Clicks1.9K
Anton Čulen
11
Veriaci v šoku! Tv. Lux a rádio Lumen odsabotovali Ruženec za Slovensko a zasvätenie Slovenska Panne Márii. Spíšská diecéza, miesto konania tiež bez zasvätenia. Veriaci v šoku! Tv. Lux a rádio Lumen …More
Veriaci v šoku! Tv. Lux a rádio Lumen odsabotovali Ruženec za Slovensko a zasvätenie Slovenska Panne Márii. Spíšská diecéza, miesto konania tiež bez zasvätenia.

Veriaci v šoku! Tv. Lux a rádio Lumen odsabotovali Ruženec za Slovensko a zasvätenie Slovenska Panne Márii. Spíšská diecéza, miesto konania tiež bez zasvätenia.
Modlitba zasvätenia
Nepoškvrnená Panna Mária, radostne sa zasväcujeme Tvojmu Srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery Matka pred Tebou a chceme Ti odovzdať našu minulosť a Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasvätiť našu prítomnosť i budúcnosť.

Tebe Mária, Matka Cirkvi odovzdávame našu minulosť, k Tvojím nohám skladáme uplynulé roky vernosti Bohu a Kristovej Cirkvi, roky vernosti ľudu Prešovskej archieparchie, Trnavského arcibiskupstva a Rožňavského biskupstva krstnému poslaniu. Ďakujeme Ti Panna verná za obdobie rozkvetu, pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za pozdvihnutie z úpadkov a poroby.

Pre dnes však prosíme Mária, útočište hriešnikov, svojmu Synovi, Kráľovi vekov aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i viny naše, za hriechy osobné i spoločenské. Pros s nami i za nás o zmilovanie i odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u Nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na príhovor Tvoj svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú požehnaním našich dejín a vzorom pre náš život.

Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu z dôverou zverujeme a zasväcujeme i našu prítomnosť. Pros za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou, aby sme prekonávali malomyseľnosť dôverou a nádejou.

Zverujeme Ti Mária naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia až po prirodzenú smrť.

Pomôž nám Mária premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pomíňajúcimi pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach, utvrdzuj naše spoločenstvo v Deň Pána v našich svätyniach, v našich chrámoch.

Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali nový robotníci vo vinici Pána. Nauč nás veľkej úcte a láske k človeku, k starým ľuďom, k nemocným i k obetavej láske.

Pomáhaj nám, aby sme vieru, vzácne dedičstvo otcov odovzdávali neporušenú budúcim generáciám.

Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zverujeme a zasväcujeme budúcnosť tretieho tisícročia.

Mária, Kráľovná mieru, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v Prešovskej archieparchii, Trnavskom arcibiskupstve a v Rožňavskom biskupstve v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi.
Amen

Pripravil A. Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/5319
Libor Halik
To je zlé znamenie pre voľby na Slovensku.
Detektiv
kleroeurofašisté stejně jako noe a proglas
ekans
Kráľovná mieru, to je to zjevení v Medju, to si tam prosadil Selecký?
ekans
služebník masonérie
ekans
pověsí si na krk sv. ruženec a dopadne jak Milada Horáková Aj ty si dedič viery našich otcov. Choď voliť, aby ti ju neukradli...
dalila
A nebol tam Imrich?
Coburg
Bol tam aj Imrich.