Libor Halik
K zasvěcení Ruska papežem s katolickými biskupy pod ochranu PMarie Neposkvrněné mělo dojít až od r.1929. Nedošlo k tomu dodnes. Portugalští biskupové r.1930 zasvětili Portugalsko. Tak se vyhnulo světové válce, přestali v něm vládnout zednáři a komunisti se tam nechopili vlády. Portugalsko se znovu pokřesťanštilo pod vládnou Salazara 1931-1970. Pro @Manuel Gabriel @Ervin Romano
Manuel Gabriel
100 let od příkazu Panny Marie zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci končí v roce 2029, od Lucie víme, že jí Panna Maria v roce 1991 sdělila, že k tomu dojde pozdě, tj. v průběhu války. Poté, co USA postihnou hrozné přírodní pohromy a zcela USA ochromí a zlomí jejich geopolitickou moc. Toho využije Rusko s Čínou, které začnou obsazovat Evropu, Blízký východ a i Indii. Bude to taky poté, co vznikne …More
100 let od příkazu Panny Marie zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci končí v roce 2029, od Lucie víme, že jí Panna Maria v roce 1991 sdělila, že k tomu dojde pozdě, tj. v průběhu války. Poté, co USA postihnou hrozné přírodní pohromy a zcela USA ochromí a zlomí jejich geopolitickou moc. Toho využije Rusko s Čínou, které začnou obsazovat Evropu, Blízký východ a i Indii. Bude to taky poté, co vznikne tzv. falešná církev temnoty, kterou popisuje ve svých zjeveních bl.Kateřina Emmerichová.