ignorancji, a ogromną większość z wyobcowania i wiary w Boga, do zaszczepienia się, nie wiedząc, że stracą je w wyniku tego procesu.

Jeśli powiedzą wam o ostatnim panowaniu mojego przeciwnika, że musicie zostać zaszczepieni biometryczną szczepionką lucyferazą *, wyrzeknijcie się tego, ponieważ tam pojawia się znak bestii. Dzięki nowej technologii zwanej 5G i przy pomocy turniejów nanochip traktowany w tej szczepionce po wstrzyknięciu przez satelitę jest przenoszony do umieszczenia na prawej ręce lub na czole; Oto, co mówi moje słowo: „I do każdego, małego i wielkiego, bogatego i biednego, wolnego i niewolnika, należy mieć znak na prawej ręce lub na czole. Kto nie może mieć znaku należy lub imię bestii lub liczba jej imion ”(Ap 13: 16-17)

Moja trzodo, ostrzegam was z góry, abyście nie popadli w to złudzenie; słuchajcie moich orędzi zbawienia, ponieważ będą one prowadzić przez pustynię oczyszczenia i bezpieczeństwo bram mojego nowego stworzenia. Wiedzcie, że wszyscy, którzy zginęli w znamię bestii, będą owcami Mojej trzody. Wszyscy, którzy kontemplują znamię bestii, otrzymają szkodliwą i bolesną ranę. (Wersja 16.2)

Czas spisków i oszustw doprowadził do powstania Nowego Porządku Świata; ludzkość nie jest już częścią normalności; kiedy wybuchnie jedna pandemia, nadejdzie następna i nadejdzie jeszcze więcej; wszystko po to, by trzymać ludzkość w granicach i podporządkować ją pojawieniu się praw antychrysta, który będzie oczekiwanym mesjaszem we wszystkich mediach, naszym, aby przynieść pokój całemu światu i wszystkim problemom ludzkości. Ostrzegaj, Moja trzodo, aby nic i nikt nie mógł należeć do Ciebie; pozostańcie zachowani i zagubieni, módlcie się zawsze, ponieważ dni, w których żyjecie, są już dniami ciemności i ucisku.

Mój pokój zostawiam tobie, daję ci mój pokój. Pokutujcie i nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo Boże.

Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz.

Przedstaw moje orędzia zbawienia całej ludzkości, mojej trzodzie.
Wiadomość do Enoch.

Pokój mój z tobą, moja trzodo.
Orędzia
Jeśli powiedzą wam o ostatnim panowaniu mojego przeciwnika, że musicie zostać zaszczepieni biometryczną szczepionką lucyferazą *, wyrzeknijcie się tego, ponieważ tam pojawia się znak bestii. Orędzie to blokowane jest przez synów Antychrysta!!! Udostepniajcie póki jest jeszcze wolność!!!
Tłumaczenie ze strony kommherrjesus.de
One more comment from Orędzia
Orędzia
Dzięki nowej technologii zwanej 5G i przy pomocy turniejów nanochip traktowany w tej szczepionce po wstrzyknięciu przez satelitę jest przenoszony do umieszczenia na prawej ręce lub na czole;