csk.news
562

František: Slabý Ohľadom Celibátu

„Celibát je dar, ktorý si Latinská (sic!) Cirkev zachováva, no je to dar, ktorý, ak má byť žitý ako prostriedok posväcovania, si vyžaduje zdravé vzťahy,“ povedal František v prejave 17. Februára pred 400 biskupmi a kňazmi na trojdňovej Vatikánskej konferencii o kňazstve.

Bez priateľov a bez modlitby [všimnite si poradie] sa celibát môže stať neznesiteľným bremenom a protisvedkom samotnej krásy kňazstva, pokračoval František. Jeho poznámky prichádzajú po tom, čo poprední Európski biskupi ako Mníchovský Kardinál Marx vyzvali na zrušenie celibátu.

Pre Františka, ako pre každého politika či klamára, slová nič neznamenajú a jeho „celibát-je-dar“ môže znamenať čokoľvek.

#newsQphldxzrqy