Clicks1.1K

Modlitbová akcia za nepriateľov Cirkvi

Coburg
121
Výzva o. Dominika Chmielewsakého, SDB
Peter(skala)
Pôvodná modlitba za nepriatelov Cirkvi od sv.Maximiliána:

Mária, Nepoškvrnená, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame.
Pros i za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú, a to najmä za
slobodomurárov a nevercov!“
rmvn.estranky.sk/…/podobny-pripad-…
ľubica
ADOPTUJ SI NEPRIATELA CIRKVI !
Katolícka náuka nás učí, že v prvej bitke v Nebi boli zlí anjeli, ktorí sa aktívne zúčastnili na vzbure proti Bohu, poslaní priamo do Pekla. Tí ale, ktorí sa zúčastnili pasívne, boli poslaní zamoriť Zem. Tento druhý typ pripravuje ľudí, aby v pokušení podľahli; keď sú pripravení, prichádza prvý typ, aby ich pokúšal spáchať smrteľný hriech a porušil ich spojenie s …More
ADOPTUJ SI NEPRIATELA CIRKVI !
Katolícka náuka nás učí, že v prvej bitke v Nebi boli zlí anjeli, ktorí sa aktívne zúčastnili na vzbure proti Bohu, poslaní priamo do Pekla. Tí ale, ktorí sa zúčastnili pasívne, boli poslaní zamoriť Zem. Tento druhý typ pripravuje ľudí, aby v pokušení podľahli; keď sú pripravení, prichádza prvý typ, aby ich pokúšal spáchať smrteľný hriech a porušil ich spojenie s Bohom. Musíme žiadať Pannu Máriu, aby nás oslobodila od vplyvu démonov prvého aj druhého typu.
viac:www.christianitas.sk/panna-maria-kralovna-anjelov/
Dudko
Myslí sa tým nepriateľov RKC? Tu je takých dosť, stačí si vybrať, pokiaľ teda chceš také zlostné neposlušné duchovné dieťa.
apredsasatoci
Dudko, Tvrdíš, že máš spoločenstvo s Bohom. Napriek tomu chodis v tme. Apost. Ján práve na túto kombináciu používa iba jedno slovo - KLAMAR!
Dudko
Teba si za duchovné dieťa nevyberiem z dvoch dôvodov;; jednak nie si dobrou zemou, a jednak ja nemám toľko viery a svätosti, aby som dokázal čokoľvek vymodliť.
Peter(skala)
Evanjelium podľa Matúša 5
38 Počuli ste, že bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub!« 39 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. 41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce …More
Evanjelium podľa Matúša 5
38 Počuli ste, že bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub!« 39 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. 41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. 43 Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.« 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

Evanjelium podľa Lukáša 6
27 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, 28 žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! 29 Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. 30 Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. 31 Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! 32 Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. 33 Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. 34 A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. 35 Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. 36 Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!

🤔
kedysi som nechapal, prečo by som to mal robiť, alebo prečo by to mal niekto robiť mne, ak ten, čo ubližuje druhým - by nemal byť potrestaný - presnejšie povedané: potrestaný tým, komu ubližuje. Lebo, že trestá kompetentná osoba v urade polície, sudcov, armady... tak to je jasné, kedže ide o spravodlivý sud a nasledok, ale žeby ja som nemal potrestať vinníka, ktorý mi ubližuje? Alebo, žeby ma nemal potrestať ten, komu som ja umyselne ubližil? Tak tomu som nerozumel a ťažko mi bolo prijať toto Evanjelium Ježiša Krista.

Nie, žeby som dnes nemal problem to uskutočnovať, ale aspon mám pochopenie pre Ježišovu Výzvu. Už je to lepšie ako pred tým, kedy som tomu ani nerozumel. Je totiž lepšie prijať aspon vo vedomí, že je to správne ako ked človek nie len že neuskutočnuje to, ale ani neprijma za správne a takými su nie len ateisti, či inoverci, ale aj samotní kresťania (katolici), ked na jednej strane uznávaju Ježiša a Jeho Evanjelium vo všeobecnosti, ale akonahle to maju uskutočnovať alebo aspon vyznať pred ostatnými, tak vtedy bud odmietaju priznať, že Ježiš to tak myslel alebo minimalne prekrutia Evanjelium na svoj obraz_ svoje zmýšlanie. Povedia, že nechcu aby sa za nich modlil niekto, čím nechcu priznať že su hirešni alebo žeby oni sa mali za niekoho modliť tak hriešneho a to z obavy že by sa na nich nalepilo niečo zleho alebo preto, že mu nechcu odpustiť.
Totižto neodpustenie je častým problem prečo ludia nedokažu sa modliť alebo prijať modlitbu od velkeho hriešnika. Hovoria sice že oni sa nehnevaju, ale v skutočnosti ešte neodpustili, lebo kto sa nechce modliť za hriešnikov alebo naopak prijať od nich modlitbu, tak v skutočnosti sa ešte stále hneva-neodpustil.

o.Chmielewsky je skvelým svedectvom pre veriacich, nie len preto že sa obratil od násilia k odpusteniu Ježiša Krista, ale dokonca svedčí svojim životom, ked vyzýva k modlitbe odpustenia a aj sám sa modlí za zatvrdilých hriešnikov. Toto je skvelé svedectvo, lebo Ježiš hladá takých služobníkov, ktorí dokážu odpušťať nie len sebe, Bohu ale aj bližnym, hlavne tým, za ktorých sa nikto nemodlí.
gejbika shares this
1.1K
modl.akcia
Michal Maria
agnesino
🥰zaujímavá výzva , neviem koho si vybrať 🤔
Peter(skala)
Mňa :)
agnesino
Ok 😉
johanika
Peter, Ty si nepriateľ cirkvi?
Peter(skala)
ta ty take nevieš?
opýtaj sa "Svätého proroka Malachiáša", ten ti vymenuje celý "čierny zoznam" mojich heréz a konšpiračných teorii ako podkopať Cirkev z vnutra
zaba
Určitě dobrá výzva, ale neomezoval bych obrácení těchto nepřátel církve do 24.12., nechal bych tam přirozenou hranici účinnosti takové modlitby za ně a tou je smrt nebo, byli-li bychom poslední generací před slavným příchodem PJ, tak tím dnem bude onen den poslední našeho starého světa.
dalila
Ja som rozmýšľala aj nad sebou.
Hermenegild
"O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás hriešnych, ktorí sa k Tebe utiekame, i za tých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, ale najmä za nepriateľov Cirkvi a Tebe odporúčaných." Známa modlitba rytiera Nepoškvrnenej, sv. Maximiliána Márie Kolbeho.
ľubica
"O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás hriešnych, ktorí sa k Tebe utiekame, i za tých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, ale najmä za nepriateľov Cirkvi a Tebe odporúčaných." Známa modlitba rytiera Nepoškvrnenej, sv. Maximiliána Márie Kolbeho.
-------------------------------------
najväčší nepriatelia RKC podľa sv.Kolbeho a tak je aj myslený ten dodatok minoritov, :" ale najmä…More
"O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás hriešnych, ktorí sa k Tebe utiekame, i za tých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, ale najmä za nepriateľov Cirkvi a Tebe odporúčaných." Známa modlitba rytiera Nepoškvrnenej, sv. Maximiliána Márie Kolbeho.
-------------------------------------
najväčší nepriatelia RKC podľa sv.Kolbeho a tak je aj myslený ten dodatok minoritov, :" ale najmä za nepriateľov Cirkvi", sú sami duchovní , hierachia, preláti prítomní v RKC ako slobodomurári, ako ich pomocníci..... jednoducho tí, ktorí podkopávajú RKC ticho, dlhodobo a zvnútra, urážkami voči sviatostiam, svätokrádežami, rúhaním,blasfémiou voči Eucharistii, zmenením katolíckeho TLO obradu na NOM obrad počnúc / 1962/ až po súčasný stav násilného podávania Sviatosti Oltárnej do špinavých ľudských rúk, na Slovensku a celom svete...Biskup Schneider iniciuje Medzinárodnú kampaň na odprosovanie za zneuctenia Eucharistie. Modlitba …
Dudko
Nerozumiem jednej veci, ktorá je pre mňa tajomstvom; načo je kresťanovi modlitba, keď ju Pán odignoruje? Alebo prečo aj keď sa nepriatelia RKC modlia, nezmieria sa s Cirkvou? Myslím že sa preto budem modlievať ešte menej. Zdá sa že naše modlitby nemajú zvláštny efekt.
Pane, nemáme ťa o nič prosiť, stačí iba ďakovať? Budiž. Ale mám ti ďakovať sa tento po***** život? Veď lepšie by bolo, keby som …More
Nerozumiem jednej veci, ktorá je pre mňa tajomstvom; načo je kresťanovi modlitba, keď ju Pán odignoruje? Alebo prečo aj keď sa nepriatelia RKC modlia, nezmieria sa s Cirkvou? Myslím že sa preto budem modlievať ešte menej. Zdá sa že naše modlitby nemajú zvláštny efekt.
Pane, nemáme ťa o nič prosiť, stačí iba ďakovať? Budiž. Ale mám ti ďakovať sa tento po***** život? Veď lepšie by bolo, keby som vôbec nebol, aspoň by nebolo toľko hriechov a trápenia. Načo to všetko... 🥵
3 Bár by zhynul deň, v ktorom som sa narodil, aj noc, keď povedali: "Chlapca počala!"
4 Bár by sa ten deň zaraz v temravy obrátil a Pán naň z nebies nepohliadol viac a svetlo slnca mu už nesvitlo!
5 Bár by ho zmohli tône smrti, temnoty a čierny oblak (bár) by ho prikvačil i schvátili ho hrôzy zatmenia!
6 Bár by ten deň (navždy) pojali mrákavy, by ku dňom rokov vôbec nepatril a do počtu mesiacov neprišiel!
7 Bár by oná noc bola celkom neplodná, by nezaznel v nej jasot radostný!
8 A bodaj by ju zaklínači prekliali, hoc krokodíla schopní vydráždiť.
9 Bár by zhasli hviezdy za jej súmraku, by na lúč svetla darmo čakala, ba ani zora (čo) by jej nevzišla!
apredsasatoci
Ako vieš Dudko, že Pán odignoruje modlitbu?
Ježiš povedal: Proste a dostanete!
Pýtam sa: Si ty väčší ako Boh?
ľubica
dudko dudko: Myslím že sa preto budem modlievať ešte menej. Zdá sa že naše modlitby nemajú zvláštny efekt.
----------------------------------------
píšeš ako puberťák/ duchovný/.... a možeš mať aj 43 a viac.... potom stále nevieš o čom je modlitba.... nebudem viac komentovať, ak ..tak príbeh istého mnícha pustovníka, ktorého vyhľadal jeden mladý muž, že sa chce naučiť modliť.... a ten čuduj sa...…More
dudko dudko: Myslím že sa preto budem modlievať ešte menej. Zdá sa že naše modlitby nemajú zvláštny efekt.
----------------------------------------
píšeš ako puberťák/ duchovný/.... a možeš mať aj 43 a viac.... potom stále nevieš o čom je modlitba.... nebudem viac komentovať, ak ..tak príbeh istého mnícha pustovníka, ktorého vyhľadal jeden mladý muž, že sa chce naučiť modliť.... a ten čuduj sa... vzal mladíka k brehu rieky... po určitom čase mlčania, zrazu schytil ten mních chlapcovu hlavu a a topil ho... urobil to viac krát až ked videl že lapá riadne po dychu ten človek...až vtedy ho pustil.... ked ten človek prišiel k sebe.. a dokázal rozprávať, spýtal sa mnícha, čo to malo... znamenať... Mních sa postavil a riekol: " Až budeš túžiť po modlitbe, tak ako si lapal po vzduchu ked som ta topil..... tak sa vráť sem...a odišiel,,,,
Dudko
Chcem byť len normálnym bežným človekom, nič viac. Dokážem žiť aj bez neustáleho drankania v modlitbe, nebudem obťažovať Boha. Lebo ak mi ukazuje čo si myslí o mojich modlitbách alebo o mne, nehnevám sa, pochopím. Ale nech viac neklamem sám seba, už toho bolo za tie roky dosť a nikam to neviedlo. Tak.