Clicks613
daniel.k
4
Dziś święto Dwojga Serc. Akt ofiarowania Ojczyzny Dwom Sercom Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie, wiemy, ufamy i wierzymy, że tryumf Twojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi …More
Dziś święto Dwojga Serc.

Akt ofiarowania Ojczyzny Dwom Sercom

Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie, wiemy, ufamy i wierzymy, że tryumf Twojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi jest już bardzo bliski.
Przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Sercom.
Wierzymy, że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj, naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi i nie będzie już zaprawiania do wojny.
Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj Waszym Dwom Kochającym Sercom, cała duma i zarozumiałość ludzka, wszelka bezbożność i zatwardziałość serca zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło.

Wierzymy, że Wasze Dwa Najświętsze Serca nie oprą się naszym potrzebom i w Swym Płomieniu Miłości usłyszą nas, i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść na pokój.

O Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, tchnijcie w nas iskrę z Waszych Dwóch Serc, aby rozpalić nasze serca.
Uczyńcie z naszego kraju doskonałe Mieszkanie Waszej Świętości.
Pozostańcie w nas, a my w Was, abyśmy dzięki Miłości Waszych Dwóch Serc znaleźli Pokój i Nawrócenie.
Amen.

(Vassula Ryden, Prawdziwe życie w Bogu)

- Ks. Piotr Natanek
Ricardo60
Przymierze Dwóch Serc :
Jezusa i Maryi

I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika (Za 4:3). Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika? (Za 4:11). Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa? (Za 4:12). To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata (Za 4:14). Oni są dwoma drzewami …More
Przymierze Dwóch Serc :
Jezusa i Maryi

I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika (Za 4:3). Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika? (Za 4:11). Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa? (Za 4:12). To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata (Za 4:14). Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi (Ap 11:4).
kubana103
😇 🤗 🙏
daniel.k
"...Ja Bóg nie będę się lękał. Pozwolę wam to czynić, jednak łaski, których nie chcecie przyjąć, winny być podarowane innym. Grzechem waszym jest odciąganie innych od źródła łaski. W swojej pysze sądzicie, że wiecie, że rozumiecie i pojęliście Boga, jednak nie możecie Go pojmować, ponieważ się przed wami ukrył. Więcej znają Mnie pokorne dusze niż studiujący wszelką dostępną wiedzę. Powtarzacie …More
"...Ja Bóg nie będę się lękał. Pozwolę wam to czynić, jednak łaski, których nie chcecie przyjąć, winny być podarowane innym. Grzechem waszym jest odciąganie innych od źródła łaski. W swojej pysze sądzicie, że wiecie, że rozumiecie i pojęliście Boga, jednak nie możecie Go pojmować, ponieważ się przed wami ukrył. Więcej znają Mnie pokorne dusze niż studiujący wszelką dostępną wiedzę. Powtarzacie po sobie słowa, nie dając Mi dostępu do waszych umysłów. Za każde słowo przyjdzie wam odpowiedzieć. Za każde słowo wymierzone przeciwko Moim łaskom, przyjdzie wam odpokutować. Duch mówi do ducha. Kto jest z ducha pojmie, kto jest z ciała będzie zabijał, ponieważ duch walczy z ciałem, a ciało walczy z duchem. Ostrzegłem was, abyście nie sądzili, że pozbawiam was Mojej Miłości. Wybrałem was i powołałem do czynienia służby w Moim Kościele, do prowadzenia tych, których wam dałem. Zastrzegłem wam jednak, że jesteście szafarzami Mojej łaski, nie jej właścicielami. Nie panujecie nad Moimi darami i nie macie prawa do ich zatrzymywania. Waszym zadaniem jest rozdzielać je wśród wiernych..."

Kościele obudź się! Rok wiary.
daniel.k
Akt ofiarowania Ojczyzny Dwom Sercom

Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie, wiemy, ufamy i wierzymy, że tryumf Twojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi jest już bardzo bliski.
Przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Sercom.
Wierzymy, że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj, naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi i …More
Akt ofiarowania Ojczyzny Dwom Sercom

Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie, wiemy, ufamy i wierzymy, że tryumf Twojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi jest już bardzo bliski.
Przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Sercom.
Wierzymy, że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj, naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi i nie będzie już zaprawiania do wojny.
Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj Waszym Dwom Kochającym Sercom, cała duma i zarozumiałość ludzka, wszelka bezbożność i zatwardziałość serca zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło.

Wierzymy, że Wasze Dwa Najświętsze Serca nie oprą się naszym potrzebom i w Swym Płomieniu Miłości usłyszą nas, i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść na pokój.

O Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, tchnijcie w nas iskrę z Waszych Dwóch Serc, aby rozpalić nasze serca.
Uczyńcie z naszego kraju doskonałe Mieszkanie Waszej Świętości.
Pozostańcie w nas, a my w Was, abyśmy dzięki Miłości Waszych Dwóch Serc znaleźli Pokój i Nawrócenie.
Amen.

(Vassula Ryden, Prawdziwe życie w Bogu)

- Ks. Piotr Natanek