Clicks25
Reprák

Prorok DANIEL-11kap.

32 Tých, čo hrešia proti zmluve pochlebovaním, privedie k odpadu, ale ľud tých, čo poznajú svojho Boha, ostane pevný a bude konať. 33 Rozumní z ľudu privedú mnohých k chápaniu, ale začas budú padať pod mečom, v plameňoch, v zajatí a pri plienení. 34 Keď však budú padať, dostane sa im malej pomoci a mnohí sa k nim pokrytecky pridajú. 35 Niektorí z rozumných klesnú, aby sa zbavili trosky, očistili a obielili do konečného času, lebo do istého času ešte trvá.

Ako vnímate,chápete výraz klesnú Niektorí z rozumných klesnú, aby sa zbavili trosky, očistili a obielili.
Ak som to dal do googlu tak mi vyhodilo synonymum -znížiť,znížiť sa, k čomu najpriliehavejšie sedel výraz pokoriť sa.


pokoriť sa (komu, čomu, pred kým, pred čím i bezpredm.)

1. uznať prvenstvo iného, ponížiť sa, podrobiť sa, podriadiť sa:

To mi dáva zmysel ,lebo Boh pokorným dáva milosť a tú predsa každý velmi potrebujeme. a pri poslednom sude zvlášť.

Ostnom smrti je hriech.Na duši je to poškvrna,ako na zlate je troska, (obsah prímesí ,ktore so zlatom nemaju nič do činenia.

Do Božieho královstva vstupia iba tý ,ktorý budu mať vyprané rúcha,čisté duše.Dnes často počujeme že sme vykúpený krvou baránka,že sme zachránený,...Lenže to môže spôsobiť že človek zastane na ceste premôže ho pasivita a môže padnúť a o cenu vykupenia príjsť..

Ježiš ,apoštoli ,vyzývaju do boja,do vytrvania až do konca.


Pokora je napriklad :

youtube.com/watch?v=zqWnjKKr_pk


youtube.com/watch?v=gf4-1wtCCzE

V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe.

10
Mnohí sa očistia, obielia a zbavia sa trosky; bezbožní budú konať bezbožne, ani jeden bezbožník nepochopí, ale rozumní pochopia.