Clicks26
vi.news

Francis: “Những rung cảm tốt” và Ban phước mà không cần ban phước (Video)

Francis một lần nữa từ chối ban phép lành Giáo hoàng, xác nhận cho những người nói rằng ngài không phải là một giáo hoàng thực sự.

Vào cuối buổi tiếp kiến vào ngày 12 tháng 9 với Cộng đồng Laudato Si', Francis đã nhận xét:“ Với những người cầu nguyện, tôi mong mọi người hãy cầu nguyện, và với những người không cầu nguyện, ít nhất hãy gửi cho tôi những rung cảm tốt đẹp, tôi cần chúng! ”

Những lời này được theo sau bởi tiếng vỗ tay và tiếng cười. Francis nói thêm, “Bây giờ tôi muốn cầu xin Chúa ban phước lành cho mỗi người trong số các bạn, hãy ban phước cho trái tim của mỗi người, dù tin hay không tin, bất kể truyền thống tôn giáo nào. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn. A-men. ”

Francis tránh xa dấu thánh giá, thứ duy nhất có thể ban cho ông quyền năng.

#newsHrjmtrkahw