Clicks5.7K
Anton Čulen
64
Posolstvo Ježiša o koronavíruse: Ako sa môžete skutočne brániť proti vírusu? Vaša obrana tkvie v týchto: modlitba, sviatosti, sväteniny. Video: Don Bosco a morová nákaza! Posolstvo Ježiša o koronaví…More
Posolstvo Ježiša o koronavíruse: Ako sa môžete skutočne brániť proti vírusu? Vaša obrana tkvie v týchto: modlitba, sviatosti, sväteniny.

Video: Don Bosco a morová nákaza! Posolstvo Ježiša o koronavíruse: Ako sa môžete skutočne brániť proti vírusu? Vaša obrana tkvie v týchto: modlitba, sviatosti, sväteniny
Koronavírus sa môže dotknúť aj Maďarska.

S hlbokou obavou som sa opýtala Pána, či koronavírus dosiahne aj Maďarsko? Nedávno Panna Mária povedala, že sa aj v Európe rozšíri tento smrteľný vírus. V týchto dňoch bolo počuť, že je prítomný aj v Taliansku a rastie počet mŕtvych. Ježiš takto odpovedal:

„Moja dcéra, tento koronavírus sa dostal aj do Európy. Veru vravím ti, pretože sa vírus nedá zastaviť, rozšíri sa v nespočetných krajinách. Hovorím tu nielen o krajinách Európy, ale aj o iných krajinách sveta. Táto epidémia je časťou toho, aby napomohla zrúteniu svetovej ekonomiky. Ľudia kvôli prežitiu vylúpia obchody s potravinami. Zatvoria nespočetné nemocnice, pracoviská, školy, závody, kostoly a iné miesta. Mnohí sa zamknú do svojich domovov dôverujúc v tom, že nechytia vírus.

Moje dieťa, krajiny Európy postupne zavedú stav pohotovosti. Zvolajú lekárov a pripravia ich na to, s čím majú počítať v súvislosti s vírusom. Oboznámia ich o tom, aké príznaky sa budú javiť na chorých a ako sa možno proti nemu brániť, veď sa šíri vo vzduchu a extrémne počasie len zosilní vírus. Dcéra moja, koronavírus sa môže dotknúť aj Maďarska.

Táto epidémia sa môže hocikde rozšíriť aj vo vnútri vašej krajiny. Onedlho bude pozastavená možnosť cestovania do zahraničia (lietadlo, loď, autobus, vlak). Tí Maďari, ktorí sú v zahraničí, sa ťažko budú vedieť vrátiť do svojej vlasti.

Každému svojmu dieťaťu odkazujem to, aby sa pripravilo, lebo nadišiel čas. Nech majú vo svojich domovoch trvalé potraviny, vodu a nech si zaobstarajú liečivé byliny proti vírusom a epidémiám. Nech sa modlia, veď modlitba je schopná mať vplyv aj proti vírusu! Pýtala si sa Ma, ako sa môžete skutočne brániť proti vírusu? Vaša obrana tkvie v týchto: modlitba, sviatosti, sväteniny. Berte veľmi vážne okrem iného: Svätoblažejské požehnanie, pomazanie chorých, popolec, pokropenie svätenou vodou (napr. pri prežehnaní sa), požehnanie domu, požehnania.

Začnite sa modliť k tým svätým, ktorí boli počas epidémií zvláštnymi orodovníkmi chorých (napr. Svätý Blažej, Svätý Rochus, Svätá Hildegarda, Svätý Charbel atď.) Obetujte im seba samých, aby mohli byť vašimi patrónmi počas nešťastia. Nebojte sa, dôverujte vo Mňa a v silu sviatostí, svätenín!“
Posolstvo obdržala: Mária Magdolna 24. 2. 2020

Posolstvo dostupné na: uzenet.csapata.hu
Preklad: Zoltán
Zjavenia nie sú Cirkevne schválené

alianciazanedelu.sk/archiv/5365
ekans
😀 😀 😀 😀 😀 😀 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
Peter(skala)
Libor Halik

pred 1 hodinou

Zjevení argentinská paní Maria de Luz nejsou z nebe, protože od počátku OSLAVUJÍ Františka BERGOGLIA jako pravověrného, ač jeho program je modlaření pohanské Pachamamě.
✍️

práve to je zaujimavé, že odjakživa (opísané v Biblii aj mimo nej) proroci sa odlišovali podla toho, či boli alebo neboli v jednote s najvyšším Veľknazom, čo sa týka hierarchickeho zriade…More
Libor Halik

pred 1 hodinou

Zjevení argentinská paní Maria de Luz nejsou z nebe, protože od počátku OSLAVUJÍ Františka BERGOGLIA jako pravověrného, ač jeho program je modlaření pohanské Pachamamě.
✍️

práve to je zaujimavé, že odjakživa (opísané v Biblii aj mimo nej) proroci sa odlišovali podla toho, či boli alebo neboli v jednote s najvyšším Veľknazom, čo sa týka hierarchickeho zriadenia ale aj viery.
Čiže (Čili) prorok, ktorý uznával Velknaza (hierarchiu) a oproti nemu bol prorok, ktorý neuznával Velknaza (hierarchiu), tak sa vedelo, ktorý z nich je Božím a ktorý falošným prorokom.
Boží prorok uznával Velknaza
a falošný prook neuznával Velknaza.

V sučasnosti su niekolko prorokov, ktorí uznávaju Velknaza (Františka) a takí proroci, ktorí neuznávajú Františka za Velknaza. Tí, čo ho neuznávajú sú falošní proroci a tí, čo ho uznávajú za Velknaza, tak su Boží proroci.

Dalším meradlom je aj ovocie, ktoré prinašaju títo proroci.
napr. falošní proroci časom (ak sa neobratia) tak zakladaju sekty,
ktoré bud časom zaniknu alebo naopak rozšíria sa až do nových cirkevných spoločenstiev, takže vznikne nová cirkev, aj ked nie katolícka, predsa však čo do počtu, tak aj v spoločnosti uznávaná veľkým počtom ľudí. Preto sa zdá, že sa jedná o pravovernu cirkev, ale to je len zdanie, ktoré klame.

Tak vznikla napr. cirkev posledných dní - mormoni, ktoru založila Whitová-prorokyňa, ktorá neuznávala Velkňaza (hierarchiu-pápeža)

Tak odpadli evanjelici, kalvini, husiti... pravoslavni.. atd..

Vždy to bolo o tom, že Boží prorok, aj ked napomínal dokonca i pápeža (Velknaza) predsa však nikdy ho neprestal uznávať za "viditelnu hlavu Cirkvi", či to bola sv.Katarina Sienska alebo iní Bohom milovaní proroci.

Prorok, ktorí neuznáva oficialnu hierarchiu a oficialnu nauku Cirkvi, ten je falošný prorok,
aj ked tvrdí navonok že to všetko uznáva, ale v skutočnosti odmieta Františka za pápeža, odmieta oficialne učenie 2VKoncilu, KKC, Misál, KKP ...
Libor Halik
Všichni starozákonní bibličtí proroci vystupovali proti modloslužbě a Pachamama je pohanská modla. Modloslužbou se František Bergoglio plně diskvalifikoval. Prorok, který podpořil modloslužbu, byl vždy falešný prorok a pravověrní ho měli popravit. Pro @Peter(skala)
Peter(skala)
Modloslužby sa dopustil aj kráľ Šalamun-podotýkam najmudrejší kráľ a predsa tak spišnel, že vedome sa dopustil modluslužby. Predsa však - navzdory všetkej nevôli jeho neprajnikov - bol Šalamun nie len prd týmto skutkom skutočným kráľom - vyvoleným od Boha, ale dokonca bol nadalej, potom. Boh ho potrestal, ale Šalamunova modloslužba nebola dôkazom toho, že si ho Boh nevyvolil za kráľa a takisto "…More
Modloslužby sa dopustil aj kráľ Šalamun-podotýkam najmudrejší kráľ a predsa tak spišnel, že vedome sa dopustil modluslužby. Predsa však - navzdory všetkej nevôli jeho neprajnikov - bol Šalamun nie len prd týmto skutkom skutočným kráľom - vyvoleným od Boha, ale dokonca bol nadalej, potom. Boh ho potrestal, ale Šalamunova modloslužba nebola dôkazom toho, že si ho Boh nevyvolil za kráľa a takisto "františkova modloslužba" nie je dôkazom toho, že si ho Boh nevyvolil za pápeža.

Okrem toho, aj Aron - najvyšší Velknaz sa dopustil modloslužby a predsa to nebol dôkaz toho, že si ho Boh nevyvolil za Velknaza a dokonca nadalej s ním počítal v tejto službe ludu.
Libor Halik
Bergoglio (František) se chová jako biskup Jidáš. Nejpravděpodobněji nikdy nebyl platně zvoleným papežem a Benedikt XVI. k tomu hříšně mlčí, či dokonce Bergoglia hříšně pomáhá maskovat. Velekněz Áron činil pokání - je v Bibli. Šalamoun činil pokání teprve až na smrtelné posteli - dosvědčuje to vize katolické světice. Zavírat kostely během epidemie je gesto ateistů; tedy berme na vědomí, že velk…More
Bergoglio (František) se chová jako biskup Jidáš. Nejpravděpodobněji nikdy nebyl platně zvoleným papežem a Benedikt XVI. k tomu hříšně mlčí, či dokonce Bergoglia hříšně pomáhá maskovat. Velekněz Áron činil pokání - je v Bibli. Šalamoun činil pokání teprve až na smrtelné posteli - dosvědčuje to vize katolické světice. Zavírat kostely během epidemie je gesto ateistů; tedy berme na vědomí, že velká část naší nové církve 3. 0 je zcela ateistická. Ateistická a kompletně zařazená mezi elity, které chtějí zničit evropskou křesťanskou civilizaci, a především Itálii, její srdce.
Povinná elementární rozumnost, první gesto základního dobrého smyslu v případě epidemie je zavřít hranice. Nová církev 3.0 chce státní hranice otevírat dokořán, ale spěchá se zavíráním kostelů a zavádí povinně rouhavé přijímání na ruku, což je a vždy byla zvůle, protože nová církev 3.0 je bezbožecká a nevěří v Boha. V případě epidemie to poslední, co ji napadá, je modlit se. www.lumendelumine.cz/index.php Pro @Peter(skala) @PetraB @zaba @Varovanie @Tomislav @ekans @Mates5485 @ľubica
Peter(skala)
Pri Šalamunovi sa môžeme zastaviť, lebo ak je pravda, že sa kajal až na smrtelnej posteli a predsa bol vo svojej funkcii právoplatne, potom to môžeme prirovnať k Františkovi.

Inač povedané, že ked Šalamun bol králom napriek svojej velkej hriešnosti, tak potom môže byť aj František pápežom, lebo neexistuje dôkaz o tom, žeby Boh odobral funkciu pápežovi, len kvôli tomu, že ten človek bol velký …More
Pri Šalamunovi sa môžeme zastaviť, lebo ak je pravda, že sa kajal až na smrtelnej posteli a predsa bol vo svojej funkcii právoplatne, potom to môžeme prirovnať k Františkovi.

Inač povedané, že ked Šalamun bol králom napriek svojej velkej hriešnosti, tak potom môže byť aj František pápežom, lebo neexistuje dôkaz o tom, žeby Boh odobral funkciu pápežovi, len kvôli tomu, že ten človek bol velký hriešnik.

To iste platí aj o Judášovi.
Libor Halik
Zapomínáte na neplatnost volby. Byla tam homopedofilní Mc.Carrickova St.Gallenská mafie, která porušila volební pravidla a navíc je pravděpodobné, že Benedikt XVI. nerezignoval právně platně, čehož znamením je i to, že v rozporu s tradicí nosí dál papežské jméno a bílé roucho. Pro @Peter(skala)
Peter(skala)
zaujímavé podnety na zamyslenie, ale držme sa faktov:
Pápežske meno a biele rucho nie su dôkazom, ibažeby sa písalo v oficialnych dokumentoch, že naozaj su dôkazom primatu pápeža.

Kedže také dôkazy nemáme, potom nosenie mena je len bežným právom aké maju všetci klerici, ktorí si dali meno nejakého svätca. V RKC je bežné, že klerikov nazývaju už menom po svätcovi a nie vlastným-rodným …More
zaujímavé podnety na zamyslenie, ale držme sa faktov:
Pápežske meno a biele rucho nie su dôkazom, ibažeby sa písalo v oficialnych dokumentoch, že naozaj su dôkazom primatu pápeža.

Kedže také dôkazy nemáme, potom nosenie mena je len bežným právom aké maju všetci klerici, ktorí si dali meno nejakého svätca. V RKC je bežné, že klerikov nazývaju už menom po svätcovi a nie vlastným-rodným menom, čo je aj logicke, pretože dať si meno svätca je zaroven znakom zmeny-záväzku-povolania...

Skôr je zvláštne, ked si klerik nedá meno svätca a ostáva pri svojom rodnom mene, ako keby netužil sa zmeniť a mať nového patrona-orodovníka. Ved ono je s tým spojene, preto sv.Ján M.Vianney si dal 24 mien (orodovnikov) na žiadosť svojho otca.

Biele rucho?
Všetkých emeritných biskupov, ktorých poznam nosia nie len rovnaký odev, akí nosili počas svojho uradu, ale dokonca ich aj nazývaju "arcibiskup". Už neuraduju a predsa ich nazývaju arcibiskupmi. Je to titul, ktorý sa neodníma, ale treba dodať: emeritný", aby sa vedelo, že už nie je vo funkcii.

Keby sme sa šprtali v minulosti, možno by sme zistili, že aj pápež Inocent nosil rucho papeža ked odstupil z funkcie-uradu a predsa už nebol pápežom, lebo jeho urad prevzal jeho nasledovník. Urobil to vedome a slobodne, na čo mal právo a tak ho využil. Dnes spochybnovať jeho odstupenie by bolo podobné ako spochybnovať odstupenie Benedikta XVI: tvrdiť, že neodstupil dobrovolne a že verejne klame, len preto že niekto nedokaže prijať tuto skutočnosť - je nedostatočné pri hladaní dôkazov a faktov.

Neplatnosť volby?
Tu tiež treba hladať dôkazy. Aké dôkazy by mali stačiť na to, aby veriaci človek mal uveriť že volba bola neplatná?!
Stačí len tolko, že v Cirkvi bola alebo je mafia?
Ved tá bola a je v dejinách Cirkvi často a predsa to nemôže stačiť na to, aby sme s istotou povedali, že volby neboli platne.
Libor Halik
Avšak Bergoglio (František) je prvním v dějinách , který přímo do liturgického prostoru katolického kostela umístil indiánskou krvežíznivou modlu nahé ženy katolíkům k uctívání. Po ovoci falešné proroky poznáte, varoval Kristus. Pro @Peter(skala)
Peter(skala)
😲
to ťažko s istotou povedať, lebo boli všelijakí papeži, ovela zhýralejší čo do nečistoty, tak by som sa nečudoval, keby aj v modloslužbe a predsa nikde sa nepíše, že takým skutkom automaticky straca funkciu.
Lola123456
Našťastie na Slovensku máme Pannu Máriu Trnavskú a úcta k nej už trvá storočia. Zastavila mor, zastaví aj koronavírus. Pre ňu to nie je žiaden problém. Problém je, že veľa ľudí potrebuje pokánie a nekonajú ho.
ekans
ale nemáte katolickou víru
Lola123456
Prečo si to myslíš?
ekans
nemyslím
Lola123456
Je to vidieť, že nemyslíš.
ekans
myslet, znamená nic nevědět
Lola123456
no dobre, tak mysli a už nemysli
ekans
😀 😀 😀 😀 😀 😀
Dana22
NIE zamýšľanej protestantizácii cirkvi

lifepetitions.com/petition/support-faithfu…
ekans
to už dávno je
Libor Halik
Falešná zjevení od falešných proroků jsou psána stylem jako každodenní zpravodajství v zednáři řízené televizi. Jsou tak časté a zavalující informacemi, že člověk si nestíhá zapamatovat, že např. před rokem se tam říkaly informace protikladné těm dnešním. Protože si to nezkontroluje a považuje NEsprávně kontrolu za neodpustitelný hřích rouhání Duchu Svatému. Kontrolování však vůbec hříchem není, …More
Falešná zjevení od falešných proroků jsou psána stylem jako každodenní zpravodajství v zednáři řízené televizi. Jsou tak časté a zavalující informacemi, že člověk si nestíhá zapamatovat, že např. před rokem se tam říkaly informace protikladné těm dnešním. Protože si to nezkontroluje a považuje NEsprávně kontrolu za neodpustitelný hřích rouhání Duchu Svatému. Kontrolování však vůbec hříchem není, je to svatá opatrnost. Všichni svatí kontrolovali zjevení, která k nim, či k okolí přicházela - a dělali správně. Dnes je u některých lidí módní nic nekontrolovat a slepě věřit - stačí když vizionářka oznámí, že jí to řekl Pán Ježíš či Panna Maria - a už to nikdo nekontroluje, zda tam nejsou věci v rozporu s Biblí, Sv. Tradicí, s dogmaty církve, protože se lidé bojí, že by kontrolováním neodpustitelně zhřešili. Většinou to falešné zjevení ty posluchače straší, že kontrolovat se nesmí, jinak že zhřeší neodpustitelným hříchem. Skutečné rouhání Duchu Svatému je dle evangelia vždy spojené se zlomyslným zatrvrelým vědomým lhaním. Ale zákaz zkonrolovat zjevení, to je typická taktika démonů i lidských zlodějů. Skutečný Bůh se nikdy nebojí toho, když si ho zbožný člověk překontroluje - doporučují to např. autobiografické knihy sv. Terezie z Avily. Nekonečný Bůh je totiž nekonečně pokorný. I v Bibli je psáno: Všeho zkuste, dobrého se držte. Člověk musí zkontrolovat, zda ho nějaký vizionář/ka neklame. Slepá víra v nějakého neznámého člověka je totiž skutečně jen slepá. Mohu slepě věřit Bohu, kterého nevidím, nikoliv však člověku, kterého vidím a kterého mám povinnost si nějak ověřit, prokontrolovat. Věřím, že Boha znali starozákonní proroci - použiji proto jejich už ověřenou v Bibli zapsanou zkušenost. Věřím, že Boha znali sv. apoštolé - použiji jejich v Bibli zapsanou zkušenost. Věřím, že Boha znali klasičtí svatí před 50, 100 či více lety - použiji jejich zkušenost zapsanou ve starých ještě poctivých životopisech svatých. Sv. Pio stigmatik rozlišoval, kdy k němu promluvila Panna Maria skutečná a kdy k němu promluvil satan v převleku Panny Marie. I my se musíme učit rozlišovat, chceme-li být spaseni.
Falošné zjavenia sú v podstate špiritismus - hriešne vyvolávanie duchov zosnulých, ktorý frčí od 19. storočia. Ale v súčasnosti sa špiritismus zamaskoval do rúcha svatcov, PMárie, Krista, Boha Otca, Ducha Svatého.
Je v nich niekedy veľmi veľa pravdivých informácií, avšak ak by to bolo od Boha, museli by tie VŠETKY informácie byť pravdivé a pravoverné, ale nie sú. Je to to isté ako v teológii Husa a teológii 2.vatikánskej cirkvi. Preto proti tomu 2.vatikánska cirkvev takmer nič nerobí. Pre @Peter(skala) @Varovanie @ekans @Mates5485 @Tomislav
Peter(skala)
Falošné zjavenia sú v podstate špiritismus - hriešne vyvolávanie duchov zosnulých, ktorý frčí od 19. storočia. Ale v súčasnosti sa špiritismus zamaskoval do rúcha svatcov, PMárie, Krista, Boha Otca, Ducha Svatého.
Je v nich niekedy veľmi veľa pravdivých informácií, avšak ak by to bolo od Boha, museli by tie VŠETKY informácie byť pravdivé a pravoverné, ale nie sú. Je to to isté ako v teológii Husa…More
Falošné zjavenia sú v podstate špiritismus - hriešne vyvolávanie duchov zosnulých, ktorý frčí od 19. storočia. Ale v súčasnosti sa špiritismus zamaskoval do rúcha svatcov, PMárie, Krista, Boha Otca, Ducha Svatého.
Je v nich niekedy veľmi veľa pravdivých informácií, avšak ak by to bolo od Boha, museli by tie VŠETKY informácie byť pravdivé a pravoverné, ale nie sú. Je to to isté ako v teológii Husa a teológii 2.vatikánskej cirkvi. Preto proti tomu 2.vatikánska cirkvev takmer nič nerobí.
😲

.nerobia proti tomu extremisti-sektari...ktorí bud všetky zjavenia považuju od Boha alebo naopak všetky zjavenia považuju od Diabla.

Jední aj druhí nerobia nič proti rozlišovaniu (ako nás k tomu vyzýva sv.Pavol) ale všetko hádžu do jedného vreca (jední do vreca falošných zajvení a druhí do vreca Božích zjavení)

Vybrali si totiž lachšiu cestu (široku cestu), lebo sa im nechce namahať hlavu:)
Peter(skala)
jasneééééé, ved pre Teba su všetky zjavenia falošné, tak niet čo riešiť - hodiš všetky do jedneho vereca a nema problema 😀
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
👌 jo, jo, jo Mates.. ja mu dám za neho i za teba ... Tumáš 😡 🤒 😀
Libor Halik
3 koronavirem nakažení z Itálie přijeli do ČR. Jako katolík z Milána musíme na koronavirus ZAÚTOČIT ! Avšak zjevení z Maďarska od současné Mária Magdolna nejsou původem z nebe, protože některá z nich popisují papeže Benedikta jako světce, což není, neboť mlčí k Pachamanské modloslužbě Františka (Bergoglia). Též zjevení argentinská paní Maria de Luz nejsou z nebe, protož např. 20.3.2013 OSLAVUJE …More
3 koronavirem nakažení z Itálie přijeli do ČR. Jako katolík z Milána musíme na koronavirus ZAÚTOČIT ! Avšak zjevení z Maďarska od současné Mária Magdolna nejsou původem z nebe, protože některá z nich popisují papeže Benedikta jako světce, což není, neboť mlčí k Pachamanské modloslužbě Františka (Bergoglia). Též zjevení argentinská paní Maria de Luz nejsou z nebe, protož např. 20.3.2013 OSLAVUJE BERGOGLIA jako pravověrného, ač je to modlář. Pro @ekans @Peter(skala)
Varovanie
Ale vy, děti, když jste překroutily Boží Slovo, také tvrdíte, že nebe a věčný život jsou výplody fantazie. Neberete v úvahu výzvy, které vám předává Nejsvětější Trojice a prohlašujete, že jde o lži a myšlenky nějakých bláznů a bez výčitek nebo strachu tvrdíte, že naplňování Božího Zákona je věcí minulosti, věříte, že vyšlo z módy a cítíte, že poslušnost a odevzdanost Bohu z lásky k Němu, nejsou …More
Ale vy, děti, když jste překroutily Boží Slovo, také tvrdíte, že nebe a věčný život jsou výplody fantazie. Neberete v úvahu výzvy, které vám předává Nejsvětější Trojice a prohlašujete, že jde o lži a myšlenky nějakých bláznů a bez výčitek nebo strachu tvrdíte, že naplňování Božího Zákona je věcí minulosti, věříte, že vyšlo z módy a cítíte, že poslušnost a odevzdanost Bohu z lásky k Němu, nejsou pro tuto generaci. Myslíte si, že následování výzev nebe je záležitost nešiků, bláznů a těch, jimž chybí inteligence.
To je myšlení pokročilé generace, která řídí toto lidstvo. Vzpoury a popření pořádku, zejména duchovního, jsou každodenní záležitostí, strhávání obrazů a vstupování do chrámů uprostřed oslavy eucharistie je zábavné pro ty, kdo se zamořili činy Satana.
Běduji nad takovým opovržením Boží vůlí, Láskou lásek a "Alfou a Omegou"!
(Panna Maria 24. února, pro Luz de Maria)TVRDÍTE, ŽE NEBE A VĚČNÝ ŽIVOT JSOU VÝPLODY FANTAZIE
zaba
Benedikt by světcem mohl být. Odstoupil, aby se modlil a trpěl, protože v tom ostatním (papežská vláda) neměl šanci prorazit přes čím dál více modernisticky laděnou kurii. Pachamamu stejně okecají jako velký ekumenický počin viz. Bergogliovu exhortaci. To, že výrazně podpořil Saraha v udržení celibátu, udělal přesně to co jedině mělo šanci na úspěch. Dle Irských poselství jeho role ještě přijde …More
Benedikt by světcem mohl být. Odstoupil, aby se modlil a trpěl, protože v tom ostatním (papežská vláda) neměl šanci prorazit přes čím dál více modernisticky laděnou kurii. Pachamamu stejně okecají jako velký ekumenický počin viz. Bergogliovu exhortaci. To, že výrazně podpořil Saraha v udržení celibátu, udělal přesně to co jedině mělo šanci na úspěch. Dle Irských poselství jeho role ještě přijde a vidím ji jako tu Samsonovu, kdy v závěru svého života udělal Samson více pro Izrael, než za celý svůj život, kdy byl v roli soudce.
PetraB
"20.3.2013 OSLAVUJE BERGOGLIA jako pravověrného"...můžete to poselství zde otisknout, otče? Nevím o něm. Pozor ale na klasifikování poselství. Budete-li se mýlit, pak je to rouhaní proti Duchu Svatému? Či?
Libor Halik
Zjevení argentinská paní Maria de Luz nejsou z nebe, protože od počátku OSLAVUJÍ Františka BERGOGLIA jako pravověrného, ač jeho program je modlaření pohanské Pachamamě. Pro @PetraB Ježiš Kristus o pápežovi Františkovi skrze Luz de Márie de Bonilla 20.3.2013 Ježiš Kristus o pápežovi Františkovi skrze Luz de Márie de Bonilla (Argentína) "Moji ľudia, ako veľmi vás milujem a ako veľmi vás …More
Zjevení argentinská paní Maria de Luz nejsou z nebe, protože od počátku OSLAVUJÍ Františka BERGOGLIA jako pravověrného, ač jeho program je modlaření pohanské Pachamamě. Pro @PetraB Ježiš Kristus o pápežovi Františkovi skrze Luz de Márie de Bonilla 20.3.2013 Ježiš Kristus o pápežovi Františkovi skrze Luz de Márie de Bonilla (Argentína) "Moji ľudia, ako veľmi vás milujem a ako veľmi vás hľadám! Moji milí, nezanedbávajte moje výzvy k modlitbe za Inštitúciu mojej Cirkvi a za pápeža Františka. On je môj syn. Tí, ktorí ho podporovali, v budúcnosti ho zradia a budú to tí, ktorí budú viesť moju Inštitúciu a tajomné Telo podľahne. Môj syn, pápež František, navrhol dobrú službu pre moju Cirkev, ale oni mu nedovolia napredovať; prekážky budú nepretržité a budú vyžadovať veľké zmeny čo sa týka liturgie." ... My People, how much I love you and how much I seek you! My beloved, do not neglect My calls to prayer for the Institution of My Church and for Pope Francis. He is My son. Those whom he supported in the past will betray him, and they will be the ones who lead My Institution and My Mystic Body to succumb. My son, Pope Francis, has proposed good works for My Church, but they will not allow him to move forward; the obstacles will be continuous, and they will solicit great changes of him in all that concerns the Liturgy. ... Celé posolstvo: www.revelacionesmarianas.com
PetraB
No, kdyby to nebyl zrovna rok 2013...Ale my máme zprávy, právě z toho roku, že se v té době Bergoglio - dokonce možná i vícekrát - potvrzeno ale určitě jednou, obrátil...Bylo to krátce, v ten čas, jestli si pamatujete, jak veřejně exorcizoval postiženého chlapce. Zednosatanisti z toho byli celí pryč a chtěli Bergoglia okamžitě svrhnout. kdo věří Varování, odtud víme, že se máme modlit i za …More
No, kdyby to nebyl zrovna rok 2013...Ale my máme zprávy, právě z toho roku, že se v té době Bergoglio - dokonce možná i vícekrát - potvrzeno ale určitě jednou, obrátil...Bylo to krátce, v ten čas, jestli si pamatujete, jak veřejně exorcizoval postiženého chlapce. Zednosatanisti z toho byli celí pryč a chtěli Bergoglia okamžitě svrhnout. kdo věří Varování, odtud víme, že se máme modlit i za každého falešného proroka, ale jen za |Antikrista se nemáme a nemůžeme modlit, protože jeho spása možná není. Shrnu, právě z té doby, i března 2013, máme zprávy, že došlo k obrácení Bergoglia. (A Pak zase selhal .) Takže toto konkrétní zjevení pro mě osobně NENÍ VŮBEC ŽÁDNÝM DŮKAZEM, ŽE POSELSTVÍ OD TÉTO VIZIONÁŘKY NEJSOU PRAVÁ. Pozor ale znovu opakuji, budeme-li pravá zjevení vyhlašovat za falešná a obráceně, pak se rouháme proti Duchu Svatému a to víme, že není odpuštěno. Raději mlčme, než vynášet soudy tohoto ražení. Svatý Jan Nepomucký byl za mlčení svatý. (Kdo mlčí, nehřeší. Jazykem.)
Libor Halik
Bergoglio zkusil exorcisovat, ale neosvobodil ho. Sledoval jsem ten případ. Navíc zapomínáte, že Bůh (zmrtvýchvstalý Pán Ježíš Kristus) je neměnný a ve své vševědoucnosti ví věci předem než se stanou, což je pro nás tvory, kteří máme svobodnou vůli se rozhodnout někdy pro zlo, jindy pro dobro, nepochopitelné. On Pán Ježíš věděl dopředu, že Bergoglio použije pohanskou Pachamamskou liturgii na …More
Bergoglio zkusil exorcisovat, ale neosvobodil ho. Sledoval jsem ten případ. Navíc zapomínáte, že Bůh (zmrtvýchvstalý Pán Ježíš Kristus) je neměnný a ve své vševědoucnosti ví věci předem než se stanou, což je pro nás tvory, kteří máme svobodnou vůli se rozhodnout někdy pro zlo, jindy pro dobro, nepochopitelné. On Pán Ježíš věděl dopředu, že Bergoglio použije pohanskou Pachamamskou liturgii na Amazonské synodě, a že rouhavá Pachamamská liturgie už existuje od r.1979, a proto skutečný Ježíš NEMOHL říci vizionářce, že: "...pápeža Františka. On je môj syn. Tí, ktorí ho podporovali, v budúcnosti ho zradia a budú to tí, ktorí budú viesť moju Inštitúciu a tajomné Telo podľahne. Môj syn, pápež František, navrhol dobrú službu pre moju Cirkev, ale oni mu nedovolia napredovať; prekážky budú nepretržité a budú vyžadovať veľké zmeny čo sa týka liturgie." Bergoglio (František) od dávna pracuje pro zednáře (satanisty) a od r.1996 odmítá uctívat eucharistického Krista, ač právě tehdy se stal laboratorně ověřený eucharistický zázrak na jeho biskupství v Buenos Aires. Pro @PetraB @Peter(skala)
PetraB
Potřebujete hodně modliteb, otče. Vy zřejmě nevěříte na možnost obrátit se k Pánu. Všichni ji mají, i Bergoglio (jenom ne Antikrist). Vy jste během života uvěřil, i já jsem během života uvěřila, Vy vůbec tedy asi nepočítáte se stvořeným časem a pro Pána jsme stále nevěřící, nebo když jsme nevěřili , tak nás Pán počítal mezi věřící, když věděl, že uvěříme? Dopouštíte se totiž obrovských …More
Potřebujete hodně modliteb, otče. Vy zřejmě nevěříte na možnost obrátit se k Pánu. Všichni ji mají, i Bergoglio (jenom ne Antikrist). Vy jste během života uvěřil, i já jsem během života uvěřila, Vy vůbec tedy asi nepočítáte se stvořeným časem a pro Pána jsme stále nevěřící, nebo když jsme nevěřili , tak nás Pán počítal mezi věřící, když věděl, že uvěříme? Dopouštíte se totiž obrovských intelektuálních konstrukcí, jen abyste podpořil své teorie.
Libor Halik
Neodmítejte vševědoucnost zmrtvýchvstalého Pána a Boha Ježíše Krista! Od Něj získává darem vševědoucnost Panna Maria a všichni svatí, kteří patří na Jeho tvář. Není možné, aby se proto v pravých zjeveních někdy pletli, nebo v čase je někdy měnili. Zjevení mění ďábel, nebo člověk strategicky - protože démoni a lidé nejsou vševědoucí. Uvažujete příliš pozemsky. Pro @PetraB @Peter(skala)
PetraB
Vůbec neodpovídáte na daný text, otče. (Nikdo o tom nemluví, že by se snad pletla nebeská rodina nebo zjevení měnila. Mluví do daného času, v těchto zjeveních, pro nás, co je aktuální. Nepodsouvejte mi, prosím, něco, co jsem ani nenapsala, ani neřekla.) Promiňte. Je otázkou, zda Vaše theologie je vůbec ještě křesťanská. Končím tuto diskuzi. Budu se za Vás raději modlit. Modlitby potřebujeme …More
Vůbec neodpovídáte na daný text, otče. (Nikdo o tom nemluví, že by se snad pletla nebeská rodina nebo zjevení měnila. Mluví do daného času, v těchto zjeveních, pro nás, co je aktuální. Nepodsouvejte mi, prosím, něco, co jsem ani nenapsala, ani neřekla.) Promiňte. Je otázkou, zda Vaše theologie je vůbec ještě křesťanská. Končím tuto diskuzi. Budu se za Vás raději modlit. Modlitby potřebujeme každý.
Libor Halik
Falešná zjevení od falešných proroků jsou psána stylem jako každodenní zpravodajství v zednáři řízené televizi. Jsou tak časté a zavalující informacemi, že člověk si nestíhá zapamatovat, že např. před rokem se tam říkaly informace protikladné těm dnešním. Protože si to nezkontroluje a považuje NEsprávně kontrolu za neodpustitelný hřích rouhání Duchu Svatému. Kontrolování však vůbec hříchem není, …More
Falešná zjevení od falešných proroků jsou psána stylem jako každodenní zpravodajství v zednáři řízené televizi. Jsou tak časté a zavalující informacemi, že člověk si nestíhá zapamatovat, že např. před rokem se tam říkaly informace protikladné těm dnešním. Protože si to nezkontroluje a považuje NEsprávně kontrolu za neodpustitelný hřích rouhání Duchu Svatému. Kontrolování však vůbec hříchem není, je to svatá opatrnost. Všichni svatí kontrolovali zjevení, která k nim, či k okolí přicházela - a dělali správně. Dnes je u některých lidí módní nic nekontrolovat a slepě věřit - stačí když vizionářka oznámí, že jí to řekl Pán Ježíš či Panna Maria - a už to nikdo nekontroluje, zda tam nejsou věci v rozporu s Biblí, Sv. Tradicí, s dogmaty církve, protože se lidé bojí, že by kontrolováním neodpustitelně zhřešili. Většinou to falešné zjevení ty posluchače straší, že kontrolovat se nesmí, jinak že zhřeší neodpustitelným hříchem. Skutečné rouhání Duchu Svatému je dle evangelia vždy spojené se zlomyslným zatrvrelým vědomým lhaním. Ale zákaz zkonrolovat zjevení, to je typická taktika démonů i lidských zlodějů. Skutečný Bůh se nikdy nebojí toho, když si ho zbožný člověk překontroluje - doporučují to např. autobiografické knihy sv. Terezie z Avily. Nekonečný Bůh je totiž nekonečně pokorný. I v Bibli je psáno: Všeho zkuste, dobrého se držte. Člověk musí zkontrolovat, zda ho nějaký vizionář/ka neklame. Slepá víra v nějakého neznámého člověka je totiž skutečně jen slepá. Mohu slepě věřit Bohu, kterého nevidím, nikoliv však člověku, kterého vidím a kterého mám povinnost si nějak ověřit, prokontrolovat. Věřím, že Boha znali starozákonní proroci - použiji proto jejich už ověřenou v Bibli zapsanou zkušenost. Věřím, že Boha znali sv. apoštolé - použiji jejich v Bibli zapsanou zkušenost. Věřím, že Boha znali klasičtí svatí před 50, 100 či více lety - použiji jejich zkušenost zapsanou ve starých ještě poctivých životopisech svatých. Sv. Pio stigmatik rozlišoval, kdy k němu promluvila Panna Maria skutečná a kdy k němu promluvil satan v převleku Panny Marie. I my se musíme učit rozlišovat, chceme-li být spaseni. Pro @PetraB @Peter(skala)
Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 26. prosince 2011 v 15:50.

KDYŽ JSEM CHODIL PO ZEMI, BYL JSEM OBVINĚN Z HEREZE A ROUHAČSTVÍ

Já jsem tvůj Ježíš, který tě nikdy neopouští a je jedno, jak velice trpíš. Já jsem Alfa a Omega, Syn Boha, jenž se stal člověkem a byl zrozen z Neposkvrněné Panny Marie.
Má vroucně milovaná dcero, povznes se nad toto náhlé vzplanutí utrpení a nikdy nezapomeň na počet duší, …
More
Poselství Ježíše ze dne 26. prosince 2011 v 15:50.

KDYŽ JSEM CHODIL PO ZEMI, BYL JSEM OBVINĚN Z HEREZE A ROUHAČSTVÍ

Já jsem tvůj Ježíš, který tě nikdy neopouští a je jedno, jak velice trpíš. Já jsem Alfa a Omega, Syn Boha, jenž se stal člověkem a byl zrozen z Neposkvrněné Panny Marie.
Má vroucně milovaná dcero, povznes se nad toto náhlé vzplanutí utrpení a nikdy nezapomeň na počet duší, které v tomto procesu zachraňuješ.
Mé děti musí snášet utrpení, aby jejich duše byly v tomto čase očištěny. Takže si na to musí zvyknout. Dokud Varování nepřijde, mnoho z mých dětí bude stále očišťováno. Má dcero, ony časem pochopí, proč se jim to děje.
Po celý čas jsou andělé s tebou, jako nikdy dříve. Neboť ty, má dcero, nyní přitáhneš na sebe až dosud největší počet útoků kvůli těmto poselstvím.
Každé slovo, které jsem vyslovil, bude nyní trháno na kusy.
Každá lekce a každá pravda, kterou se teď snažím sdělit světu, bude nyní zpochybňována a pokládána za rouhání.
Mé svaté Slovo, jemuž jsem učil mé následovníky v době, kdy jsem chodil po zemi, bylo také kritizováno.
Byl jsem obviněn z hereze a rouhačství a z omlouvání hříšníků, když jsem chodil mezi mým lidem. Na mnoha místech mé Slovo nebylo přijímáno, zvláště mezi kněžími a farizeji.
Má dcero, tito lidé, jejichž vychloubačné posměšky mají potvrzovat jejich sebevyhlašovanou znalost písma, budou nejhoršími útočníky. Budou zpupně tvrdit, že jejich chybná interpretace svatého evangelia je důležitější, než samotná Pravda.

Jejich pýcha jim zabrání, aby poznali můj hlas, když je dnes sdělován světu.
Má dcero, nikdy se nezabývej těmito ubohými dušemi, neboť nejsou ze světla. Naneštěstí věří, že takové jsou. Nezapomeň, že ti, kdo se dívají svrchu a posmívají se druhým v mém jménu, Mě nezastupují.
Takoví neprojevují lásku, ani porozumění nebo pokoru.

Tyto útoky jsou vyvolány, aby tě zastavily v této práci a vytvořily nové pochybnosti ve tvé mysli. Modli se za tyto lidi. Nevšímej si jich. Soustřeď se jen na můj hlas a nedovol, aby toto svaté dílo tím bylo ovlivněno.
Satan pracuje aktivně v těchto duších a použije každou podobu vychytralé argumentace, aby tato poselství z mých úst podkopal a znevážil. Proto se nezabývej těmito útoky, ani na ně neodpovídej, protože bys tím dala Satanovi sílu, kterou hledá.
Nyní jdi v pokoji. Stále se dívej vpřed a vždy buď poslušná mých přání. Nezapomeň, že jsi Mi dala dar své svobodné vůle. Takže Mi dovol, abych tě vedl. Zcela Mi důvěřuj.
Miluji tě.

Tvůj Ježíš
PetraB
Otče a teď se zkuste podívat, s kým diskutujete, nad jakým tématem a proč. Nikdo nikdy neřekl, že nekontrolujeme. Ba právě naopak. Vědomi si slova sv. apoštola Pavla! Kontrolujeme a kontrolujeme, proto od mnohých vizionářů vůbec nepřijímáme. Přesto mlčíme.
Libor Halik
Falošné zjavenia sú v podstate špiritismus - vyvolávanie duchov zosnulých, ktorý frčí od 19. storočia. Ale v súčasnosti sa špiritismus zamaskoval do rúcha svatcov, PMárie, Krista, Boha Otca, Ducha Svatého.
Je v nich niekedy veľmi veľa pravdivých informácií, avšak ak by to bolo od Boha, museli by tie VŠETKY informácie byť pravdivé a pravoverné, ale nie sú. Je to to isté ako v teológii Husa a teoló…More
Falošné zjavenia sú v podstate špiritismus - vyvolávanie duchov zosnulých, ktorý frčí od 19. storočia. Ale v súčasnosti sa špiritismus zamaskoval do rúcha svatcov, PMárie, Krista, Boha Otca, Ducha Svatého.
Je v nich niekedy veľmi veľa pravdivých informácií, avšak ak by to bolo od Boha, museli by tie VŠETKY informácie byť pravdivé a pravoverné, ale nie sú. Je to to isté ako v teológii Husa a teológii 2.vatikánskej cirkvi. Preto proti tomu 2.vatikánska cirkvev takmer nič nerobí. Pre @Peter(skala) @Varovanie @ekans @PetraB @Mates5485 @Tomislav
zaba
Vidím výrazný rozdíl ve stylu Irských poselství, z nichž jedno bylo výše uvedeno a v poselství Luz M. Irská poselství dva roky předem avizovala intrikování proti Benediktovi a rok předem předpověděla jeho odstoupení. Bergoglio je v nich vždy jednoznačně uváděn jako ten, který je veden démonem (jeho rafinovanost o tom svědčí) a právě proto tato poselství naléhavě vyzývají za modlitby za něj, (aby …More
Vidím výrazný rozdíl ve stylu Irských poselství, z nichž jedno bylo výše uvedeno a v poselství Luz M. Irská poselství dva roky předem avizovala intrikování proti Benediktovi a rok předem předpověděla jeho odstoupení. Bergoglio je v nich vždy jednoznačně uváděn jako ten, který je veden démonem (jeho rafinovanost o tom svědčí) a právě proto tato poselství naléhavě vyzývají za modlitby za něj, (aby totiž dopad jeho zrady mohl Bůh na základě našich modliteb zmírnit). Jinak stačí aby v daném poselství byla jediná věroučná chyba nebo rozchod předpovědi s realitou a už je nelze přijmout jako Bohem inspirovaná, ale maximálně jako více méně dobrý komentář (kázání) nad Božími věcmi a záležitostmi. Luz de M. a mnozí další (Medžugorie, Dechtice...) mě připomíná moje nebo Liborovo kázání a dedukce, také vycházíme z mnohých předpovědí moderních vizionářů (Já z Varování plus další, Libor z pravoslavných starců plus další) a tak někde nasvítíme dobře, někde se občas utnem a pak musíme hledat novou interpretaci, některou interpretaci nebo názor je třeba opustit, aspoň potichu pro diskuzi je lepší i přiznat chybu. Luz de M, podobně jako Vassula se s Bergogliem utnuly, i když Vassulu bych měl omluvit, protože z jejích kroků ve prospěch Bergoglia vyplývá, že tak nečinila v nějakém předávaném poselství od Pána Ježíše, ale ze svého vyhodnocení situace.
Libor Halik
Částečně s Vámi souhlasím @zaba Psal jsem už v minulosti, že irská proroctví psaly tajné policejní či vojenské služby - zaměstnanci dnes nejednotných (Bohu díky nejednotných) elit židovských bankovních mezinárodních klanů. Klan Rockefellerů pravděpodobně. Klany se dohodly - naplánovaly, že jimi ovládaný Benedikt XVI. oznámí platně či neplatně rezignaci. Klan Rockefellerů, ovládající Benedikta …More
Částečně s Vámi souhlasím @zaba Psal jsem už v minulosti, že irská proroctví psaly tajné policejní či vojenské služby - zaměstnanci dnes nejednotných (Bohu díky nejednotných) elit židovských bankovních mezinárodních klanů. Klan Rockefellerů pravděpodobně. Klany se dohodly - naplánovaly, že jimi ovládaný Benedikt XVI. oznámí platně či neplatně rezignaci. Klan Rockefellerů, ovládající Benedikta XVI., vytvořil irskou prorokyni do boje proti klanu Rotschildů, který ovládá Bergoglia (Františka). Pro @PetraB
PetraB
A z čeho vycházíte, otče? Ani se tím netajíte: protože Varování hovoří kladně o svatém Otci Benediktovi XVI., na rozdíl od Vás. Jenže vy jste PRAVOSLAVNÝ KNĚZ, který tedy ze své podstaty nikdy nebude uznávat žádného katolického papeže. až na to, že toto jaksi lidem "zapomínáte" sdělit. A příjmete jako pravdivé jen to, co se hodí do Vašich myšlenkových konstrukcí. Znovu opakuji: Jděte na ulici …More
A z čeho vycházíte, otče? Ani se tím netajíte: protože Varování hovoří kladně o svatém Otci Benediktovi XVI., na rozdíl od Vás. Jenže vy jste PRAVOSLAVNÝ KNĚZ, který tedy ze své podstaty nikdy nebude uznávat žádného katolického papeže. až na to, že toto jaksi lidem "zapomínáte" sdělit. A příjmete jako pravdivé jen to, co se hodí do Vašich myšlenkových konstrukcí. Znovu opakuji: Jděte na ulici evangelizovat lidi. Všichni se budeme zpovídat Pánu a jak víte, kdo od Pána dostal mnoho hřiven, o to více se od něj bude chtít. To, co děláte, může dělat každý laik, a taky že mnoho laiků dělá. Kněží máme málo. A těch, kteří by se postavili na roh ulice a evangelizovali, už žádné.
PetraB
Milostí Boží jsem četla všechny knihy poselství Varování. O pravosti jsem už před lety napsala blog. Existují dvě cesty: Boží a Satanova. Nic mezi tím. A jestli zde existuje poselství, které nás nabádá ke každotýdenní zpovědi, ke každodenní mši svaté, ke každodenním modlitbám růžence, korunky, k četbě Písma Svatého, dodržování Desatera, k nepřijímání modernismu, k úctě svatého otce Benedikta, k …More
Milostí Boží jsem četla všechny knihy poselství Varování. O pravosti jsem už před lety napsala blog. Existují dvě cesty: Boží a Satanova. Nic mezi tím. A jestli zde existuje poselství, které nás nabádá ke každotýdenní zpovědi, ke každodenní mši svaté, ke každodenním modlitbám růžence, korunky, k četbě Písma Svatého, dodržování Desatera, k nepřijímání modernismu, k úctě svatého otce Benedikta, k pravidelným modlitbám, od koho myslíte, že takové poselství je? Toto je prosím řečnická otázka, vůbec ne k otci Halíkovi .Odpověď je tak jasná. Četla jsem úplně všechny Knihy Pravdy a jako theolog zcela závazně říkám: V CELÉ KNIZE PRAVDY NENÍ ANI JEDINÝ ROZPOR S PÍSMEM SVATÝM! Jedná se o úplnou duchovní čistotu. To, že ji hned na počátku odsoudil biskup Sečko, po něm u nás arcibiskup Graubner, je proto, že oba jsou: zednáři. A v poselství se zednářství úplně odkryla rouška. KATOLÍCI, NEDEJTE SE. Je to urputný boj o duše. satan řádí, protože má už tak málo času! Modleme se růženec každý den, čtěme Písmo svaté, sežeňte si kněze, který se hlásí ke sv. otci Benediktovi. OD BERGOGLIA SE ODDĚLTE! Vede duše do pekla. PANA MARIA NECHŤ NAD VÁMI ROZPROSTŘE SVŮJ OCHRANNÝ PLÁŠŤ. +++ petra bostlová (P.S. Už brzy bude schizma. To se nám uleví. Vydržme to do té doby!)
Libor Halik
Garabandalské původní varování z r.1965 od sv. archanděla Michaela, že mnoho kardinálů, mnoho biskupů, mnoho kněží jde do věčného zavržení a s sebou tam táhnou jim věřící BYLO pravé. Jeho přeprogramování ZÁPLAVOU SLOV poselstvími z Irska i odjinud varování ZESLABILO. Zeslabování pravdy je práce démonů. Do pekla vede ten, kdo učí nepravdu, mnozí vedoucí učili nepravdu už r.1965, pak …More
Garabandalské původní varování z r.1965 od sv. archanděla Michaela, že mnoho kardinálů, mnoho biskupů, mnoho kněží jde do věčného zavržení a s sebou tam táhnou jim věřící BYLO pravé. Jeho přeprogramování ZÁPLAVOU SLOV poselstvími z Irska i odjinud varování ZESLABILO. Zeslabování pravdy je práce démonů. Do pekla vede ten, kdo učí nepravdu, mnozí vedoucí učili nepravdu už r.1965, pak pokračovalo ještě větší lhaní až k modle Pachamamě u Bergoglia (Františka). Ale vinu má i Benedikt XVI., který encyklikou z června 2009 vyzval ke globální světovládě - čili k tvorbě říše Antikrista. Že jste encykliku nečetla, to je Váš problém, já ji četl. Pro @PetraB @Peter(skala) @Tomislav @tempora
PetraB
Encykliku jsem nečetla, také se k ní nevyjadřuji. Vy jste ale nečetl Poselství Varování, zato se k němu vyjadřujete vždy a všude. Vaše konsktrukce, kterou jste právě popsal výše, je tak přitažená za vlasy, že už nezbývá než jen kroutit hlavou nad tím.
Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 15. června 2011 v 10:00.

INTELEKTUÁLNĚ NÁBOŽENSKÉ SNOBSTVÍ MĚ URÁŽÍ

Dnes, má dcero, chci varovat mé oddané následovníky, kteří veřejně hlásají mé jméno, aby se drželi pravdy mého učení a postupovali s opatrností.
Miluji všechny mé následovníky a zejména ty, kteří vždy ukazují pokoru. Avšak znechucuje Mě, když okázalí a vážní křesťané, kteří znají mé Slovo, se …
More
Poselství Ježíše ze dne 15. června 2011 v 10:00.

INTELEKTUÁLNĚ NÁBOŽENSKÉ SNOBSTVÍ MĚ URÁŽÍ

Dnes, má dcero, chci varovat mé oddané následovníky, kteří veřejně hlásají mé jméno, aby se drželi pravdy mého učení a postupovali s opatrností.
Miluji všechny mé následovníky a zejména ty, kteří vždy ukazují pokoru. Avšak znechucuje Mě, když okázalí a vážní křesťané, kteří znají mé Slovo, se pokoušejí analyzovat mé učení hlasitým a diktátorským způsobem. Nestačí jim šířit mé Slovo, cítí, že musí přivést mé učení do lidské intelektuální debaty, která slouží jedinému účelu: Ukázat ostatním, že oni jsou více kvalifikovaní k pochopení mého nejsvětějšího Slova. Jsou tak odhodlaní, aby dokázali, že mají pravdu ve svém pohledu, že rozdělují mé opravdové následovníky. Jejich okázalá a vážná oddanost ke Mně je často může udělat neschopnými v jejich pravé lásce ke Mně, která by vždy měla být výsledkem pokory.
Musí ztišit své hlučné hlasy, plné intelektuálního kriticismu. Musí přestat, a naslouchat mému hlasu a odolat nutkání dokazovat svou znalost duchovních věcí ostatním. Pokud to neudělají, pak jsou vinni hříchem pýchy. Vůbec Mě neznají, protože si nikdy neudělali čas, aby zůstali zticha a pokořili se před mýma očima, které vidí všechno. Dokud se tito moji okázalí následovníci nestanou malí v mých očích a neponíží se přede Mnou, nebudu je moci přitáhnout ke Mně.
Oslavujte Mě. Ctěte mé Slovo. Následujte můj příklad. Ale nikdy nepronásledujte jiné v mém jménu, zvláště ne vaše křesťanské druhy.

Váš milovaný učitel a Spasitel
Ježíš Kristus
ekans
😀 😀 😀 😀 😀 😀 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
Varovanie
Milý ekans koronavírus je už aj u vás v Čechách, www.cas.sk/…/uz-aj-cesko-v-k…, zpravy.aktualne.cz/…/r~68fa1c1841091… a je iba otázkou času , kedy bude v každej krajine.Božie Proroctvá sa nemýlia, a napľnajú sa, ako i toto bude naplnené do bodky.
ekans
no a co? mám se jít k vůli tomu oběsit? to je jenom strašák pro modernisti, katolík se bát nemusí @Varovanie
Peter(skala)
VAROVANIE: vieš ako sa hovorí: zdravý človek neverí chorému
ekans
blbe, k vůli takovým trotlům jako jsi ty, dnes umírají úplně zdravý bezbraní lidé
Peter(skala)
cccccccccc, ako keby som počul: čo mna po nejakom viruse, hlavne že ja som zdravý trol:)
ekans
dvě ll, neurážej 😀 😀 😀 😀 😀 😀
ekans
co dělá Selecký, pije na žal? 😀 😀 😀 😀 😀
Peter(skala)
ekans.to hovoríš z vlastných skuseností?
Poznam lepšie riešenie - zajsť na zjavenie a vyplakať sa tam ako skutočný chlap, nie pri flaši ... 😊 to robia slabosi
ekans
zajsť na zjavenie 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
Peter(skala)
Tomaš ako ked povieš zavislakovi : chod sa liečiť a on ti povie? Ja? Ved ja nie som zavislý 🤦 to ty si nahlavu 🤦 ja som vživote nepil 😊

... potom ho zrazi auto, dostane sa na liečebnu a po absťaku si uvedomí, že klamal sám seba, lebo ludí neoklameš - vidia že potrebuješ lekara aj ked hovorí: lekár lieč sám seba
ekans
a ted si ty tvé bláboly převed, zajsť na zjavenie
Libor Halik
Pomůže jen svatost a živá víra, protože Zázračně uzdraven z koronaviru katolický biskup ve věku 98 let Proto 27.2.2020 Prezidentův mluvčí ke koronaviru citoval z Bible, zval k pokání a modlitbě víry Pak jako tento katolík z Milána musíme na koronavirus ZAÚTOČIT www.lumendelumine.cz/index.php Podporou nám budou KAŽDODENNÍ mše svaté obětované na tento úmysl. Příklady víry z minulosti nás …More
Pomůže jen svatost a živá víra, protože Zázračně uzdraven z koronaviru katolický biskup ve věku 98 let Proto 27.2.2020 Prezidentův mluvčí ke koronaviru citoval z Bible, zval k pokání a modlitbě víry Pak jako tento katolík z Milána musíme na koronavirus ZAÚTOČIT www.lumendelumine.cz/index.php Podporou nám budou KAŽDODENNÍ mše svaté obětované na tento úmysl. Příklady víry z minulosti nás potáhnou: www.lumendelumine.cz/index.php Je potřeba objednat mnoho mší a sloužit je VEŘEJNĚ i jako svědectví víry za zastavení koronaviru. Já mše (sv. liturgie) za to už odsloužil 5x a pokračuji každý den - ač nemám k dispozici veřejný kostel. Nejspíš bude potřebné sloužit i pouliční mše svaté na náměstích, dokud to jde.
Připomínám, že to není jen a pouze o svatém přijímání, což je dnes módou, ač většina přijímajících nyní přijímá svatokrádežně v nějakém smrtelném hříchu - např. v hříchu neochoty mít víc než 1 až 3 vlastní manželské děti.
Připomínám zapomenuté, že mše (liturgie) sv. je PŘEDEVŠÍM OBĚTÍ Pána Ježíše Krista. Obětníkem i obětí je On sám Pán Ježíš Kristus, Syn Boží a obětuje se při mši sv. neviditelně (na Gogotě to bylo viditelně) Bohu Otci na odpuštění všech těch našich hříchů, které ještě nejsou neodpustitelným rouháním Duchu Svatému. Platně katolicky či pravoslavně vysvěcený biskup (episkopos), či kněz (presbyteros) zastupuje ústa a ruce Pána Ježíše. Současně neviditelná přítomnost Pána Ježíše Krista může uzdravovat tomu věřící nemocné ze všech typů nemocí včetně uměle vojensky někde vyrobeného nejnovějšího koronaviru i nemocí z elektormagnetického ozařování 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G apod.
Dana22
www.lumendelumine.cz/index.php

Svátostná dezinfekce Milána

Milánský řeholní fráter Gianbattista se vydal do ulic Milána do boje proti všem virům,
S pravou rukou na Ježíši a na srdci a ( Nejsvětější svátosti v pouzdře v náprsní kapse hábitu a s růžencem v levé ruce zahájil jsem procesí od oltáře v chrámě Božského Srdce. Zpíval jsem „Re di gloria ( Král slávy)
Prošel jsme náměstím Tricolore a …More
www.lumendelumine.cz/index.php

Svátostná dezinfekce Milána

Milánský řeholní fráter Gianbattista se vydal do ulic Milána do boje proti všem virům,
S pravou rukou na Ježíši a na srdci a ( Nejsvětější svátosti v pouzdře v náprsní kapse hábitu a s růžencem v levé ruce zahájil jsem procesí od oltáře v chrámě Božského Srdce. Zpíval jsem „Re di gloria ( Král slávy)
Prošel jsme náměstím Tricolore a zamířil na Corso Monfrote a začal hlasitou modlitbu svatého růžence ( = svatá koruna proti coromavirus). První osoby, které jsem potkal na zastávce 54, se jevily jako bez zájmu, Dvě ženy udělaly znamení kříže. Jeden chudý mě zastavil s otázkou: Co to děláte? Řekl jsem, že nesu do ulic Ježíše a prosím Pannu Marii, uzdravení nemocných, aby nám pomáhali proti coronavirus. Nedbaje na nezájem, kráčel jsem a zpíval s ještě větší vírou každý desátek růžence a vzýval jsem Pannu Marii, sv. Karla a svaté patrony Milána. Kostel sv. Babila – zavřený! Kostel sv. Karla na náměstí – zavřený ! Jak smutné! Pokračuji po Corso Emanuele, které vede k Dómu. Zrak mnoha se obrací k mému růženci, naslouchají mi, jak zpívám, jedna dívka zpívá zbožně se mnou.
Mnozí dělají znamení kříže! Dokonce i dva policisté, kteří patrolují na korzu. Potkám lékaře, na kole, mého přítele. Zastavil a informuje se. Chvilku se mnou postojí a modlí se. Zdraví mě a s dojetím objímá. Došel jsem k dómu, naštěstí je zde otevřeno, alespoň pro modlitbu. Zastavil jsem se u schodů a zpíval latinky gregoriánsky Ave Maria. Vystoupil jsem na schodiště, vyňal schránku a hlasitě jsem žehnal městu. Lidé se zastavují, někteří se žehnají, jeden dokonce poklekl. S radostí v srdci jsem se vrátil do kláštera s jistotou , že Ježíš a Maria již udělali svůj zázrak.
Chiesa e post concilio
Libor Halik
PRESNE TAK. ...skresľujú skutočne čísla nakazených aj mŕtvych. Len preto aby ľudstvo nebolo pripravené a nerobili paniku. Pretože to chcú a to je ich plán na zabitie miliónov ľudí,pád globálnej celosvetovej ekonomiky,očipovanie ľudstva aj očkovanie falošné,ktoré bude ďalej zabíjať. Pre @Mates5485
PetraB
Zde připomínám: nejde o to za každou cenu zachránit svůj život, ALE NECHAT SPASIT SVOU DUŠI - A BOJOVAT ZA SPÁSU DUŠÍ OSTATNÍCH! O spásu duší tu jde. Především