charisma
4124.2K

Viganò érsek: A COVID-program célja a nemzeti szuverenitás és az Egyház isteni küldetésének lerombolása

A SARS-CoV-2-vel és a 2020.03.11-én a WHO által meghirdetett pandémiával kapcsolatban számos különböző tudományos értékelés látott napvilágot. Az igazság felderítése, amit jelenleg számos tényező akadályoz, valószínűleg még hosszú ideig várat magára. Az interjúban megjelenő vélemény nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség álláspontját.
Vigano érseknek a nagy újraindítással kapcsolatban kifejtett véleménye figyelemreméltó, függetlenül attól, hogy a vírussal kapcsolatos, számos tisztázatlan kérdésben milyen álláspontot képvisel.
A szerk.

„Ha az ellenállásunk szilárd és bátor, mint a mártírok idején, akkor megtettük a részünket, hogy megszerezzük a mennyből azokat a kegyelmeket, amelyek megváltoztathatják az emberiség nagy részét, és késleltethetik az üldöztetést a végidőkben”

Carlo Maria Viganò érsek interjúja a „Deutsche Wirtschaftsnachrichten” újságban[1]

2021. március 8. – Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Excellenciás uram, hogyan éli meg személyesen a koronavírus okozta válságot?
C.M. Viganò érsek:
A korom, az érseki státuszom és a zárkózott életem talán nem reprezentálja azt, amin az emberek többsége átesik; egy éve én magam sem tudok elutazni, hogy meglátogassak embereket, akiknek szükségük van egy vigasztaló szóra. Egy valódi világjárvány esetén nem okozna gondot, hogy önként elfogadjam a polgári és egyházi hatóságok döntéseit, mert felismerném, hogy megvédeni kívánják az embereket a fertőzéstől. De ahhoz, hogy világjárvány legyen, először is izolálni kell a vírust; ehhez az kell, hogy a vírus súlyos legyen, és hogy nem lehet azonnal kigyógyulni; az megköveteli, hogy a vírus áldozatai a lakosság nagy részét reprezentálják.
Ehelyett tudjuk, hogy a SARS-CoV-2 soha nem volt izolálva, csak szekvenálva[2]; hogy idővel gyógyítható az elérhető kezelések alkalmazásával, és hogy ehelyett a WHO és a helyi egészségügyi tisztviselők abszurd protokollok és kísérleti vakcinák rákényszerítésével bojkottálták az ilyen kezeléseket; hogy az elhunytak száma 2020-ban teljes mértékben összhangban van az előző években elhunytak medián értékével[3].
Ezeket az adatokat már a tudományos közösség is elismerte, még ha a média továbbra is cinkosan hallgat ezekről.
Egy olyan tervnek vagyunk tanúi, ami egyáltalán nem tudományos, és aminek egyetemes felháborodást kell keltenie. Az érintettek beismerése alapján tudjuk, hogy ezt az ál-világjárványt évekig tervezték[4], elsősorban a nemzeti egészségügyi rendszerek és a pandémiás tervek gyengítése[5] által. Tudjuk, hogy egy nagyon sajátos forgatókönyvet követtek, ami azért született, hogy minden országban ugyanazt a választ adják, és hogy összehangolják a diagnózisokat, a kórházi kezeléseket, az eljárásokat, és mindenekelőtt az elszigetelési intézkedéseket és a polgároknak globális szinten adott információkat. Van egy vezetés, amely továbbra is irányítja a COVID-19-et azzal az egyetlen céllal, hogy erőszakkal korlátozásokat szabjon ki a természetes szabadságjogokra, az alkotmányos jogokra, a szabad vállalkozásra és a munkára.
A probléma nem önmagában a COVID, hanem annak felhasználása, ami a Világgazdasági Fórum néhány évvel ezelőtt bejelentett Nagy Újraindítás megvalósítása érdekében történt[6], és amit ma pontról-pontra hajtanak végre azzal a szándékkal, hogy elkerülhetetlenné tegyék azokat a társadalmi változásokat, melyeket egyébként a lakosság többsége elutasítana és elítélne.
Mivel a demokrácia, melynek dicséretét addig énekelték, amíg azt a média befolyásának köszönhetően ellenőrizték, nem tette volna lehetővé a globalista elit által kívánt társadalomépítési projektet, szükség volt egy világjárvány fenyegetésére – amit a fő irányzatú média pusztítónak mutatott be –, hogy meggyőzzék a globális népességet, hogy alávessék magukat a korlátozásoknak és a zárlatoknak – ami valódi házi őrizet – programok elmaradása, az iskolai órák felfüggesztése, sőt az istentisztelet tilalma); mindezt az összes érintett bűnrészességével szerezték meg, különösen a politikai vezetők, az egészségügyi tisztviselők, sőt maga az egyházi hierarchia által[7].

Az ebből eredő károk, melyeknek még nincs vége, hatalmasak, és sok esetben helyrehozhatatlanok. Kimondhatatlanul gyötrelmesnek érzem, amikor a világjárvány kezelésének pusztító következményeire gondolok: családok mennek tönkre, gyermekek és fiatalok, akiket pszicho-fizikai hatások értek, és megfosztották őket a szocializációhoz való joguktól, az idősotthonokban maradtak, akiket egyedül hagytak meghalni, teljesen elhanyagolt rákos és súlyos betegek, a csődbe kényszerült vállalkozók, a hívek, akiktől megtagadták a szentségeket és a szentmisén való részvétel lehetőségét....
De ezek egy háború hatásai, nem pedig egy szezonális influenza szindrómáé, amit, ha időben kezelnek, 99,7% túlélési arányt jelent azoknál, akiknek azt egy korábbi állapt nem befolyásolja. És fontos, hogy az őrült rohanásban a szakadék felé, az egészséges élet alapelveit is figyelmen kívül hagyják, hogy gyengítsék az immunrendszerünket: otthon vagyunk bezárva, távol tartva a napfénytől és a friss levegőtől, hogy passzívan szenvedjünk a televízió médiaterrorizmusától.

Milyen szigorral fognak ítélkezni azok fölött, akik tudatosan betiltották a kezelést, és kirívóan téves protokollokat írtak elő annak érdekében, hogy számos olyan halálesetük legyen, melyek legitimálják a társadalmi méretű riasztást és az abszurd elzárási intézkedéseket? Milyen büntetés vár azokra, akik szándékosan megteremtették egy globális gazdasági és társadalmi válság feltételeit a kis- és középvállalkozások tönkretétele és a multinacionális vállalatok növekedése érdekében; akik bojkottálták vagy megtiltották az elérhető gyógymódokat, hogy kedvezzenek a gyógyszeripari vállalatoknak; akik vakcinaként mutatták be génszérumokat, kitéve a populációt egy kísérletnek, melynek még mindig ismeretlen eredményei és mellékhatásai minden bizonnyal súlyosabbak, mint a COVID tünetei; kik támogatták az apokaliptikus narratívát a Parlament székeiben és a média szerkesztőségekben? És a a katolikus hierarchia legmagasabb szintjei, melyek bűnrészesek ebben a groteszk komédiában: hogyan fogják igazolni magukat Isten előtt, amikor megjelennek az Ő jelenlétében az ítélethez?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Az Egyesült Államok akkori elnökének, Donald Trumpnak küldött levelében nemcsak a „mély államra” utalt – amit már széles körben használnak–, hanem egy „mély egyházra” is. Megmagyarázná ezt?
C.M. Viganò érsek:
A „mély állam” kifejezés nagyon jól közvetíti a párhuzamos hatalom gondolatát, amely meg van fosztva a legitimitástól, de mégis eljár közügyekben, bizonyos érdekek miatt. A mély állam elősegíti az elit előnyét a közjóval szemben, amit az államnak kötelessége előmozdítani. Hasonlóképpen nem hibázhatunk felismerni azt, hogy az elmúlt néhány évtizedben hasonló hatalom állandósult az egyházi szférában, amit én mély egyháznak neveztem el, amely saját érdekeinek keresését maga Krisztus Egyházával, legfőképpen is a salus animarum [a lelkek üdvössége] céljaival szembe helyezi.
Ugyanúgy, ahogy a közügyekben vannak rejtett hatalmak, amelyek a kormányok döntéseit vezérlik és követik a globalista programot, a katolikus egyházban is nagyon erőteljes a lobbi, amely ugyanilyen célokkal bitorolja a hierarchia tekintélyét. Valójában mind az államot, mind az egyházat egy törvénytelen hatalom foglalja el, aminek annak megsemmisítése és az Új Világrend létrehozása a végső célja. És nem összeesküvés-elméletekről vagy politikai fantáziáról beszélünk: bizonyított tény, ami történik közvetlenül a szemünk előtt, egészen addig a pontig, hogy az ENSZ főtitkára nemrég megerősítette, hogy a vírust az eltérő vélemények elnyomására használták.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Milyen mértékű az átfedés a mély állam és a mély egyház között, legalábbis a nyugati világban?
C.M. Viganò érsek:
Az átfedés a mély állam és a mély egyház között több fronton látható. Az első kétségtelenül az ideológiai szinten: a globalista gondolkodás forradalmi, katolikusellenes és lényegében szabadkőműves mátrixa ugyanaz, és nem csak 2013 óta. Hogy őszinte legyek, elegendő lenne figyelembe venni a jelentős időbeli egyidejűséget a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat és az úgynevezett Diákmozgalom születésének ünneplésekor: a doktrinális és liturgikus „aggiornamento” [modernizáció] hajtóerőt képvisel az új generációk számára, ami azonnali következményekkel járt a társadalmi és politikai szférában.

A második front a mély állam és a mély egyház belső dinamikájában rejlik: mindkettő tagjai közé sorol olyan embereket, akik nemcsak intellektuálisan és lelkileg, hanem erkölcsileg is deviánsak. A szexuális és pénzügyi botrányok, melyek mind a politika, mind az intézmények, valamint a katolikus hierarchia nagyon magas rangú tagjait is érintették, azt mutatják, hogy a korrupció és a bűn egyrészt olyan elem, ami egyesíti őket, másrészt pedig a hatékony elrettentés, a közönséges zsarolás miatt, melynek mindegyikük ki van téve.

A neves politikusok és prelátusok az elkövetett perverziók miatt arra kényszerülnek, hogy engedelmeskedjenek a globalista programnak még akkor is, ha együttműködésük ésszerűtlennek, meggondolatlannak vagy a polgárok és a hívők érdekeivel ellentétesnek tűnnek. Ezért vannak olyan elöljárók, akik az elit parancsára lerombolják nemzetük gazdaságát és társadalmi szerkezetét; ezért vannak különösen bíborosok és püspökök, akik a gender elméletet és a hamis ökumenizmust terjesztik, és ezzel megbotránkoztatják a katolikusokat: mindketten gazdájuk érdekeit szolgálják, elárulva a nemzet vagy az egyház szolgálatát.

Másrészt az Új Világrend létrehozásának terve lehetetlen, hogy meghiúsuljon, hogy biztosítson magának egy szabadkőműves ihletésű egyetemes vallást, egy ökumenikus, pauperista [általánosan elszegényedett], ökológiai, és progresszív vezetővel. Ki lenne alkalmasabb erre a szerepre, mint Bergoglio, aki fogadja az elit tapsát és a bálványimádó pachamama kultusszal beoltott tömegek ostoba lelkesedését?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Milyen bizonyítékok vagy jelek vannak erre?
C.M. Viganò érsek: Úgy gondolom, hogy a legtisztább demonstráció pontosan a pandémiával összefüggésben történt. A hierarchia legmagasabb szintjeinek leborulása a COVID-veszélyhelyzet őrült vezérlése előtt – amit a média szerte a világon művészien provokált és szégyentelenül felerősített – elérkezett arra a pontra, hogy betiltják a liturgikus ünnepségeket, még mielőtt a polgári hatóságok ezt kérték volna; hogy a szentségek kiszolgálását megtiltják még a haldoklók számára is; hogy ratifikálják a fő irányzatú narratíva szürreális szertartásait, ad nauseam [hányingerig] ismételve az egész Újbeszél [ld. Orwell: 1984. a szerk.] lexikont: ellenálló képesség, inkluzivitás, „semmi sem lesz olyan, mint ami volt korábban”, új reneszánsz, Build Back Better, és így tovább; hogy az abortuszból származó magzati anyaggal előállított genetikai szérumot „erkölcsi kötelességként” népszerűsítik[8], amely még mindig kísérletezés alatt áll, és amelynek hosszú távú hatásai nem ismertek. És nem csak az: „Az Inkluzív Kapitalizmus Tanácsa”, amit globalista vezetők támogatnak - akik közül kiemelkedik Lady Lynn Forester de Rothschild[9]– a Vatikán részvételével hivatalos megerősítést adnak a Világgazdasági Fórum Nagy Újraindítás projektjének, beleértve az egyetemes alapjövedelmet és az ökológiai átmenetet. A Santa Marta házban a transzhumanizmusról is kezdenek beszélni, makacsul figyelmen kívül hagyva ennek az ideológiának az antikrisztusi természetét annak érdekében, hogy szolgalelkűnek mutassák magukat az egyen-gondolkodás diktatúrájához. Mindez szörnyű, és felmerül a kérdés, hogy az Úr meddig fog még eltűrni ilyen sértést a szolgálitól.

Másrészt, a megszállott ragaszkodás a malthuziánus ökológiához elvezet hírhedten katolikusellenes egyének kinevezéséhez a Pápai Életvédő Akadémiára, akik támogatják a demográfiai hanyatlást a sterilizálás, abortusz és az eutanázia által. Ők együtt, a bizonyítottan Bergoglio-hű prelátus irányítása alatt teljesen megsemmisítették a II. János Pál által alapított akadémia céljait, az uralkodó ideológiának hatalmi és tekintélyi támogatást biztosítva ugyanúgy, mint annak, aki noha bitorolja, a tekintély hordozója a katolikus egyházban. Nem meglepő, hogy Walter Ricciardi professzort, az olaszországi zárlatot és a maszkok használatát szorgalmazó egyik úgynevezett „szakértőt” a közelmúltban az Akadémia tagjának nevezték ki úgy, hogy nincs semmilyen tudományos bizonyíték a maszkok hatásosságáról, és ez ellentétes a WHO ajánlásaival is. Tegnap érkezett a hír, hogy az olaszországi COVID-vészhelyzet és a kínai szállítási szerződések tárgyalóját, Mario Benottit ajánlotta Pietro Parolin[10] bíboros, aki úgy tűnik, hogy más ügyekbe is beavatkozott, Alessandro Profumo a Leonardo Spa vezérigazgatója iránt, aki Benotti szerint Domenico Arcuri biztos helyébe léphet.

Mindez felfedi a mély állam és a mély egyház együttműködését egy ocsmány kombinációban, melynek célja egyrészt a nemzeti szuverenitások, másrészt az Egyház isteni küldetésének lerombolása. Nyugtalanító kapcsolódások mutatkoznak az amerikai választási csalással, a vuhani laboratóriumban létrehozott vírussal, és végül a kínai diktatúra kereskedelmi kapcsolataival, a maszkok (melyeknek nincs CE-jelölése) elsődleges beszállítójával Olaszország és sok más nemzet részére. Úgy tűnik számomra, hogy már régen túljutottunk a puszta nyomokon.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Egy ellenvetés azoktól, akik elutasítanak valamit, mint egy összeesküvés-elméletet: hogyan lehetséges, hogy a világon szinte minden országban szinte minden politikus részt vesz ebben a játékban? Kinek lehet annyi hatalma és befolyása, hogy a fél világot elszigeteltségbe tudja küldeni?
C.M. Viganò érsek: Egy példával válaszolok. Az egyház egy nemzetek feletti intézmény, a világ minden részén jelen van egyházmegyékkel, plébániákkal, közösségekkel, kolostorokkal, egyetemekkel, iskolákkal és kórházakkal. Mindezek a szervezetek a Szentszéktől kapják az utasításokat, és amikor a pápa imát vagy böjtöt rendel el, akkor a világ összes katolikusa engedelmeskedik; ha a Római Kúria dikasztériuma ad ki irányelveket, a világ összes katolikusa követi ezeket. A hatékony hierarchikus struktúrának köszönhetően az irányítás széles körű és azonnali hatású. Ugyanez történik a nemzetekkel a nemzeti határokon belülre korlátozva: amikor a jogalkotó jogszabályokat alkot, a felelős szervek végrehajtják a törvényeket.

A mély állam és a mély egyház is hasonló módon működik: mindkettő erősen hierarchikus struktúrát használ, amelyből a „demokratikus” elem gyakorlatilag hiányzik. A parancsokat a magasból adják, és akik megkapják, azonnal végrehajtják azzal a tudattal, hogy az engedetlenség szakmai kudarchoz, társadalmi elítéléshez, sőt bizonyos esetekben fizikai halálhoz vezethet. Ez az engedelmesség a zsarolásból származik: előléptetlek, hatalmat adok neked, gazdaggá és híressé teszlek, de cserébe azt kell tenned, amit mondok. Ha engedelmeskedsz és megmutatod, hogy hű vagy, akkor hatalmad és gazdagságod növekszik, ha nem engedelmeskedsz, akkor véged. Azt gondolom, hogy a német olvasók spontán gondolnak itt Goethe Faustjára.

A politikusok, akik ma nemzeteket kormányoznak, ritka kivételektől eltekintve mind a mély állam részei. Ha nem, akkor nem lennének ott, ahol vannak. Gondoljunk csak a tavaly november 3-i amerikai elnökválasztás estéjére: mivel Trump elnököt nem tekintették úgy, mint aki az uralkodó gondolathoz igazodik, úgy döntöttek, hogy hallatlan mértékű választási csalással, az emberek akarata ellenére elűzik. Az Egyesült Államokban zajló jogi folyamatok megerősítik a csalást és a szabálytalanságot, és az elkövetkező hónapokban úgy vélem, hogy ennek a csalásnak más bizonyítékai is elő fognak kerülni, melyek által véletlen egybeesésként egy demokrata progresszív katolikus került a Fehér Házba, aki tökéletesen illeszkedik a Nagy Újraindítás programjához. Közelebbről megvizsgálva úgy tűnik, hogy XVI. Benedek lemondása és Jorge Mario Bergoglio megválasztása ugyanezen dinamikának felel meg, és ugyanaz a hatalmi lobbi vezényelte le.

Szintén Németországban, ahogy hallottam, olyan hírek terjednek, melyek azt mutatják, hogy az adatokat meghamisították a világjárvány kezelése során úgy, hogy azzal legitimálják a polgárok jogainak megsértését. És annak ellenére, hogy aggasztó számú embernél voltak káros mellékhatások, vagy meghaltak az úgynevezett vakcina után, továbbra is verik a dobot arról az oltási kötelezettségről, annak nyilvánvaló volta ellenére, hogy ez nem garantálja az immunitást, és hogy nem előzi meg sem a társadalmi távolságtartás szükségességét, sem a maszkviselés kötelezettsége.

Okunk van azt hinni, hogy a COVID vezérlése egyetlen irányban és egyetlen forgatókönyvvel került megszervezésre. Néhány nappal ezelőtt New York állam kormányzója, Andrew Cuomo elismerte, hogy utasítást kapott arra, hogy idős embereket fogadjanak be ápolási otthonokba – idős embereket, akik helytelen terápiás protokoll miatt haltak meg, akiket intubáltak és lélegeztetőgépre kényszerítettek - a Londoni Imperial College-ból, amit a Bill és Melinda Gates Alapítvány finanszírozott. És véletlenül az amerika filantróp szponzorálása számos nemzeti realitást - beleértve kormányokat is - érint, amelyek magukat gazdaságilag függőnek találják egy magánszemélytől, aki elméletbe foglalta a bolygó elnéptelenítését egy világjárvány által.

Azt kérdezi tőlem: kinek lehet annyi hatalma és befolyása, hogy a fél világot elszigeteltségbe tudja küldeni? Valaki, akinek hatalmas erőforrásai vannak, mint például olyan ismert személyiségek, mint Bill Gates és Soros György; valaki, aki képes finanszírozni magát a WHO-t, aki irányítja annak döntéseit és hatalmas magas nyereséget termel, mivel gyógyszeripari vállalatok részvényese is.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Donald Trump akkori elnökhöz írt nyílt levelében a világosság és a sötétség erői közötti összecsapásról beszélt. Ha most nézzük a 2020-as évet, hogyan alakult ez a konfrontáció eddig?
C.M. Viganò érsek:
Mint a földi ügyekben mindig, a jó és a rossz, a világosság és a sötétség gyermekei közötti háború mindig úgy tűnik, hogy az utóbbi javára hajlik. A sátánnak, aki princeps huius mundi [a világ vezetője], nagyon sok jól szervezett követője és végtelen számú szolgája van. Fordítva, a jó úgy tűnik, hogy számszerűen kevesebb és rosszul szervezett, gyakran névtelen, és szinte mindig meg van fosztva minden olyan hatalomtól vagy gazdasági eszköztől, ami lehetővé tenné, hogy ugyanolyan hatékonysággal cselekedjen, mint ellenségeik. De ez mindig is így volt, mert a győzelem nem a jó embereké, hanem Krisztusé. Ego vici mundum: én vagyok az, aki legyőztem a világot, figyelmeztet minket erre Urunk. Mi kevéssel járulunk hozzá ehhez, néha hősiesen, de Isten kegyelme nélkül nem tehetünk semmit: nihil potestis facere.

2020 arra kényszerített minket, hogy a globalista Medúza szemébe nézzünk, megmutatták nekünk, hogy milyen könnyű a mély államnak egy egészségügyi zsarnokságot rákényszeríteni emberek milliárdjaira. A nagyon magas túlélési arányú vírust, melyet nem izoláltak, elfogadták, mint instrumentum regni [a királyság eszköze], a kormányon levők, a média és az egyházi hierarchia bűnrészességével is. A zárlat által kiváltott gazdasági válságnak szükségszerűen biztosítania kell az adósság eltörlését és az egyetemes alapjövedelem intézményét, cserébe a magántulajdonról való lemondásért és az egészségügyi útlevél útján történő nyomon követés elfogadásáért. Aki visszautasítja a vakcinát, azt olyan fogolytáborokba internálhatják, melyeket már számos országban, köztük Németországban is előkészítettek[11]. Az alkotmányos és vallási jogok megsértését a bíróságok meg fogják engedni egy örökkévaló vészhelyzet nevében, ami felkészíti a tömegeket a diktatúrára. Ez vár ránk a Nagy Újraindítás szerzőinek beismerése szerint.

De az egymást követő szigorításokat, melyeket már most nevetséges és bizonyítékok által megcáfolt okok motiválnak, aláássa az a sok bizonyosság, amelyhez eddig a tömegek egyfajta fideisztikus [a hitet a tudománynál többre becsülő és előnyben részesítő felfogás] egyetértésüket adták, és ami súrolja a babona határait. Az úgynevezett szakértők abszurditását megkérdőjelező „tagadás” kezdeti vádjai miatt sokan megértették, hogy a COVID-ot pontosan azért mutatják be vallási vonatkozásúnak, hogy ne legyen megkérdőjelezhető, mert ha tudományosnak tekintenék, akkor úgy kellene eljárni, mint az elmúlt évek összes többi koronavírusával. Ezek az ellentmondások sokak szemét felnyitották, a média pimasz talpnyalása és az egyet nem értők közösségi média általi cenzúrájának felerősödése ellenére is.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Milyen lesz a világ, ha azok az erők győzedelmeskednek, melyeket a sötétség erőinek nevez?
C.M. Viganò érsek:
Egy olyan világban, melyben a mély állam uralkodna, a Jelenések könyvében, az egyházatyák és a különböző misztikusok által leírt legrosszabb forgatókönyv fog megvalósulni. Ez egy pokoli királyság lenne, melyben mindent, ami a keresztény társadalomra akárcsak távolról is emlékeztet – a vallástól a törvényekig, a családtól az iskoláig, az egészségtől a munkáig –, betiltanának, feje tetejére állítanák és kiforgatnák. A heteroszexuálisokat üldöznék; az egy férfi és egy nő által alkotott családokat megtiltanák; a gyerekeket béranyák által szereznék be; cenzúráznák a történelmet; a vallás lejáratnák; az őszinteséget és a fegyelmet kicsúfolnák; a becsületet lesajnálnák, mint fasiszta fogalmat; a férfiasságot elítélnék, mint ami „mérgező”; az anyaságot helytelenítenék, mivel az „nem fenntartható”; az öregeket eutanáziára kényszerítenék; betegség csak haszonszerzési alkalomnak minősülne; az egészségre úgy tekintenének, mint ami gyanús. És két évszázados agymosás után még a demokrácia híres rendszerét is megtagadnák azok nevében, akik kormányoznak minket, választások nélkül, mindezt a közegészség nevében.
Csak Krisztus királyságában lehet békesség és igazi egyetértés. A sátán zsarnokságában terror, elnyomás, a jó elleni háború és a leggonoszabb bűnök engedélye uralkodik.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Mit gondol, mit lehet tenni, hogy elkerüljük az ilyen fejlődést?
C.M. Viganò érsek:
Úgy kell cselekednünk, hogy ami eddig történt, az ne legyen képes elérni végső célját. El tudjuk és el kell ítélnünk azokat a hazugságokat és megtévesztéseket, melyeket naponta javasolnak nekünk azok, akik ostoba rabszolgáknak tekintenek minket. Azt hiszik, hogy képesek lesznek hatályuk alá rendelni minket anélkül, hogy bármit reagálnánk rá. Ha olyan törvények vannak, melyek elveszik a polgárok természetes jogait, mindenkinek bátran fel kell emelnie a hangját tiltakozásul, követelve a bíráktól, hogy hallgassák ki és ítéljék el a globális puccs felelőseit.

Nem engedhetjük meg, hogy egy bizottság által létrehozott világjárvány mumusa által a nemzetek leboruljanak egy előidézett gazdasági és társadalmi válság előtt, sem azt, hogy a lakosságot a szabadság olyan korlátozásának tegyék ki, amit törvény és a józan ész megsértésével érnek el. Ha helytállunk és nem hátrálunk meg a diktatúra általános tesztjei elől, akkor a mély állam visszavonul és kedvezőbb alkalomra fog várni, és lesz időnk elhárítani a zsarnokság létrehozását. De ha elengedjük a dolgokat, azzal visszafordíthatatlanná tesszük ezt a pokoli tervet.

Ne felejtsük el, hogy katolikusként nagyon nagy a felelősségünk mind lelkipásztoraink, mind a bennünket irányítók felé. Engedelmességünk abban a pillanatban megszűnhet és meg is kell szűnjön, amikor arra kérnek minket, hogy engedelmeskedjünk bűnös vagy az egyház változatlan tanítóhivatalával ellentétes törvényeknek. Ha az ellenállásunk szilárd és bátor, mint a mártírok idejében, akkor megtettük a részünket, azon mennyei kegyelmek megszerzéséért, amelyek megváltoztathatják az emberiség nagy részét, és késleltethetik az üldöztetést a végidőkben.

Imádkozzunk tehát hittel a Legszentebb Szűzhöz, a győzelmek királynőjéhez és a keresztények segítségéhez, hogy ő legyen a tábornokunk ebben a történelmi csatában. Legyen mellette a dicsőséges Mihály arkangyal, aki a pokolba taszítja a sátánt és a többi gonosz szellemet, a qui ad perditionem animarum pervaganturt mundo [akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban].

+ Carlo Maria Viganò érsek
2021. február 28.
II. Dominika Quadragesimæ
-------------------------------

A cikk angol nyelven
-------------------------------

[1]deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/…e-verfolgen-die-gleiche-Agenda
deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/…sternis-greifen-nach-der-Macht
[2]fda.gov/media/134922/download- A CDC elismeri, hogy "jelenleg nem állnak rendelkezésre a 2019-nCoV számszerűsített vírusizolátumai", és genetikailag módosított emberi tüdő alveoláris adenokarcarcinoma sejttenyészetet használt a "klinikai minta utánzására".
[3]fronteampio.it/…oni-su-20-nel-2020-meno-morti/
[4]fronteampio.it/…oni-su-20-nel-2020-meno-morti/
[5]agi.it/…te-regione-lombardia-11020824/
[6]byoblu.com/tag/the-great-reset/
[7]byoblu.com/tag/the-great-reset/
[8]lifesitenews.com/…ere-alive-at-tissue-extraction
[9]inclusivecapitalism.com/…y-lynn-forester-de-rothschild/
youtube.com/watch?v=lJoXwh0Vu9M
[10]La Verità, 27 Febbraio 2021, Fabio Amendolara e François De Tonquédec, "Domenico korszak agitato" La toga inguaia il manager, 4.
[11]Cfr. ilparagone.it/…ri/germania-lager-norme-covid/
Bazsó-Dombi Attila shares this
1565
Újratöltve:
Egy tapasztalt vatikáni diplomata hogyan látja világjárvány, a „mély állam” és a „mély egyház” kapcsolatát?
petersziklaja.hu/…jarvany-a-mely-allam-es-a-mely-egyhaz-kapcsolatat/
Zweihundert
youtu.be/UxNutWtWKTA

Az Úristent magasztalom
Bazsó-Dombi Attila
charisma
Ugyanez a cikk, csak az eredeti németből készült, revideált fordítással
Bazsó-Dombi Attila
Nyilván, azért jeleztem.
Annaszu
🥺
Attila Ertsey shares this
6
kötelező olvasmány, Húsvét előtt
manka
Érdekes!
Dániel Manga shares this
5
TÖKÉLETES!!!
Dániel Manga
EGÉSZEN FANTASZTIKUS!!!!!!!!!
lowoa shares this
1821. Népirtás-Holokauszt
Bazsó-Dombi Attila
Isten fizesse a fordítást!
Attila Ertsey
akiknek tetszik Viganó álláspontja, ajánlom lapunkat, többször idéztük őt is. www.europaikozep.hu
Bazsó-Dombi Attila
@Attila Ertsey

Az alábbiak alapján inkább nem ajánlom:

Nyílt levél a pedagógusokhoz és a szülőkhöz
europaikozep.hu/…pedagogusokhoz-es-a-szulokhoz/

Rudolf Steiner – Gazdaság és szociális hármas tagozódás a Waldorf-iskola tantervében
europaikozep.hu/…-a-waldorf-iskola-tanterveben/
charisma
Bazsó-Dombi Attila
Nincsen mit finomkodni Rudolf Steinert és a Waldorf-iskolát illetően:

Waldorf-iskola? -- Mayer Mihály pécsi megyés püspök írása az Új Dunántúli Napló 2000. szept. 21-i számában:
plebania.net/tarsalgo/?op=view&id=449

antropozófia (gör.): a „belső ember” tudománya
katolikus.hu/A/antropozófia.html

Lothar Gassmann: Antropozófia keresztény szemmel
karizmatikus.hu/…thar-gassmann-antropozofia-…More
Nincsen mit finomkodni Rudolf Steinert és a Waldorf-iskolát illetően:

Waldorf-iskola? -- Mayer Mihály pécsi megyés püspök írása az Új Dunántúli Napló 2000. szept. 21-i számában:
plebania.net/tarsalgo/?op=view&id=449

antropozófia (gör.): a „belső ember” tudománya
katolikus.hu/A/antropozófia.html

Lothar Gassmann: Antropozófia keresztény szemmel
karizmatikus.hu/…thar-gassmann-antropozofia-kereszteny-szemmel.html
charisma