pl.news
2921

Jawnogrzesznik: homoseksualny drapieżca zawstydza Watykan

Monsignore Tony Anatrella (80), psychoterapeuta ("kościelny psychiatra"), oskarżany od 2001 roku przez kilku mężczyzn, zazwyczaj homoseksualistów, o stosowanie wobec nich "terapii cielesnej" poprzez zmuszanie ich do rozbierania się i masturbacji, uczestniczył w dniach 17-19 lutego w watykańskiej konferencji na temat kapłaństwa.

W 2018 r. arcybiskup Paryża Aupetit uznał Anatrella za winnego, zawiesił go i zabronił mu publicznych wystąpień. Na konferencji zarejestrował się jako "Mons. Tony Anatrella."

La-Croix.com podaje, że Anatrella zjadł w czwartek obiad w Santa Marta u Franciszka. Pensjonat ten jest jednym z miejsc, w których uczestnicy sympozjum mogą spożywać posiłki.

Rejestracja na to wydarzenie była otwarta dla wszystkich duchownych, a prowadziła ją włoska firma. Anatrella zgłosił się z własnej inicjatywy. Kardynał Ouellet, którego kongregacja organizuje to wydarzenie, twierdził, że nie wiedział o obecności Anatrelli.

Jednak Ouellet opatrzył wstępem jedną z książek Anatrelli, zaprosił go na Synod o Rodzinie w 2014 roku i zaangażował jako prelegenta na seminarium dla nowo mianowanych biskupów w 2015 roku.

Grafika: Tony Anatrella, #newsEeuvxbbrww

CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
b) Bóg jest wiernym w swych groźbach; wypełni niezawodnie to, czym grozi. Bóg może swe groźby wykonać, bo jest wszechmocny; chce je wypełnić, bo jest prawdą wiekuistą; wypełni je, bo jest nieskończenie święty i sprawiedliwy, i żadnego złego bezkarnie puścić nie może. Niezliczone na to mamy dowody z Pisma św. Przypomnijcie sobie potop za czasów Noego, zagładę Sodomy i Gomory, zburzenie …
More
.
.

b) Bóg jest wiernym w swych groźbach; wypełni niezawodnie to, czym grozi. Bóg może swe groźby wykonać, bo jest wszechmocny; chce je wypełnić, bo jest prawdą wiekuistą; wypełni je, bo jest nieskończenie święty i sprawiedliwy, i żadnego złego bezkarnie puścić nie może. Niezliczone na to mamy dowody z Pisma św. Przypomnijcie sobie potop za czasów Noego, zagładę Sodomy i Gomory, zburzenie Jerozolimy.


Nieraz zdaje się jakoby Bóg gróźb swoich nie wypełnił. Tak czytamy w Piśmie św., że Bóg groził mieszkańcom miasta Niniwy iż ich miasto zburzone będzie, co jednak nie nastąpiło. Ale należy pamiętać, że Pan Bóg po największej części warunkowo grozi i groźby swe wtenczas spełnia, gdy warunek się spełni. Onym Niniwitom groził zagładą, jeżeli się nie nawrócą. Gdyby się nie byli nawrócili, miasto ich niechybnie byłoby było zniweczone. Podobnież grozi Bóg zatraceniem wiecznym grzesznikowi, ale jeżeli grzesznik prędką a szczerą pokutą groźbę tę uprzedza, groźba nie spełnia się na nim. Jeżeli zaś Pan Bóg nie karze tutaj grzesznika, to tym surowiej w wieczności karać go będzie, tam wyrzuci go w ciemności wiekuiste, jako sługę niepożytecznego.

Ponieważ Bóg jest wiernym w obietnicach swoich, przeto mamy w Nim pokładać ufność, i nie tracić odwagi w czasie ucisku i nawiedzenia. Bóg, który jest wierny, obiecał, że nas nigdy nie opuści. Kto w Bogu nadzieję swą pokłada, nie będzie zawstydzon na wieki. Gdy was oziębłość i gnuśność do służby Bożej opanują, pomnijcie na zbyt wielką zapłatę, jaką Bóg przyrzekł, a ta pamięć ożywi wasz zapał do dobrego, doda wam siły, byście w dobrem nigdy nie ustawali. – Strzeżcie się zuchwalstwa; nie mówcie z bezbożnym: Zgrzeszyłem, cóż mi się złego stało? Bóg jest przewłócznym, choć późno, ale niezawodnie ukarze grzesznika, co w niepokucie żył. Gdy zgrzeszycie, czyńcie prawą i prędką pokutę, aby was nie spotkało to, co grzesznikom Bóg grozi, jeno to, co pokutującym obiecuje. – Ponieważ Bóg jest wiernym względem nas, więc i my względem bliźnich wiernymi być mamy, mamy dotrzymywać obietnicy. Służcie w wierności, byście zapłatę wierności w niebie otrzymali.

–––––––––––

Nauki Katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach, na trzy części podzielone, przez X. Michała Ignacego Wicherta, świętej teologii Doktora, plebana Obrytskiego, dyrektora rekolekcji i misji w diecezji Płockiej mówione i do druku podane, a teraz za staraniem X. J. Stagraczyńskiego na nowo wydrukowane. Pelplin 1874, ss. 37-47.

Przypisy:
(1) Matth. 6, 9.

(2) II Cor. 1, 3.

(3) Jer. 31, 3.

(4) Sap. 11, 25.

(5) Matth. 16, 26

(6) Is. 5, 4.

(7) Eph. 5, 20.

(8) Is. 65, 2.

(9) Matth. 11, 28.

(10) Luc. 8, 2.

(11) Is. 1, 18.

(12) Luc. 13, 3.

(13) II Petri 3, 9.

(14) Rom. 9, 15.

(15) I Thessal. 5, 3.

(16) Psalm. 99, 5.

(17) Hebr. 6, 18.

(18) Joan. 8, 44.

(19) IV Reg. 5, 27.

(20) Act. 5, 2.

(21) Sap. 1, 11.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010
Powrót do spisu treści dzieła ks. M. I. Wicherta pt.
Nauki katechizmowe