Matka Zbawienia: Jakże płaczę z żalu, gdy te dusze decydują się ignorować Moje nawiedzenia wizjonerów na ziemi

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 10 stycznia 2012 roku, godz. 20.30

Moje dziecko, musisz powiedzieć światu o znaczeniu modlitwy w tym czasie.

Moje dzieci cierpią wszędzie, w każdym kraju. Ważne jest, aby wszystkie dzieci Boże zjednoczyły się w tym czasie, aby ciemność ostatecznie została zabrana z ziemi.

Jakże płaczę z żalu, gdy te dusze decydują się ignorować Moje nawiedzenia wizjonerów na ziemi. Tak wielu decyduje się ignorować znaki, które daję, aby zapewnić, że wiara zostanie przywrócona. Tak oziębłe są ich serca, włączając w to tych księży i duchownych, którzy są ślepi na prawdę, że zmarnowano wiele czasu.

Gdyby tylko otworzyli swoje serca na Orędzia, które daję światu, to więcej dusz otrzymałoby pokarm, którego potrzebują. To są ostatnie dni, w których Moje Słowa zachęty muszą zostać wzięte pod uwagę. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby słuchano Głosu Mojego Syna w taki sposób, jak należy.

Czy sądziliście, dzieci, że nie przygotowałby On ludzkości na Swoje wielkie Miłosierdzie? Tak, przystępuje On do zdobycia, poprzez nawrócenie, tak wielu dusz, jak to możliwe. Jego plany są ukończone, z jednym wyjątkiem. Potrzebuje On więcej modlitw, ponieważ bez tych modlitw dusze zostaną utracone na rzecz zwodziciela.

Moje dziecko, Mój Syn przyniesie wkrótce bardzo potrzebną ulgę Jego umiłowanym dzieciom. W Swoim Miłosierdziu także przygotuje On teraz świat na Swoje Powtórne Przyjście.

Módlcie się, aby wszyscy ci, którzy wierzą w Mojego Syna, otworzyli swoje serca na Prawdę Jego świętych Orędzi. Jeśli będą słuchać i przestrzegać Jego wskazań, wszystko będzie dobrze. Jeśli zignorują Ostrzeżenie, dane im z Czystej Miłości, odmówią innym szansy zbawienia.

Błagam o hojność dusz, aby przysięgli wierność Mojemu umiłowanemu Synowi, maszerując z Nim do Chwalebnego Panowania w Nowym Raju.

Posłańcy zostali wysłani do świata na pewien czas, aby pomóc przygotować świat na to Wielkie Wydarzenie. Mają teraz miejsce ostateczne etapy. Słuchajcie Głosu Mojego Syna, gdy do was mówi. Nie odrzucajcie Go.

Wasza kochająca Matka
Królowa Nieba
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…wiele-dusz-decyduje-sie-ignorowac-znaki-ktore-daje
Mother of Salvation: So many souls choose to ignore the signs I give

___________________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

22.06.2011, 19:00 - JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Módlcie się, aby wszyscy ci, którzy wierzą w Mojego Syna, otworzyli swoje serca na Prawdę Jego świętych Orędzi. Jeśli będą słuchać i przestrzegać Jego wskazań, wszystko będzie dobrze. Jeśli zignorują Ostrzeżenie, dane im z Czystej Miłości, odmówią innym szansy zbawienia."