Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks1.1K

Achillovy paty evoluce - ukázka

Marki
2
Protože kampaň v roce 2012 „Otázky evoluce" měla obrovskou odezvu, má CMI v úmyslu vytvořit ještě mohutnější základnu pro zápas zvěstování pravdy Bible. Jako svoji zbraň pro první bitvu v roce 2014 …More
Protože kampaň v roce 2012 „Otázky evoluce" měla obrovskou odezvu, má CMI v úmyslu vytvořit ještě mohutnější základnu pro zápas zvěstování pravdy Bible. Jako svoji zbraň pro první bitvu v roce 2014 chystá CMI vydání přelomové knihy a DVD, s názvem Achillovy paty evoluce.

Účelem tohoto průkopnického projektu je vysvětlit jednoduše a výstižně smrtelné evoluční slabiny. Tak, jak to uvádíme v dokumentu 15 Otázek na evolucionisty, věříme, že evoluční teorie na tyto svoje slabiny nemá žádné odpovědi, pokud je všechno dobře vysvětleno a pochopeno. Chystaná kniha nemá, pokud víme, žádnou podobnou paralelu, a sice v tom, že jejími autory je devět vědců s doktorskými tituly. Naší nadějí je, že to povede k tomu, že se evolucionisté zastaví a vyposlechnou si to. Všichni autoři tohoto projektu získali svoje doktoráty na velmi podobných státních univerzitách jako jejich evoluční kolegové.

Tento projekt chce být přímou destrukcí pilířů základního věroučného systému, který podepírá naši současnou materialistickou a světskou kulturu. Souvisí to s biblickým příkazem „jít a zasáhnout ztracené lidi dobrou zprávou". Chceme-li to říct stručně a výstižně, tento náš projekt má ambici stát se komplexním nástrojem se zcela mimořádnou účinností. Kniha už je napsána a většina filmu je hotova. Nyní dokončujeme práci na celkovém vzhledu knihy a dodatečném režijním zpracování filmového dokumentu -- čeká nás ale ještě hodně práce. Modlíme se, aby film zhlédly milióny lidí formou televizního vysílání, aby se v tom angažovala divadla a církve, a aby se naše zpráva dostala prostřednictvím DVD k miliónům dalších lidí.
+Joseph+
důsledkem výbuchu sv. Heleny se během několika minut navršily vrstvy zeminy které "vědci" počítají v miliardách let www.creationism.org/czech/7wonders_cz.htm
dyk
www.tlig.org/cs/messages/327/

Volám v této pustině
14. září 1988
(Slavnost Povýšení Svatého Kříže)
Ježíši?
Já jsem to. Slyš Můj Hlas. Volám v této pustině. Všechny, kdo slyší, pozvednu vzhůru, a jejich hříchy budou obmyty a zapomenuty, jako by je voda odnesla do dáli.
Ale běda těm, kdo zavírají své uši! Běda! Bude mezi vámi mnoho těch, kdo zbloudili, ale nechtějí dbát na Mne, který jsem Cesta. …More
www.tlig.org/cs/messages/327/

Volám v této pustině
14. září 1988
(Slavnost Povýšení Svatého Kříže)
Ježíši?
Já jsem to. Slyš Můj Hlas. Volám v této pustině. Všechny, kdo slyší, pozvednu vzhůru, a jejich hříchy budou obmyty a zapomenuty, jako by je voda odnesla do dáli.
Ale běda těm, kdo zavírají své uši! Běda! Bude mezi vámi mnoho těch, kdo zbloudili, ale nechtějí dbát na Mne, který jsem Cesta. Opustili jste Mne. Setrvávali jste tak dlouho a zatvrzele v Omylu, vdechovali jste jen Satanův kouř, takže Mé Jméno už pro vás nic neznamená. Jste na zemi jako stín a přesto ve své zlobě jste s pomocí Satanovou převrátili Pravdu. Evolučním učením se zatemnila vaše víra ve Mne.
Tolikrát jsem vás varoval a předem jsem mluvil o této době bludných nauk. Ve Svém Nekonečném Milosrdenství jsem vám dal znamení, ale vy jste raději zavřeli oči před Mou Slitovností. Vůdcové! Vy, kteří znáte Mé Slov o a jste Mými služebníky, a také vidíte, že Konec Časů je blízko, přesto všechno jen nečinně přihlížíte k Milostem, které na vás vylévám. Odmítáte je z pouhé zbabělosti, protože toužíte po poctách lidí! Snažte se přece porozumět a podívejte se ještě jednou do skrytých tajemství Mých přísloví. Žádám vás slavnostně, proste o Svatého Ducha, modlete se, aby na vás sestoupil Duch pravého chápání, abyste byli schopni hlubšího Poznání a vhledu.
Dny jsou sečteny, myslete na své duše. Buďte připraveni, odhoďte závoj, kterým Můj odpůrce zakryl vaše oči. Neboť dokud trvá vaše ješitnost, spočívá na vás vaše vina. Pokořte se a přijměte Mé Cesty, odpovězte Mému Hlasu, který ve smrtelné úzkosti volá do této pustiny ( Když Ježíš říkal tato slova, dal mi podílet se na Své smrtelné úzkosti. Ježíš trpí strašně ...).
Pojď Mé dítě, opři se o Mne, společně ... spolu budeme snášet Mou smrtelnou úzkost.
Ano, Pane, chci to sdílet.
My, nás.
Na věky.

1 Když Ježíš říkal tato slova, dal mi podílet se na Své smrtelné úzkosti. Ježíš trpí strašně ...