Bazsó-Dombi Attila
Bazsó-Dombi Attila

Ki vesztette el a kultúrát?

Milyen véletlen, éppen augusztus 6.-án, a Színeváltozás ünnepén, és milyen véletlen, hogy éppen Hiroshima és Nagaszaki, a Japánban levő 2 legerősebb katolikus központra!
Bazsó-Dombi Attila

Ima a koronavírus betegség megszűnéséért

Isten fizesse!
Bazsó-Dombi Attila

Ima a koronavírus betegség megszűnéséért

A grafika nem zavar?!
Bazsó-Dombi Attila

Rózsafüzér Magyarországért

Amen!
Bazsó-Dombi Attila

Exkommunikálták a medjugorjei "látók" spirituális vezetőjét

A grafika egyáltalán nem talál a címben jelzett témához! Az atyát a leghitelesebb papok közül valónak ismertem meg, még 2005-ben. Valóban "hamis tanításokkal és egy apáca gyermekének nemzésével vádolták", de a vád soha nem nyert bizonyítást!
Bazsó-Dombi Attila

Cecilia Marogna: Én, a bíboros szeretője? Abszurd!

Nem meglepő:
"Marogna a Movimento Roosevelt tagja, amelynek elnöke, Gioele Magaldi a Demokratikus Grand Orient nagymestere."
Bazsó-Dombi Attila

A teremtett dolgok szentségi természete

Bizonyára nem tételesen írásban megnevezve az eljárás okát, de nyilvánvaló az oka, és bár nem kifejezett büntetést jelentett a megfogalmazás, de hatásában büntetés volt.
Bazsó-Dombi Attila

A teremtett dolgok szentségi természete

Van tudomásod, hogy Csonkahonban az utóbbi időben hány papot büntetett az "elöljárója" a hagyományos rítusú miséért?!
Bazsó-Dombi Attila

A teremtett dolgok szentségi természete

Nyilván egy tradicionalista pap, akit nem biztos, hogy le kellene lepezni!
Bazsó-Dombi Attila

gloria.tv emoticons

Where can be found these emoticons?
Bazsó-Dombi Attila

Archbishop Viganò: How is it that the Bible and all Church documents can be questioned except Vatican II?

Archbishop, endeed! (I made copy/paste from the source, which is not absolving me...)
Bazsó-Dombi Attila

Skizmatikus németek: Woelki bíboros a "német nemzeti egyház" ellen figyelmeztet

Hát ez egyenes beszéd! Várjuk a magyar püspökök hasonló kiállását!
Bazsó-Dombi Attila

Tanuljunk együtt latinul imádkozni (1) - Miért a latin?

Jeruzsálem első püspökéhez kötődik a Jakab-liturgia. A szertartás az idők folyamán némileg változott, de a liturgia lényegi elemei az apostolhoz köthetők. Ez a legősibb az összes keresztény liturgia között. A Jeruzsálemi Patriarchátusban egészen a 8. századig ez volt az általánosan szokásos eucharisztikus szertartás, csak utána tértek át a bizánci liturgiákra, melyek azonban belőle alakultak ki, …More
Jeruzsálem első püspökéhez kötődik a Jakab-liturgia. A szertartás az idők folyamán némileg változott, de a liturgia lényegi elemei az apostolhoz köthetők. Ez a legősibb az összes keresztény liturgia között. A Jeruzsálemi Patriarchátusban egészen a 8. századig ez volt az általánosan szokásos eucharisztikus szertartás, csak utána tértek át a bizánci liturgiákra, melyek azonban belőle alakultak ki, akárcsak a szír vagy az örmény liturgiák. Évente kétszer, Szent Jakab ünnepein (október 23. illetve a Karácsonyt követő vasárnap) a bizánci rítusú egyház(ak)ban mai napig elvégzik a Jakab-liturgiát.
Bazsó-Dombi Attila

Tanuljunk együtt latinul imádkozni (1) - Miért a latin?

Érdemes tanulmányozni és gyakorolni a minden rítusnál ősibb őseredeti, Szent Jakab Apostol Jeruzsálemi Ősliturgiáját!
lexikon.katolikus.hu/… Jakab apostol liturgiája.html
Bazsó-Dombi Attila

Tanuljunk együtt latinul imádkozni (1) - Miért a latin?

Ebben a megközelítésben sajnos az arám, a görög, az örmény is "alábbvalónak" értelmezhetőek, holott az 1000 évnél idősebb rítusok mindegyike egyenértékű a latinnal. Nem csodálkozom a keleti egyházszakadásokon...
Bazsó-Dombi Attila

Egy ördögűző leleplezi a sátán nyílt szellemi hadviselését Amerikában

Hát ami zajlik az talán még nem konfliktus?! Lapítani kellene az exorcistáknak is, nehogy megsértsék az ősellenséget, minden konfliktus ősatyaját, és a tomboló bábjait?!
Bazsó-Dombi Attila

A Facebook szerint a katolikus tanítás gyűlöletbeszédnek minősül

@Tündérkert
Súlyos tévedés! Nem is a karigeriknek kellett a reakció, hanem azoknak a keresztényeknek, akiket súlyosan összezavart a vatikanista csapokból is áradó PC-álkeresztény homo-ideológia!
Bazsó-Dombi Attila

A Facebook szerint a katolikus tanítás gyűlöletbeszédnek minősül

@Tündérkert

Szabad a pálya, lehet válaszolni jobban! Szász Péter legalább válaszolt valahogy!
Szász Péter kedvelt műfaja a katekézis, ami egyáltalán nem megvetendő és nem ideológia, hanem a keresztény nevelés egyik alapkövetelménye, amit rendszerszerűen elmulasztanak az illetékesek, ezért is tartunk ott ahol tartunk.
Bazsó-Dombi Attila

A Facebook szerint a katolikus tanítás gyűlöletbeszédnek minősül

Ha megvan a video fel kellene tenni a Gloria.TV-re.
Bazsó-Dombi Attila

1603. Az imádság lelkünk anyanyelve, ne felejtsük el soha!

A „toleráns” idegen test a szövegben.
Bazsó-Dombi Attila

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (18)

1. Nem Jézus testesült meg, hanem a Fiú-Isten testesült meg Jézusként, és nem zsidó családban testesült meg, hanem a Szentlélektől és a Boldogságos Szűztől! Vagy talán a Szentlélek zsidó-e?!
2. Ha már halmazokkal közelít, nyilvánvaló, hogy a hit a nagyobb halmaz, hiszen Jézus-hitűek vagyunk, nem Jézus-vallásúak!
3. Nyilvánvaló, hogy Noé igazhitű volt, ahol nem a Kronosz időrendje számít, hanem a …More
1. Nem Jézus testesült meg, hanem a Fiú-Isten testesült meg Jézusként, és nem zsidó családban testesült meg, hanem a Szentlélektől és a Boldogságos Szűztől! Vagy talán a Szentlélek zsidó-e?!
2. Ha már halmazokkal közelít, nyilvánvaló, hogy a hit a nagyobb halmaz, hiszen Jézus-hitűek vagyunk, nem Jézus-vallásúak!
3. Nyilvánvaló, hogy Noé igazhitű volt, ahol nem a Kronosz időrendje számít, hanem a Kairosz kegyelmi rendje, azaz az Üdvtörténet! Például: Jézus Krisztus Örök Főpap Melkizedek rendje szerint! Ki volt előbb, Jézus, Aki a Logosz, vagy Melkizedek?! Ki volt előbb, Jézus vagy Ábrahám?! „Ábrahám, a ti atyátok ujjongott, hogy láthatja napomat. […] Bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.” (Jn 8,56.58) Éppígy, a Kairosz síkján a Ter 3,15 sátán-tipró asszonya és a Jel 12 Napbaöltözött Asszonya egy és ugyanaz a Szeplőtelen Istenszülő!
4. Jézus mondja: Tudom, hogy Ábrahám fiai vagytok, mégis életemre törtök, mert beszédem nem fog rajtatok. Én azt mondom, amit Atyámnál láttam, ti azt teszitek, amit a ti atyáitoktól hallottatok. […] A ti atyátok az ördög, és atyátok kívánságait akarjátok követni. Gyilkos az kezdet óta. Nem tartott ki az igazságban, mert nincs igazság benne. Amikor hazudik, saját természete szerint beszél. Hazug ő és a hazugság atyja. Aki Istentől van, hallgat Isten igéire. Ti azért nem hallgattok rá, mert nem vagytok Istentől.” (Mt 8,37-38.44.47)
Továbbá: „Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. […] Én vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. Mostantól fogva azonban ismeritek és látjátok őt.” (Mt 14,1-2.6-7)
Bazsó-Dombi Attila

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (18)

Nem Tower kijelentése a mérvadó a kérdésben, hanem a Kinyilatkoztatás!
Bazsó-Dombi Attila

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (18)

"Krisztus Urunk eljövetele előtt a zsidó vallás volt az egyedüli igaz vallás."
Hogy is van ez? Noé nem volt zsidó, nem is ábrahámi hitű! Ezek szerint pl. Noé nem lett volna igazhitű?!
Bazsó-Dombi Attila

Ima Márton Áron püspök úr sírjánál

Jó, hogy itt megmaradt!
Bazsó-Dombi Attila

Kivonulás a Szerzetesek Éve miséjéről

Nálam az áldás látszik, a kivonulás nem.
Bazsó-Dombi Attila

GARABANDAL: CSAK ISTEN TUDJA

Isten fizesse!
Bazsó-Dombi Attila

Ima Márton Áron püspök úr sírjánál

www.youtube.com/watch

A videó nem áll rendelkezésre
Bazsó-Dombi Attila

GARABANDAL: A MEGÁLLÍTHATATLAN VÍZESÉS

Isten fizesse!
Bazsó-Dombi Attila

Hungarica - Daleko czy blisko (official lyric video)

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen
Bazsó-Dombi Attila

Hungarica - Daleko czy blisko (official lyric video)

St. Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the Devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, thrust into hell Satan, and all the evil spirits, who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen.
Bazsó-Dombi Attila

Hungarica - Daleko czy blisko (official lyric video)

Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.
Bazsó-Dombi Attila

GARABANDAL: A MEGÁLLÍTHATATLAN VÍZESÉS

Vannak teljes publikus változatok, de csak spanyolul. Vajon magyar feliratot talál-e valaki hozzá?

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch
Bazsó-Dombi Attila

Imafelhívás!

Bazsó-Dombi Attila

A Prelátus üzenete (2020. július 20.)

Bármely szekta a meghatározása szerint nem az Egyházon belül, hanem az Egyházon kívül van!
"szekta (a lat. seco, 'levág' igéből): intézményes vallási közösségtől elkülönült, kis eretnek csoport. Eredeti közössége tanításából bizonyos tételeket egyoldalúan hangsúlyoz, és tagjait általában a szokásosnál szigorúbb aszkézisre kötelezi."
lexikon.katolikus.hu/S/szekta.html
Bazsó-Dombi Attila

A Prelátus üzenete (2020. július 20.)

@Miserere_nobis
Ez a mondat így önellentmondás.
Bazsó-Dombi Attila

GARABANDAL: A MEGÁLLÍTHATATLAN VÍZESÉS

Jó volna látni ezt is:
Garabandal, csak a Jóisten tudja”
Bazsó-Dombi Attila

GARABANDAL: A MEGÁLLÍTHATATLAN VÍZESÉS

Dicsőség az Úrnak!
Bazsó-Dombi Attila

Miért Oroszország Mária Szeplőtelen Szívének való felajánlása jelenti a megoldást az Egyház aktuáli…

@Miserere_nobis
Vajon hol van az a pápa aki elrendeli Oroszország felajánlását a Szűzanya által megadott 3 feltétel (1. a Szeplőtelen Szívének; 2 Oroszország név szerinti említésével; 3. egységben az Egyház összes püspökével.) maradéktalan teljesítése szerint, és hol vannak a püspökök (az összes!!!) akik a rendelkezésnek maradéktalanul engedelmeskednek?!
Bazsó-Dombi Attila

Hiányosságaink tesznek használhatóvá

A "Teljes cikk" alatt nincsen link!
Bazsó-Dombi Attila

Válasz Viganó számára? Schneider püspök be akarja mutatni tézisét a második vatikáni zsinattal kapcsolatban

XVII. Piusz egyáltalán?! A XII. volt 1947-ben! Továbbá, nem XXII., hanem XXIII. János aki +1963-ban!
Bazsó-Dombi Attila

A Nagy Vihar

charisma
Hahó! Érteni magyar beszéd?!
Olvassál mindent, nem csak amit a kiválasztott csőbe nézve látni akarsz!
Ha egyszer "nem állapították meg, hogy nem természetfölötti" azt jelenti, hogy "nem kizárt a természetfölöttiség!!!"
Bazsó-Dombi Attila

A Nagy Vihar

charisma

Konkrétan hol érhető tetten a sejtelmes utalásod alapja?! Ugyanis tisztáztuk már régebben, hogy a "non constat de supernaturalitate" nem jelenti az elítélést, csupán azt, hogy nem megállapítható a természetfölöttiség. Akkor lenne elítélve, ha a kivizsgálás "constat de non supernaturalitate (megállapítható, hogy nem természetfölötti)" döntésre jutott volna!

Te magad írtad itt:
1096. …
More
charisma

Konkrétan hol érhető tetten a sejtelmes utalásod alapja?! Ugyanis tisztáztuk már régebben, hogy a "non constat de supernaturalitate" nem jelenti az elítélést, csupán azt, hogy nem megállapítható a természetfölöttiség. Akkor lenne elítélve, ha a kivizsgálás "constat de non supernaturalitate (megállapítható, hogy nem természetfölötti)" döntésre jutott volna!

Te magad írtad itt:
1096. Garabandal et Rosario
„A rendkívüli jelenségek egyházi megítélése háromféle lehet:
1) constat de supernaturalitate (megállapítható, hogy természetfölötti)
2) constat de non supernaturalitate (megállapítható, hogy nem természetfölötti)
3) non constat de supernaturalitate (nem állapítható meg, hogy természetfölötti)”

Erre válaszoltam jómagam:
"A helyi hierarchák által adott értékelés a harmadiknak felel meg. – Ez egyszerű szillogizmus következtetéseként azt jelenti, hogy „non constat de non supernaturaliter” (nem állapították meg, hogy nem természetfölötti, azaz nem kizárt a természetfölöttiség!!!), tehát nem tilos oda menni vagy beszélni róla!"
Bazsó-Dombi Attila

A Nagy Vihar

charisma
Ja, és még hányszor rágod le ugyanazt a csontot?!

1096. Garabandal et Rosario
Bazsó-Dombi Attila

A Nagy Vihar

charisma

Te valaha beleolvastál Garabandal anyagaiba?!
Bazsó-Dombi Attila

Vigano a zsinatot vádolja - az érsek Piusz papi testvérületi tag lesz?

Miserere_nobis
Miből olvas ki olyasmit tőlem, hogy szerintem a Szenthagyomány volna a zsákutca? Az emberi eszközökkel próbálkozás a zsákutca, amiből csak Isten vezetheti ki az Egyházat!