csk.news
151

Bezdôvodne: Despotický Arcibiskup Vylučuje Komunitu

Sekularizovaný Arcibiskup Curitiby, José Antônio Peruzzo, 61 (ľavý obrázok), Brazília, zverejnil dekrét, ktorý „zakazuje“ Otcovi Thiagovi Bonifáciovi (pravý obrázok) akúkoľvek službu. Bonifácio patrí k Inštitútu Rímskeho Obradu, Inštitútu Dobrého Pastiera (IBP).

Otec Daniel Pinheiro, Predstavený komunity v Latinskej Amerike, informoval v tlačovej správe z 20. Decembra o tomto zneužití moci a uviedol, že „dekrét považujeme za neplatný a prázdny podľa kánonického práva a prirodzeného práva.“

Pinheiro informoval, že Inštitút podal kanonické odvolanie, ktoré pozastavuje platnosť dekrétu. Dekrét je tiež fackou do tváre Františka, ktorý je proti klerikalizmu, legalizmu, rigidnosti a chce „dialóg“.

Inštitút ubezpečuje Katolíkov z Curitiby, že nebudú opustení Inštitútom Dobrého Pastiera. Inštitút zároveň vyhlasuje, že zostáva verný „Svätému Otcovi“ a Katolíckej [rozumej: Novus Ordo] hierarchii.

#newsYsvvqeoxdh