Kapisztrán
Én teljesen nekik adom magamat, Ők - a katolikus papok - pedig teljesen KIZÁRÓLAG Nekem kellene, hogy adják magukat! Az ALÁZAT az alap, nélküle nincs lelki előrehaladás, nélküle LEHETETLEN fölépíteni …More
Én teljesen nekik adom magamat, Ők - a katolikus papok - pedig teljesen KIZÁRÓLAG Nekem kellene, hogy adják magukat! Az ALÁZAT az alap, nélküle nincs lelki előrehaladás, nélküle LEHETETLEN fölépíteni Isten Országát a lelkekben! Fontoljuk meg, az "új Korszakban" csak az jut be, aki Isten országa számára helyet készített lelkében!
3 pages
lowoa shares this
Urunk az, Aki papjait mérlegre téve KIÉRTÉKELI! De bizonyos fokig minket, laikusokat is érint, mert ennek alapján felismerhetjük, hogyan is áll a "szénánk" a saját plébániánkon.
3 pages
lowoa shares this
Bergoglió ámokfutása nyilvánosan lelepleződik, végre!
17:45
Bazsó-Dombi Attila
1. Forrás?! 2. Hány '/" között is volna az állítólagos leleplezés?!More
1. Forrás?!
2. Hány '/" között is volna az állítólagos leleplezés?!
Mivel a "második pünkösd", vagyis a Szentlélek világszintű kiáradása "nagyon közel" van, ezt a témát fogom minél hamarabb leközölni a Kék könyv üzenetiből, saját kiegészítéseimmel.
4 pages
lowoa shares this
Kemény kijelentéseket tartalmaz az üzenet, amelyen ajánlatos minden embernek elgondolkodni.
4 pages
lowoa shares this
A Cönákulum tegnapi üzenete némi fényt vet a Körlevél tartalmára! Egy ideje már témák szerint vesszük az üzeneteket.
2 pages
lowoa shares this
A Máriás Papi Mozgalom Körlevele - 2024. A kiemelések tőlem származnak, mindenki értelmezi belátása szerint!
7 pages
lowoa shares this
Az üzenet tükrében világossá válik, emberi ész számára milyen felfoghatatlan közösség jött létre Isten Megtestesült Fia és Szűz Mária közt. A hívő katolikus keresztény számára ez bőséges alap …More
Az üzenet tükrében világossá válik, emberi ész számára milyen felfoghatatlan közösség jött létre Isten Megtestesült Fia és Szűz Mária közt. A hívő katolikus keresztény számára ez bőséges alap arra, hogy tudja Kinek hisz és miért! A kívülállók számára gondolat-ébresztő, hogy milyen tévútra sodródtak a "nagy reformátorok", és a modern katolikus irányzatot követők, élükön Bergoglióval ! A megrögzött lázadók számára valóban csúfos vereség, gőgjük miatt a kínok kínjának elszenvedését jelenti!
5 pages
lowoa shares this
A továbbiakban ezt a magánkinyilatkoztatást fogom sorozatokban kitenni, semmi másban nem avatkozom. Mivel a ppek.hu állományában nem szerepel Ottaviano Micheleini atya, tisztelettel ajánlom elsősorban …More
A továbbiakban ezt a magánkinyilatkoztatást fogom sorozatokban kitenni, semmi másban nem avatkozom. Mivel a ppek.hu állományában nem szerepel Ottaviano Micheleini atya, tisztelettel ajánlom elsősorban katolikus papjaink figyelmébe. Valamint azon testvéreim számára, akik szívügyüknek tekintik az Egyház jelenlegi küzdelmében való aktív részvételüket. A beavatkozásaimat gondolatébresztőként eszközölöm, hogy a téma iránt érdeklődő olvasókat elgondolkodásra serkentsem. Már akkor az Egyház hajóját komoly hullámok ostromolták, amelyek végső soron előzményekre épülve tornyosultak napjainkban fölénk. Az ellentábor tudatosan és összefogással munkálkodott, és részünkről még napjainkban sincs igazi ébredés azzal kapcsolatban, ami a valóságban zajlik!
4 pages
Bazsó-Dombi Attila
@Kapisztrán Michelini Atya lelki hagyatéka nagyon ajánlható. A keleti szertartású katolikus házas papság támadását bölcsebb volna elkerülni. Sokan …More
@Kapisztrán
Michelini Atya lelki hagyatéka nagyon ajánlható.
A keleti szertartású katolikus házas papság támadását bölcsebb volna elkerülni. Sokan megrendülnek majd amikor lelepleződik az igazság, hogy a nyugati részegyházakban valójában milyen okból állították szembe egymással a házasság és a papság szentségeit. Érdemes volna megtanulni összefüggéseiben szemlélve visszakövetkeztetni ennek a gazságnak a gyökereire a láthatóan beérett "gyümölcsei" alapján…
3 more comments
Pár évtized távlatából, valóban nagykorúakká váltunk Krisztusban? Vagy épp ellenkezőleg, az ellenség bábuiként kezel! Nagy vonalakban Kritikai elemzést végeztem. A báránybőrbe bújt farkasok …More
Pár évtized távlatából, valóban nagykorúakká váltunk Krisztusban? Vagy épp ellenkezőleg, az ellenség bábuiként kezel! Nagy vonalakban Kritikai elemzést végeztem. A báránybőrbe bújt farkasok falkavezéreire fókuszálva! Műveik alapján!
6 pages
lowoa shares this
Ez számunkra a kivezető út a labirintusból! Fussatok ki Én népem a "parázna Vatikánból", hogy ne kapjatok csapásaikból! Kétezer évvel ezelőtt a "keresztények" kimenekültek Jeruzsálem ostromakor …More
Ez számunkra a kivezető út a labirintusból! Fussatok ki Én népem a "parázna Vatikánból", hogy ne kapjatok csapásaikból! Kétezer évvel ezelőtt a "keresztények" kimenekültek Jeruzsálem ostromakor a "városból"! Tizenegy évvel ezelőtt az Ellenség elfoglalta Péter "székét", és azóta folyamatosan rombolja. Akik azt hiszik, hogy ez nem a VÉG KEZDETE, várják a "csodát"! Meg fog érkezni a beígért Péter, de Őt az Úr fogja kijelölni, amikor eljön az "ideje"! Ennyire elszaladtak velem a lovak, Testvéreim! Ezzel tőletek is elbúcsúzom! Áve Mária!
One page
Lelki iránytűnk betájolása. 2. rész.
4 pages
lowoa shares this
Lelki iránytűnk betájolása Szűzanyánk üzeneteinek segítségével rávezet a KESKENY ÖSVÉNYRE! Forrás: a MPM Kék könyve.
2 pages
lowoa shares this
Elmélkedésem a Szentírás Igéi, a Kék könyv üzenetei és az aktuális események tükrébe szerkesztem. Az ellenfél ténykedéseit csak a összefüggések keretében érintem. Más forrásokat pontosan …More
Elmélkedésem a Szentírás Igéi, a Kék könyv üzenetei és az aktuális események tükrébe szerkesztem. Az ellenfél ténykedéseit csak a összefüggések keretében érintem. Más forrásokat pontosan megjelölök, összhangban a témával. A MPM - MM azon ágát képviselem, akik követtük, magunkévá tettük Szűzanyánk felhívását: mindent feltártam számotokra, ELMÉLKEDJÉTEK ÁT ÉS ÉLJÉTEK MEG ÜZENETEIMET! Azok vagyunk, akiknek hangját, megjegyzéseit nem vették figyelembe "elöljáróink", kezdve Gabrielli atyával, aki a Covid idejekor megkongatta a VÉSZHARANGOT! Felül kell vizsgálni "terveinket", és pályakiigazítást kel végezni, mégpedig sürgősen! L. L atyát, nemzetközi felelősünket, az engedelmesség nevében lemondásra szólították. Pescatori atyát már a Covid áradat elsodorta! Gellért Ottó atya "sorsa" tükrözi mire számíthatnak a "hűségesek"! Mellőzik, félre állítják! A szerencsésebbek "papi otthonban" végzik!
4 pages
lowoa shares this
Köszönöm!
One more comment
A Kék könyv üzeneteinek tükrében korunk eseményeit, történéseit a Máriás Papi Mozgalom tagjai is mozgásterük, körülményeik függvényében értelmezik! Mert még egyesek szerint nem jött el az ideje …More
A Kék könyv üzeneteinek tükrében korunk eseményeit, történéseit a Máriás Papi Mozgalom tagjai is mozgásterük, körülményeik függvényében értelmezik! Mert még egyesek szerint nem jött el az ideje, hogy vállalják a "felfüggesztést", kizárást, ami maga után vonja azt, hogy "koldusbotra jutnak"! Le is út, fel is út! A kettesek pedig a fától nem látják az "erdőt"! De akik a Szűzanya felhívását komolyan vették, veszik: ELMÉLKEDJÉTEK ÁT ÜZENETEIMET, ÉS ÉLJÉTEK MEG! A döntést nem lehet a végletekig elodázni, mert az ERETNEKSÉG hullámai, amelyeket a Vatikán gerjeszt, egyre jobban elborítják azokat, akik nem állnak ellen! Egyértelműen és nyilvánosan!
3 pages
Elhangzott 44 éve, és azóta vizsgázunk évről-évre hit- hűségünkből!
3 pages
lowoa shares this
Mostoha gyermekei vagyunk Istennek? Avagy mit is jelent a FOGADOTT FIÚISÁGUNK? Miért van szükségünk megváltásra? MEGVÁLTÓRA?
5 pages
lowoa shares this
A katolikus papok már nem "prédikálnak" az ÖRDÖGÖKRŐL, tevékenységükről egyértelműen, mert nem tanították őket a teológián! Ezért nem ismerik fel a gonosz lélek köztünk járó, tevékenykedő …More
A katolikus papok már nem "prédikálnak" az ÖRDÖGÖKRŐL, tevékenységükről egyértelműen, mert nem tanították őket a teológián! Ezért nem ismerik fel a gonosz lélek köztünk járó, tevékenykedő ügynökeit, kezdve a Vatikánnal, Bergoglió személyében! Emlékezzünk: Saul is a damaszkuszi úton magánkinyilatkoztatás hatására lett PÁL APOSTOL, Isten dicsőségére!
3 pages
lowoa shares this
6 more comments
Kapisztrán
1269
Adventi ráhangoló az Úr érkezésére!
2 pages
lowoa shares this
Áldott Adventi Készületet! Mindenség a karácsonyban van. illetve Karácsony készülődik
Kapisztrán
206
"Én ismerem ENYÉIMET", mondja az Úr, és ők is felismerik HANGOMAT! Ennél konkrétabb vizsgatétel nem létezik, felismerni, hogy KI VAN A VONAL TÚLSÓ VÉGÉN?More
"Én ismerem ENYÉIMET", mondja az Úr, és ők is felismerik HANGOMAT! Ennél konkrétabb vizsgatétel nem létezik, felismerni, hogy KI VAN A VONAL TÚLSÓ VÉGÉN?

Szeretett papjaim és felszentelt szolgáim, ne féljetek Szavamtól

2012. november 23. szerda, 21:45 Drága, szeretett leányom, ahogyan az ellenállás növekszik ezekkel az üzenetekkel szemben, úgy erősödik …
masodikeljovetel.hu