Clicks2.7K
aron+
38

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski w sprawie «Bractwa św. Piusa X»

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnim okresie docierają z różnych stron Polski sygnały o wzmożonej działalności «Bractwa św. Piusa X». Choć jest to grupa w Polsce liczbowo niewielka, otworzyła ona w niektórych miejscowościach swoje kaplice, rozsyła po parafiach i do seminariów duchownych swoje materiały propagandowe, jest bardzo aktywna na stronach internetu, jej przedstawiciele zaś nierzadko w swych wypowiedziach atakują Kościół Rzymsko-Katolicki i członków Episkopatu Polski. Tego rodzaju działania mogą wywoływać zamęt w sercach i umysłach niektórych wiernych. Dlatego kierowani pasterską troską i duchową czujnością chcemy ostrzec ludzi wierzących przed działalnością tego Bractwa.

Pragniemy przypomnieć, że «Bractwo św. Piusa X» utworzyło struktury zostające poza Kościołem Katolickim. Grupa księży i wiernych «Bractwa św. Piusa X» odrzuciła uchwały Soboru Watykańskiego II, które tak intensywnie wprowadza w życie Jan Paweł II. Grupa ta odrzuciła też posoborowe prawodawstwo Kościoła i nie uznaje władzy papieża w Kościele Katolickim. Mimo starań Stolicy Apostolskiej, członkowie «Bractwa św. Piusa X» na czele z nieżyjącym już Arcybiskupem Lefebvrem zerwali w roku 1988 więź jedności z Ojcem Świętym, Biskupem Rzymu i Następcą św. Piotra. W ten sposób stali się oni grupą schizmatycką, czyli oderwaną od jednego Kościoła Katolickiego, a zatem nie mają również prawa używać określenia «katolicki» w podejmowanych przez siebie działaniach. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że przynależność katolika do grupy schizmatyckiej pociąga za sobą karę ekskomuniki (por. kan. 1364, § 1), to znaczy wyłączenia ze wspólnoty wierzących. Informujemy jednocześnie, że kapłani należący do «Bractwa św. Piusa X» nie posiadają zgody kompetentnych władz Kościoła Katolickiego na wypełnianie swej posługi, przez co narażają na konflikt sumienia ludzi nie mających właściwego rozeznania sytuacji.

Mamy nadzieję, że członkowie Bractwa zrozumieją swój błąd i naprawią go przez powrót do jedności z Kościołem, zaprzestając zarazem poczynań budzących niepokój i wywołujących zamieszanie w umysłach wiernych. Ufamy, że słowa tego komunikatu zachęcą ludzi wierzących do jeszcze większej troski i modlitwy za Kościół w duchu wspólnej odpowiedzialności za jedność mistycznego Ciała Chrystusowego.

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zgromadzeni na 297. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

opoka.org.pl/…/bractwo_piusa_x…
aron+
Mamy nadzieję, że członkowie Bractwa zrozumieją swój błąd i naprawią go przez powrót do jedności z Kościołem, zaprzestając zarazem poczynań budzących niepokój i wywołujących zamieszanie w umysłach wiernych.
aron+
Siula
"Sekta lefebrów" nie istnije
--------------
A stasiu to co? Wysłannik Wegan??? 🤨
5 more comments from aron+
aron+
@Siula
i bardzo dobrze córko. Sektę lefebrów należy omijać szerokim łukiem.
aron+
@ Siula
Odstąp sekty i nawróć się póki czas synu! 🥴
aron+
dorota_m 10 godziny temu
aby zadowolić protestanckich heretyków, to pójdę na Mszę świętą do tych znienawidzonych przez arona "lefebrów".
-----------------
Aron potwierdza. Ten heroiczny czyn na pewno zadowoli protestanckich heretyków. 🥴
aron+
@EON
Nie masz synu zielonego pojęcia ani o przysiędze antymodernistycznej ani o moderniźmie. Dołącz do świadków jehowy to będziesz miał więcej słuchaczy bo tu już nikt nie czyta twych bredni. 🥴
aron+
@Siula
Papież Franciszek nie jest uznawany przez sektę lefebrów więc nie wypisuj bzdur których sam nie rozumiesz.
🥴
EON
@aron+
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że przynależność katolika do grupy schizmatyckiej pociąga za sobą karę ekskomuniki (por. kan. 1364, § 1), to znaczy wyłączenia ze wspólnoty wierzących.
Przed obradami SVII każdy z kardynałów zgodnie z obowiazującym Kodeksem Prawa Kanonicznego składał przysięgę antymodernistyczną.
Wszyscy którzy głosowali za konstytucjami, które wprowadzają modernizm …
More
@aron+
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że przynależność katolika do grupy schizmatyckiej pociąga za sobą karę ekskomuniki (por. kan. 1364, § 1), to znaczy wyłączenia ze wspólnoty wierzących.
Przed obradami SVII każdy z kardynałów zgodnie z obowiazującym Kodeksem Prawa Kanonicznego składał przysięgę antymodernistyczną.
Wszyscy którzy głosowali za konstytucjami, które wprowadzają modernizm zostali przez sam fakt wykluczeni z Kościoła i są krzywoprzysięzcami.
Zarzut względem Bractwa Piusa X dotyczy odrzucenia materii, którą wprowadzili krzywoprzysięzcy???
PS. Czy możesz aronku + przytoczyć jak brzmi w oryginale (czyli w języku łacińskim) przytoczony kan. 1364, § 1) Kodeksu Prawa Kanonicznego, ponieważ nie wiem z jakiego tłumaczenia powinienem korzystać a zauważam drobne nieścisłości ;)))
dorota_m
Jeśli w KK zaprzestanie się sprawowania Mszy św., to znaczy zaprzestanie się Konsekracji Chleba i Wina, aby zadowolić protestanckich heretyków, to pójdę na Mszę świętą do tych znienawidzonych przez arona "lefebrów".
aron+
Informujemy jednocześnie, że kapłani należący do «Bractwa św. Piusa X» nie posiadają zgody kompetentnych władz Kościoła Katolickiego na wypełnianie swej posługi, przez co narażają na konflikt sumienia ludzi nie mających właściwego rozeznania sytuacji.
aron+
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że przynależność katolika do grupy schizmatyckiej pociąga za sobą karę ekskomuniki (por. kan. 1364, § 1), to znaczy wyłączenia ze wspólnoty wierzących.
One more comment from aron+
aron+
No i rozkręca nam się sekta powoli. 🥴
Tymoteusz
@Stanisław z Rostkowa :
„A dlaczego biskupi polscy nie ogłoszą że niektóre całe diecezje niemieckie na czele z ich biskupami są w jawnej schizmie”.

Ponieważ zmierzają do tego samego bagna antykatolickiego. Przecież swój na swego nie będzie ręki podnosił...
Stanisław z Rostkowa
A dlaczego biskupi polscy nie ogłoszą że niektóre całe diecezje niemieckie na czele z ich biskupami są w jawnej schizmie, ( bo udzielanie komunii świętej protestantom, i osobom w ponownych związkach, zgoda na antykoncepcję itp. przecież to nauka moralna kościoła, przykazania Boże, tradycja przez duże T, a nie małe t- jak w przypadku uchwał vatcanum II
EON
A kard. Ratzinger w swojej ksiażce “Zasady teologii katolickiej” twierdzi, że nauka Soboru Vatykańskiego II jest antysylabusem (sic.); szczególnie jeśli chodzi o Konstytucję Gaudium et Spes.
PS. Jeśli większość dokumentów duszpasterskiego -a nie dogmatycznego -SVII jest sprzeczna z doktryna Kościoła, to możesz nie mieć racji nawet, jeżeli cytujesz tak ważne dokumenty.
EON
@aron+ Grupa księży i wiernych «Bractwa św. Piusa X» odrzuciła uchwały Soboru Watykańskiego II, które tak intensywnie wprowadza w życie Jan Paweł II. Grupa ta odrzuciła też posoborowe prawodawstwo Kościoła i nie uznaje władzy papieża w Kościele Katolickim.
To nie Bractwo Piusa X odrzuciło Kościół Katolicki, to Sobór Vatykański II odrzucił naukę, głoszac,że wszystkie religie sa równe.
Uznanie …
More
@aron+ Grupa księży i wiernych «Bractwa św. Piusa X» odrzuciła uchwały Soboru Watykańskiego II, które tak intensywnie wprowadza w życie Jan Paweł II. Grupa ta odrzuciła też posoborowe prawodawstwo Kościoła i nie uznaje władzy papieża w Kościele Katolickim.
To nie Bractwo Piusa X odrzuciło Kościół Katolicki, to Sobór Vatykański II odrzucił naukę, głoszac,że wszystkie religie sa równe.
Uznanie przez sobór inner eklezjologii jest najokropniejszym świętokradztwem gdyż obraża objawionego Boga w Trójcy Jedynego.
Według encykliki “Immortale Dei” równouprawnienie różnych wyznań jest dla katolików nite do przyjęcia.
padertorro
stary njus. kto by tam słuchał zażydzonego episkopatu pełnego heretyckich biskupów? Bogu dziękować za Bractwo, bo to obecnie jedyna pewna ostoja odnowy Kościoła Katolickiego.
ratiorustica
Motu proprio Ecclesia Dei zionie herezją i nie jest funta kłaków warte.
yaphet
Proszę moderatora o interwencję!
aron+
Mimo starań Stolicy Apostolskiej, członkowie «Bractwa św. Piusa X» na czele z nieżyjącym już Arcybiskupem Lefebvrem zerwali w roku 1988 więź jedności z Ojcem Świętym, Biskupem Rzymu i Następcą św. Piotra. W ten sposób stali się oni grupą schizmatycką, czyli oderwaną od jednego Kościoła Katolickiego, a zatem nie mają również prawa używać określenia «katolicki» w podejmowanych przez siebie działan…More
Mimo starań Stolicy Apostolskiej, członkowie «Bractwa św. Piusa X» na czele z nieżyjącym już Arcybiskupem Lefebvrem zerwali w roku 1988 więź jedności z Ojcem Świętym, Biskupem Rzymu i Następcą św. Piotra. W ten sposób stali się oni grupą schizmatycką, czyli oderwaną od jednego Kościoła Katolickiego, a zatem nie mają również prawa używać określenia «katolicki» w podejmowanych przez siebie działaniach.