elieli
POLSKA to ma takie skarby jak ten opat i wielu innych duchownych, POLSKA jest przez BOGA kochana i tylko korzystajmy z tego co mamy