Bazsó-Dombi Attila

Michael Massey: A sedevacantizmus modern luciferianizmus?

Valamennyien találkozhattunk már sedevacantistákkal, akik szerint egy eretnek nem lehet pápa, és az utolsó törvényes pápa (jó esetben) XII. Piusz volt. A sedevacantisták első- vagy másodkézből …
Donna Bianca
Az igazság az, hogy Bergoglio minimum egy megátalkodott tévtanító és pogány bálványimádó. Pontifikátusának gyümölcsei minősítik őt!
Bazsó-Dombi Attila shares from charisma
771

Viganò érsek: Ferenc pápa pogány maszatolási szertartása az ’Új Világrendnek való behódolás aktusa’…

(LifeSiteNews) - Redde rationem villicationis tuæ, jam enim non poteris villicare: „Adj számot vagyonomról, mert nem maradhatsz tovább intéző.„A feleségem, amikor megkérdezik, hogy ki térítette …

Is Idolatry Less Serious Now Than Back in Old Testament Times? (Fr. John Zuhlsdorf)

Let us be swift. In the Gospel reading for this 9th Sunday after Pentecost, we hear that the Lord was getting closer to Jerusalem. What you should remember is that He was making His triumphal “Palm …

Sr. Lucia's nephew, Fr. José Valinho, on the Third Secret of Fatima

“I believe that [Third] part of the Secret concerns the Church from within, perhaps doctrinal difficulties, a crisis of unity, rebellion. The last sentence my aunt wrote, which precedes the part …
Bazsó-Dombi Attila shares from Live Mike
1K
Q: The Third Secret released in 2000 reveals that 'the Holy Father would be killed by a group of soldiers who fired bullets and arrows at him.' Could this point to a Future Pope? A: "We cannot exclu…More
Q: The Third Secret released in 2000 reveals that 'the Holy Father would be killed by a group of soldiers who fired bullets and arrows at him.' Could this point to a Future Pope?
A: "We cannot exclude that this is clear, that even in future times we’ll have similar attacks to a Pope."

__________________________________
Raymond Arroyo:
One of your jobs here at the Congregation for the Doctrine of the Faith is investigating the Marian apparitions that occur in history and in our present age. You, in 2000, released the so-called, “Third Secret of Fatima.” And part of that revelation was that there would be a hail of bullets, the Pope would fall and appear to be dead. The Congregation interpreted that as the assassination attempt on his Holiness, John Paul II. Is it possible – and I’ve gotten many letters asking me to ask this question – is it possible that this could point to a future Pope?
Cardinal Ratzinger:
We cannot exclude that this is clear. Normally, the private visions are limi…More
01:51

Az ifjúság kereszt-mozgalma

Nyisztor Zoltán: De a vizek megmozdulnak (részlet) A fáradt, eltespedt, tehetetlennek hitt magyar katolicizmus kilendült nyugalmi állapotából, s nemcsak a jogos önvédelem terére lépett, hanem a …
Isten jutalmazza meg bőségesen a fordítást és a közzétételt!
wordpress.com

Katolikus-e Ferenc pápa?

Ezt az írást Claude Beard jegyzi, akiről a nevén kívül egyelőre semmi mást nem találtam. Ez az elemzés egy újabb bizonyíték arra, hogy logika éles …
Professing the faith is a requirement of being a member of the Church, a Catholic.
lifesitenews.com

Is Pope Francis Catholic? - LifeSite

Fri Jul 29, 2022 - 9:23 am EDTFri Jul 29, 2022 - 2:17 pm EDT You’re invited! Join LifeSite in celebrating 25 years of pro-life and pro-family reporti…

Chad Ripperger: Az ősi (római katolikus) liturgia lelkisége (I.)

A liturgikusok és teológusok körében általában igaznak tartják, hogy a szertartás minden formája egyfajta spiritualitást testesít meg, amely az adott szertartáshoz tartozik. Így például a keleti …

A Pro Hungaria Sacra Egyesületről és papjairól

FSSPX STÁTUSZÁRÓL ÉS MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. A Pro Hungaria Sacra papjai egyöntetűen a FSSPX-től kapják a joghatóságot, mint társult papok, és a FSSPX megbízásából végzik tevékenység…
One more comment

Dr. Pirigyi István: A szabolcsi zsinat (Szent László Király, 1092.)

Az első szent király halálát követő évtizedek során országunk súlyos megrázkódtatásokon ment keresztül. A trónöröklés körüli viszályok, a lázadások, a háborúk az ország létét veszélyeztették. A …

Atila S. Guimarães: Liberals, Modernists and Progressivists

(Posted February 21, 2006) I have been asked to point out the differences among Liberal Catholics, Modernists, and Progressivists, since these terms have been used in the United States in a way that …
The Third Secret of Fatima -A testimony- by Dr. Franco Adessa, Read it and weep!
16 pages
Bazsó-Dombi Attila
A great chastisement will fall on the entire human race; not today as yet, not tomorrow, but in the second half of the Twentieth Century. No longer …More
A great chastisement will fall on the entire human race; not today as yet, not tomorrow, but in the second half of the Twentieth Century. No longer does order reign anywhere and Satan will reign over the highest places directing the course of events. He (Satan) really will succeed in infiltrat-ing to the top of the Church.
Also for the Church a time of Her greatest trials will come. Cardinals will oppose Cardinals; Bishops will oppose Bishops and Satan will march amid their ranks, and in Rome there will be changes. What is rotten will fall, and what will fall will never rise again. The Church will be darkened and the world deranged by terror.
A great war will break out within the second half of the Twentieth Century. Fire and smoke will fall from Heaven, the water of the oceans will become vapors and the foam will rise up and flooding and sinking everything. Millions and millions of people will die by the hour and the survivors will envy the dead. Death will reign everywhere for the …More

Dr. Ivancsó István: Szent Illés próféta – A próféták kitűnősége

Próféta volt. S igazi prófétaként az igazat képviselte és hirdette. Aháb király idejében, a Krisztus előtti IX. században kiállt a hamis próféták ellen. Nem volt megalkuvó. Még akkor sem, amikor a …
"A Pro Hungaria Sacra papjai a Szent X. Piusz Papi Testvérülettel közösen dolgoznak azon, hogy az Egyház válságából minél több magyar embert bevezessenek az igaz hit, a 2000 éves hagyomány …More
"A Pro Hungaria Sacra papjai a Szent X. Piusz Papi Testvérülettel közösen dolgoznak azon, hogy az Egyház válságából minél több magyar embert bevezessenek az igaz hit, a 2000 éves hagyomány kincsestárába."
Forrás: A Szent X. Piusz Papi Testvérület küldetése: "katolikusnak maradni"
A közösségről bővebben: PHS – Pro Hungaria Sacra
Az egyházjogi státuszról bővebben: https://prohungariasacra.hu/2021/06/2...
Észrevételeit, kérdéseit itt teheti fel: szent.magyarorszagert.kozosseg@gmail.com
facebook: Simon Gábor
10:46
Hanka Kraská
Bazsó-Dombi Attila
A Pro Hungaria Sacra Testvérület önmeghatározása (saját megfogalmazásuk szerint, saját nyilvános forrásukból – ha bárki bármely forrással nem értene…More
A Pro Hungaria Sacra Testvérület önmeghatározása (saját megfogalmazásuk szerint, saját nyilvános forrásukból – ha bárki bármely forrással nem értene egyet, a leendő vitához a forrást fakasztó az illetékes!):
"Közösségünk évekkel ezelőtt katolikus férfiak testvériségeként kezdte meg működését, az értékeihez végsőkig hű, azért küzdeni is hajlandó, harcias kereszténység szellemében, valamint magyar hazánk lelki és szellemi megújulásának előmozdítás iránt elköteleződve. Időközben az Egyház és a társadalom válsága olyannyira elhatalmasodott, hogy papok és hívek egyaránt érezni, észlelni kezdték: nem elégedhetnek meg a középszerrel. Radikálisnak, egyúttal realistának kell lenni.
(...) Ennek megfelelően alakult át a Pro Hungaria Sacra Testvérület profilja:
A Szent X. Piusz Testvérülethez társult tagként csatlakozó katolikus papok, valamint a velük szoros kapcsolatban álló hívek testvéri közösségévé vált, ahol mindenki a maga életállapotában, a saját körülményei között próbál igaz katolikus …More
4 more comments

Bangha Béla: Jellemrajzok a katholikus Egyház életéből

ELŐSZÓ Általános a panasz, hogy napjainkban egyre ritkábbak a – jellemek. Korunk bámulatos eredményekkel dicsekszik technikai vívmányok tekintetében; de benső tartalom és érték, benső erő és …

Az idők jelei

Az idők jeleinek felismerése szentírási fogalom, amelyet maga az Úr vezetett be, amikor a farizeusok és szaddúceusok égi jelet követeltek tőle (“Az ég arculatát tehát meg tudjátok ítélni, az idők …
Bazsó-Dombi Attila
Kapcsolódó: Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Szűzanya legfontosabb Fatima-i kérése és ígérete egyaránt Oroszország tévtanaiból történő megtéré…More
Kapcsolódó:
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Szűzanya legfontosabb Fatima-i kérése és ígérete egyaránt Oroszország tévtanaiból történő megtérésére vonatkoznak. Azonban erről a köztudatban elterjedt hamis felfogás akadályozza a Szűzanya közvetítésével Isten által adott Fatima-i iránymutatásának megértését: összemossa Oroszországot a
Szovjetunióval, a tévtanokat a „gyümölcsökkel” – bolsevik, szovjet, kommunizmus, szocializmus. Mivel az 1917-es Fatima-i jelenések idején a bolsevikok még csak tervezték a Szovjetunió létrehozását, a Szűzanya csakis a cári Oroszországról szólhatott. A bolsevik forradalomból 1922-ben sarjadt Szovjetunió tehát „csupán” elterjesztette a tévtanokat, amelyek már korábban, a Cári Oroszországban alakultak ki. A „tévtanokat” pedig – bár a Föld végső határáig elterjedtek –, egyetlen gyűjtőfogalom kifejezi: szekularizáció28 – az Egyháznak a világi hatalom alá rendelése, amit neves orosz ortodox tekintélyek is antikrisztusi jelleggel illetnek:
„Az Egyház és az …More
One more comment

Slovenia high court legalizes same-sex ‘marriage’ and adoption

The Eastern European country of Slovenia just legalized same-sex “marriage” and adoption privileges last Friday, following two cases in which litigants complained they could obtain neither. According…
aderito
Another deceived country

Furcsa időzítés a magyar államfő szlovéniai látogatására

Nem egyeztethető össze az alkotmánnyal az azonos neműek házasságának és a gyermek örökbefogadásának tilalma a szlovén alkotmánybíróság szerint. Hivatalos: nem lehet a melegházasságot megtiltani …
Bazsó-Dombi Attila
A Magyar Történelmi Alkotmány értelmében a Magyar Országgyűlés 1949-től jogtiprással, majd 1989-től jogfolytonosság nélkül, törvénytelenül működik. …More
A Magyar Történelmi Alkotmány értelmében a Magyar Országgyűlés 1949-től jogtiprással, majd 1989-től jogfolytonosság nélkül, törvénytelenül működik.
A Szent Korona-jogrendet rögzítő Történelmi Alkotmány értelmében Magyarország Katolikus Szakrális Monarchia, a köztársaság mindenkor csak a liberális vagy bolsevista anarchia tákolmánya lehet. Az Alkotmányos Katolikus Monarchia közjogi méltóságai: Katolikus Király(nő), Hercegprímás, Nádor. Minthogy Magyarország nem köztársaság, köztársasági elnök nem is létezhet!
Az Alkotmányos Katolikus Monarchia további megrontását jelenti a közjogi méltóságok bitorlása a regnáló protestánsok által, akik mindent a saját szintjükre degradáltak (A K.D.N.P.-elnök kirakat-katolikus Semjént is!): Isten Lélekben és Igazságban imádása helyett csupán a "sola scriptura" téveszmét bálványozzák, a cselekedetekkel alátámasztott hit helyett csupán elméleti vallásosságot gyakorolnak, a Szent Liturgia kultusza helyett pedig csupán a vallásos társadalmi konvenció és …More
One more comment
Szeretettel várjuk Erdély Szent Földjére!
HAGYOMÁNYHŰ KATOLIKUS MAGYAROK TALÁLKOZÓJA ERDÉLYBEN AUGUSZTUS 2., 17.00 KOLOZSVÁR, SZABÓK BÁSTYÁJA AUGUSZTUS 4., 17.00 CSÍKSZEREDA, GÁL SÁNDOR UTCA 8. SZERETETTEL VÁRUNK MIND…More
HAGYOMÁNYHŰ KATOLIKUS MAGYAROK TALÁLKOZÓJA ERDÉLYBEN
AUGUSZTUS 2., 17.00 KOLOZSVÁR, SZABÓK BÁSTYÁJA
AUGUSZTUS 4., 17.00 CSÍKSZEREDA, GÁL SÁNDOR UTCA 8.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT.