Kapisztrán
Kapisztrán
122
A második pünkösd után a pápasággal kapcsolatos kérdésekre választ kapunk, remélhetőleg Szentatyánktól, személyesen!
2 pages
A megnyilatkozásokat összevetve, letisztul a kép, ki melyik oldalon tevékenykedik! Az egyházi személyek megnyilatkozásai akiket érdekelt, eltette az "újságot" emlékbe, de bizonyítékként is! A …More
A megnyilatkozásokat összevetve, letisztul a kép, ki melyik oldalon tevékenykedik! Az egyházi személyek megnyilatkozásai akiket érdekelt, eltette az "újságot" emlékbe, de bizonyítékként is! A báránybőrbe bújt farkasok ideje lejár, nemsokára sor kerül a nyílt színvallásra!
3 pages
Ottaviano Michelini atya 2. kötetéből szedtem egy csokorra valót! Aki illatát megszereti, felüdül testében, lelkében!
4 pages
Második Pünkösd vagy Nagy Figyelmeztetés ugyanazon esemény "forgató könyve" a külföldön élő Testvéreink (akiket érdekel a téma) számára, "hivatalos" forrásból!
4 pages
Atosz80
ahogy az egyén látja magát a tükörben erről fatima 3 titkának egy része jut eszembe az egész emberiség egy nagy tükör előtt halad el
Egy Cönákulumi üzenet visszhangja, a napi események tükrében! Az "értelmesek" megértik, mindenki a saját szemüvegén keresztül látja, értelmezi a "jelent"!
3 pages
Hogyan teljesíthetjük küldetésünket?
3 pages
Idejében kaptunk helyreigazítást, amely napjainkban aktuális mindannyiunk számára, papoknak, híveknek egyaránt!
3 pages

uzenetek.webnode.page/marias-mozgalom2/

A 72 sorozatban benne van ahogyan én látom az eseményeket hitem szerint.
Iránytű sorozat a "báránykák" számára!
2 pages
Mivel kevesen ismerték fel, hiszik el, hogy Urunk második, vagyis DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉNEK NEMZEDÉKE VAGYUNK, ezért a magukat keresztényeknek való testvéreink számára hiteles "morzsákat" kínál …More
Mivel kevesen ismerték fel, hiszik el, hogy Urunk második, vagyis DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉNEK NEMZEDÉKE VAGYUNK, ezért a magukat keresztényeknek való testvéreink számára hiteles "morzsákat" kínál általam a Szűzanya ezen gyermekei számára elsősorban üzeneteiből! Az "ellenfél" megnyilatkozásainak közzététele szintén az idők jeleinek igazolása, az események tükrében! Ők is készülnek "valamire" de a végén tragikus "meglepetésben" lesz részük! Mert a két birodalom közt hatalmas a különbség! Mennyország és pokol!
2 pages
Talán a Szűzanya Kék könyvének üzenetei némi fényt hoznak a bizonytalankodók számára! A Szentírási idézetek minden kor embere számára tükör, fejtől-farokig! A MDM üzenetek pedig csupán mellékes …More
Talán a Szűzanya Kék könyvének üzenetei némi fényt hoznak a bizonytalankodók számára! A Szentírási idézetek minden kor embere számára tükör, fejtől-farokig! A MDM üzenetek pedig csupán mellékes olvasmány számomra!
2 pages
Kapisztrán
Köszönöm a "kioktatást" de számomra egyes magán kinyilatkoztatások létfontosságúak! Sőt nélkülözhetetlenek! Megfeledkezett, hogy Zakariás az Ó-…More
Köszönöm a "kioktatást" de számomra egyes magán kinyilatkoztatások létfontosságúak! Sőt nélkülözhetetlenek! Megfeledkezett, hogy Zakariás az Ó-szövetség papjaként angyaljelenésből értesült fia fogantatásával kapcsolatosan, némasága jelként szolgált "környezetének"! A Betlehemi pásztorok szintén angyal jelenés által kapták a "hírt", megszületett a megígért Megváltó! Boldogok voltak akik hittek "tanúságtételüknek"! Több mint valószínű, hogy harminc év múlva ők voltak Urunk első hiteles tanítványai, követői, a hivatalos vezetőség gáncsoskodása ellenére is! Sőt megszívlelték a figyelmeztetését: "óvakodjatok az írástudók és farizeusok kovászától! Egyébként ez máma hatványozottan érvényes számunkra! Urunk második eljövetelének "hírnökei" tanúságtételét miért kellene figyelmen kívül hagyni? Véleményem szerint elsősorban Bergoglió és szekértolóinak okoz problémát a kilétük egyértelmű leleplezése a MDM üzenetei által! Miért nehéz felismerni, elfogadni, hogy az egyházi szabadkőművesség - …More
A politikai elitre nem tértem ki, mivel a kommunista hatalom- átvétel után már a kereszténység elsorvasztása fokozatosan végbement. Azért vált észrevétlenné a szabadkőműves hatalmi "pártrendszer …More
A politikai elitre nem tértem ki, mivel a kommunista hatalom- átvétel után már a kereszténység elsorvasztása fokozatosan végbement. Azért vált észrevétlenné a szabadkőműves hatalmi "pártrendszer" nyeregbe kerülése, még un. keresztények számára is rendszerváltásnak álcázva egészen napjainkig!
2 pages
Nézőpont kérdése, ki hogyan közelíti meg a magyarság küldetésével kapcsolatos égi üzeneteket. De az események kibontakozása és az emberi történelem alakítása nagymértékben tőlünk, a mindenkori …More
Nézőpont kérdése, ki hogyan közelíti meg a magyarság küldetésével kapcsolatos égi üzeneteket. De az események kibontakozása és az emberi történelem alakítása nagymértékben tőlünk, a mindenkori nemzedék tagjainak aktív vagy közömbös magatartásának függvényében változik. Egyértelmű, hogy csakis kizárólag Isten ellenőrzésével!
3 pages
Bazsó-Dombi Attila
EGYSÉG KIRÁLYNŐJE RÓZSAFÜZÉR Az Egység Királynője Rózsafüzér ihletése Gyergyószentmiklóson, a Szűzanya könnyezésével áradó kegyelmek szándékaira …More
EGYSÉG KIRÁLYNŐJE RÓZSAFÜZÉR
Az Egység Királynője Rózsafüzér ihletése Gyergyószentmiklóson, a Szűzanya könnyezésével áradó kegyelmek szándékaira létesült Egység Királynője Engesztelő Szolgálat imaalkalmain érkezett, még a könnyezés éveiben. Az egyre nagyobb zűrzavar idején egyre inkább időszerű.
Bevezető titkok:
1. Akinek gondja van a más akolból valókra is;
2. Aki megkeresi és megmenti az elveszettet;
3. Aki mindeneket magához vonz;
Tizedekre:
1. Aki az apostoli egyházak testvéri egységét helyreállítja; 2. Aki a Szentháromságban hívőket egységre hívja; 3. Aki az Egy-Isten hitűeket a Szentháromsághoz vezeti; 4. Aki minden népet Igaz Atyjához segíti; 5. Aki a hitetlenek és Isten-tagadók számára is felkínálja irgalmát. dominiummarianum.webs.com/egysgkirlynje.htm engesztelok.hu/egyseg-kiralynoje-rozsafuzer
Gondolatként remélem már megfogant pár testvérem lelkében az utóbbi idők eseményeinek hatására, hogy rendkívüli időket élünk! Fokozott éberségre van szükségünk, hogy el ne sodorjon a hazugság …More
Gondolatként remélem már megfogant pár testvérem lelkében az utóbbi idők eseményeinek hatására, hogy rendkívüli időket élünk! Fokozott éberségre van szükségünk, hogy el ne sodorjon a hazugság atyjának földi ügynökei által gerjesztett lavinája!
2 pages
5 pages
A Kék könyv pár üzenetéből "morzsákat" szedegettem csokorba, amelyek napjaink és a "jövőnk" eseményeit hivatottak feltárni elsősorban keresztények számára! A Szentlélek Isten gyújtson fényt a …More
A Kék könyv pár üzenetéből "morzsákat" szedegettem csokorba, amelyek napjaink és a "jövőnk" eseményeit hivatottak feltárni elsősorban keresztények számára! A Szentlélek Isten gyújtson fényt a tisztelt érdeklődők, Olvasók lelkében!
3 pages
Az események, megnyilatkozások összevetése által szerintem annyira eloszlik a "sátán füstje", hogy már tisztábban felismerhetjük, mi is zajlik valójában a világban!
10 pages
Bazsó-Dombi Attila
Bevezető teológiai elemzések Jézus második eljöveteléről és az Idők végéről Ottavio Michelini – TE TUDOD, HOGY SZERETLEK – Üzenetek Jézustól egy …More
Bevezető teológiai elemzések Jézus második eljöveteléről és az Idők végéről
Ottavio Michelini – TE TUDOD, HOGY SZERETLEK – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által.
Erdős Mátyás atya is idézte a „Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelme” című munkájában:
„Korunkban több látnoknál olvasunk az Úr Jézusnak egy harmadik eljöveteléről. Hogyan kell ezt értenünk? Idézek egy elfogadhatót közülük. Jézus azt mondta neki: „Az egyház feladata változatlan az emberré levés titkában való első földre jövetelem és a második között, amikor az idők végén eljövök ítélni élőket és holtakat. E kettő között, az első – az Isten irgalmában történt között – és a második, az isteni igazságból és az én igazságomból történő között, amikor mint valóságos Istenként és valóságos emberként, mint Pap, Király és legfőbb bíró jövök, van egy harmadik eljövetelem is. Ez ellentétben az elsővel és a másodikkal, amelyek láthatók, láthatatlan lesz. Ez a harmadik eljövetelem az én országom a lelkekben, a béke és …More
3 more comments
Lendüljünk bele mi is a küzdelembe, keresztény TERRORISTÁKKÉNT!
2 pages
Ki HAZUDIK? 2. rész, Pikáns szeletke a "vakolók" tortájából!
4 pages
Kedves Testvéreim!!! Mivel a sátán földi ügynökeinek tevékenysége oly méreteket öltött, hogy nemsokára hozzánk is begyürüzik, és azon politikai erők, pártok akik ezt egyáltalán nem így látják …More
Kedves Testvéreim!!!
Mivel a sátán földi ügynökeinek tevékenysége oly méreteket öltött, hogy nemsokára hozzánk is begyürüzik, és azon politikai erők, pártok akik ezt egyáltalán nem így látják, sőt malmára hajtják a vizet, szándékosan vagy vakságuk miatt, kiderül a közeljövőben! Ne maradjunk tétlenek, politikusainktól csak ennyire telik, az Egyházainktól is csak annyira telt, hogy egy mukk nélkül behódoltak a "rendelkezéseknek"! Mert ha nem vesszük kezünkbe sorsunk épp most, a legkritikusabb időben, úgy járunk mint az Ukránok! Mindkét fél véráldozata a sátán dicsőségére van! Nekünk van egy más lehetőségünk, inkább NEMES CÉLÉRT MEGHALNI, de gyorsan kell cselekednünk! Ma még nem kell fegyvert fogni, de holnap már igen! De kikért is folyik a vér náluk? Egy olyan nyugatbarát bábkormányért, amelyet puccsal tudtak "összefércelni" nyolc éve!
Tehát közzéteszem azon kezdeményezésemet, amelyet ha legalább azon keresztény testvéreim támogatnak, akik egyetértenek, kiderül, hogy az egyszerű, kis …More