+ + +
Proces infiltracji masońskiej Kościoła na przestrzeni minionych lat stale się pogłębia, zarówno w sferze obyczajów, jak też intelektualnej i duchowej.

Wystarczy porównać dzisiejsze postępowanie katolików, ich przyzwolenie na każde zło moralne, na ordynarne słownictwo, na brak szacunku dla sakramentów świętych, dla krzyża i innych treści religij-nych, z tym, które charakteryzowało ich postępowani…More
Proces infiltracji masońskiej Kościoła na przestrzeni minionych lat stale się pogłębia, zarówno w sferze obyczajów, jak też intelektualnej i duchowej.

Wystarczy porównać dzisiejsze postępowanie katolików, ich przyzwolenie na każde zło moralne, na ordynarne słownictwo, na brak szacunku dla sakramentów świętych, dla krzyża i innych treści religij-nych, z tym, które charakteryzowało ich postępowanie jeszcze w latach 70. i 80., a zobaczymy ogromną różnicę. Ostateczne zwycięstwo żydo-masonerii nad naszą wiarą i nad nami, niesione dziś nie na bagnetach, ale „obiektywem i piórem", zdaje się być bliskie.

Tej sytuacji tragizmu dodaje fakt, że wielu pasterzy Kościoła zamiast bronić owiec, razem z przywódcami z żydomasonerii gnają je na pastwiska Asmodeusza.


Zdrada Jezusa Króla i Jego Kościoła szerzy się pośród najwyższej hierarchii.

Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie. We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa i biskupi, którzy są powiązani z Demonem.
Janusz12
JorgeMariano!

Z wielkim zdumieniem i zaciekawieniem przeczytałem Twój wpis dotyczący historii twojego życia i rozmowy z Bogiem w sprawie jego wywiązywania się z zobowiązań opisanych na kartach Ewangelii.
Jeszcze bardziej poraził mnie jego komentarz rano po Twoim przebudzeniu:"Nie martw się Przecież Ja Jestem"
Słucham wielu kazań różnych księży(Pawlukiewicz,Dziewiecki,Natanek przez internet oraz …More
JorgeMariano!

Z wielkim zdumieniem i zaciekawieniem przeczytałem Twój wpis dotyczący historii twojego życia i rozmowy z Bogiem w sprawie jego wywiązywania się z zobowiązań opisanych na kartach Ewangelii.
Jeszcze bardziej poraził mnie jego komentarz rano po Twoim przebudzeniu:"Nie martw się Przecież Ja Jestem"
Słucham wielu kazań różnych księży(Pawlukiewicz,Dziewiecki,Natanek przez internet oraz innych którzy odprawiają Mszę w czasie mojej obecności w kościele.)
Zapytasz po co to robię?
No właśnie po to aby usłyszeć to co ty:Nie martw się Przecież Ja Jestem .
Ale wierząc że On jest pytam "Jak żyć zgodnie z Twoją wolą aby nikt nie był przeze mnie skrzywdzony?
Abym widział i słyszał oczami mojej duszy ""co mam czynić!!""- gdyż moja wiara bez uczynków jest przecież martwa.
I wyobraź sobie ,że podobnie mi mówi tylko poprzez usta Kapłana głoszącego kazanie lub czytającego Słowo Boże.
Twój przypadek usłyszałem w kazaniu księdza Piotra Pawlukiewicza gdy jako radę dawaną przyjacielowi który narzekał ,że mu nic Bóg nie daje i chyba go nie ma bo On go nie czuje-ksiądz się Go zapytał:
A czy kiedykolwiek w życiu pokłóciłeś się z Panem Bogiem?
Pozorna sprzeczność(a Ty jesteś przykładem ,że wcale nie)
jak to ?ja z Bogiem? przecież wtedy by mnie od razu strącił do piekła!
My ludzie dokąd nie będziemy w tamtym świecie i na Nowej Ziemi,która odziedziczą Cisi i inni z Ośmiu Błogosławieństw -nigdy nie pojmiemy na tej ziemi logiki Pana Boga.
Wszystko tu widzimy jak przez mgłę -niewyraźnie.
Aby troszkę wprowadzić humoru do mojego komentarza,zacytuję
usłyszane w kazaniu u księży Augustianów powiedzenie,że:
"Pan Bóg stworzył Ludzi na swój wzór i podobieństwo ,a Ludzie odpłacili Mu się tym samym"
Mnie to ubawiło.
Ponadto chciałbym Cię prosić o wybaczenie ,gdyż czytając Twoje komentarze na Glorii myślałem o Tobie ,że jesteś człowiekiem niewierzącym który postawił sobie za cel dowalić tym Natankowcom.(tak więc zgrzeszyłem myślą)
I wiem teraz po twoim świadectwie ,że jesteś jak Ja człowiekiem który szuka prawdy.
A poszukiwanie prawdy,to poszukiwanie Boga.
A odpowiadając na jedno z pytań stanisławap do Ciebie "co było pierwsze kura czy jajko? to odpowiem słowami ks.Stanisława Jarosza(Paulina górala z Ustronia) które również mnie ubawiły:
To proste!

Oczywiście ,że kura!
Dlaczego ?-bo Pan Bóg sobie jaj nie robi!

Szczęść Boże wszystkim dyskutantom!
plytyprawdy
FILMY PRAWDY – WOJNA INFORMACYJNA

filmyprawdy.wordpress.com

ZRÓB KOPIĘ I PODAJ DALEJ

😇
baj900
Dzieki za kazanie
Jędrek
JorgeMarino -ten co sie ma za ;madrego ;

18 Niechaj się nikt nie łudzi! Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. 19 Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga .
+ + +
Zwolennicy porozumienia między Kościołem a rewolucją
Dwa prądy zwalczają się w Kościele od dwóch wieków: po rewolucji francuskiej, niektórzy pragnęli pogodzić się z jej zasadami i dojść do porozumienia z nieprzyjaciółmi Kościoła; inni odrzucali tę ugodę, ponieważ Nasz Pan Jezus Chrystus ostrzegł nas: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie”. Jeżeli więc jest się za królowaniem Jezusa Chrystus…More
Zwolennicy porozumienia między Kościołem a rewolucją
Dwa prądy zwalczają się w Kościele od dwóch wieków: po rewolucji francuskiej, niektórzy pragnęli pogodzić się z jej zasadami i dojść do porozumienia z nieprzyjaciółmi Kościoła; inni odrzucali tę ugodę, ponieważ Nasz Pan Jezus Chrystus ostrzegł nas: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie”. Jeżeli więc jest się za królowaniem Jezusa Chrystusa, automatycznie jest się wrogiem Jego nieprzyjaciół; innej możliwości nie ma. Aby dojść do porozumienia za wszelką cenę, ci pierwsi utrzymywali, iż można by przestać mówić o Panu Jezusie, co wcale nie oznacza, ze przestaje się Go miłować Lecz aż do Soboru Watykańskiego II papieże potępiali ich rozumowanie.
Jezus Chrystus jedynym Bogiem, jedynym Władcą
Pan Jezus jest naszym Władcą, naszym Bogiem Winien On zatem zapanować nie tylko w naszym życiu prywatnym, nad naszymi osobami, lecz również w naszych rodzinach, w naszych wioskach i w całym kraju Mimo wszystko, czy się tego pragnie, czy tez nie, pewnego dnia będzie On naszym Sędzią gdy nadejdzie na obłokach, aby sądzić cały świat, wszyscy ludzie znajdą się u Jego stóp – buddyści, muzułmanie, wszyscy, ponieważ nie ma wielu bogów, lecz tylko jeden, tak jak śpiewamy w Gloria: Tu solus sanctus, Tu solus Altissimus Iesu Christe. Zstąpił On z nieba, aby nas zabawić, to On jest władcą w niebie i będziemy Go oglądać po śmierci.
Podział wśród katolików: „katolicy liberalni”
Prawdziwy podział ujawnił się podczas Rewolucji francuskiej Jego początki mieszczą się zresztą w konflikcie katolików z protestantami W taki to oto sposób cała warstwa intelektualistów przeciwstawiła się Panu Jezusowi w rezultacie prawdziwie diabelskiego spisku przeciwko Jego panowaniu, o którym nie chciano już więcej słyszeć. Tolerowaliby oni oddawanie Mu czci w naszych kaplicach i zakrystiach, lecz w żadnym wypadku na zewnątrz. Nie należało już wspominać o Panu Jezusie w trybunałach, ani w szkołach, ani w szpitalach, jednym słowem nigdzie. Mówili oni na przykład:
Waszym Panem Jezusem Chrystusem obrażacie buddystów. Skoro oni w Niego nie wierzą, zostawcie ich w spokoju! Dlaczego wszędzie chcecie umieszczać Jezusa Chrystusa?
Lecz Pan Jezus ma prawo królować wszędzie, a w krajach katolickich jest prawdziwym władcą Musimy więc zrobić wszystko co tylko możliwe, aby On królował, musimy nawrócić tych, którzy Go nie znają i przez to jeszcze nie czczą, aby oni również stall się Jego poddanymi i uznali swego Boskiego Mistrza.
Zatem podczas Rewolucji francuskiej katolicy podzielili się mamy więc tych, którzy zgodzili się czcić Pana Jezusa w rodzinach i parafiach (lecz nie poza ich obrębem) oraz tych, którzy na odwrót, pragnęli, aby królował On wszędzie Pierwsi, usprawiedliwiając fakt, iż nie mówi się już o Panu Jezusie w społeczeństwie, powoływali się na prawo wyboru wiary lub niewiary Lecz to nieprawda, nie ma prawa wierzenia w co się chce Pan Jezus wyraźnie to powiedział: Ten kto uwierzy będzie zbawiony, ten kto nie uwierzy będzie potępiony”.
JorgeMariano
Rzeczy, o które pytasz, są trudne nawet dla najpotężniejszych umysłów. Człowiek mądry, za którego się mimo wszystko uważam, przede wszystkim jest niezdolny do Zła. Dochodzenie do tego przekonania, musi jednak trwać. Czasem latami. Aż dojdzie do tej strasznej miłości, kiedy zamienia się w chodzące na dwóch nogach współczucie.Suma wiedzy, jaką zgromadzi, jest ważna, ale tzw. Urizen, rozum, według …More
Rzeczy, o które pytasz, są trudne nawet dla najpotężniejszych umysłów. Człowiek mądry, za którego się mimo wszystko uważam, przede wszystkim jest niezdolny do Zła. Dochodzenie do tego przekonania, musi jednak trwać. Czasem latami. Aż dojdzie do tej strasznej miłości, kiedy zamienia się w chodzące na dwóch nogach współczucie.Suma wiedzy, jaką zgromadzi, jest ważna, ale tzw. Urizen, rozum, według Williama Blake,a, może stać nawet na drodze do moralności, być przeszkodą. Nie jest więc najważniejszy. Powiem Ci w skrócie rzecz najprostszą, którą pewnie znasz: modlitwa, czyli wysyłana w kosmos myśl ludzka, ma charakter fali elektromagnetycznej. Jest światłem. Ono dociera do Boga. Raz zwolniono mnie z pracy, choć byłem dobrym pracownikiem. Wszystkie pisma, z wszystkich działów, różne odwołania, te najważniejsze, choć nie jestem prawnikiem, musiały - zgodnie z ustaleniem Najwyższego /w miejscu pracy/Szefa, przechodzić przez moje ręce. Najwyższy Szef nie ufał innym, ufał mnie. Ale zwolniono mnie kiedyś. Wybrałem się wieczorem w tym dniu z psem na spacer do lasu. Nie było nikogo, cisza. I zaczął się mój monolog. Najpierw cichy, spokojny, ale zmieniałem ton, zrozpaczony swą sytuacją, aż ten ton w tym pustym nocnym lesie zamienił się we wrzask. - To gdzie są ci błogosławieni cisi, którzy mieli odziedziczyć Ziemię? Tak powiedziałeś? Nie wycofasz się. Znam na pamięć prawie każde Twoje słowo. Takim byłem głupcem. Gdy inni zostawali agentami SB, wstępowali do Partii, prowadzili życie niecne z podpórkami, ja idiota studiowałem Twoje słowa. Gdzie są - darłem się wniebogłosy - ci Cisi? Wiesz kto odziedziczył Ziemię? Bandyci, gangsterzy, politycy, co na jedno wychodzi. Nie wmówisz mi, że jest lub że będzie inaczej. Okłamałeś tysiące ludzi. No, gdzie jesteś?. Masz gdzieś tych cichych. Już ja widzę dobrze jak wygląda ten świat.
Piesek stał przy mnie i wydawał się rozumieć wszystko. Przyszedłem do domu i żona zapytała: - gdzie tak długo do cholery byłeś? - Z Panem Bogiem rozmawiałem - powiedziałem prawie jak wariat. Nad ranem, kiedy już nie spałem, ale to nie było jeszcze przebudzenie, słyszę piękny męski głos: - Nie martw się. Przecież Ja Jestem.
Od tej pory zaczęły się dziać różne cuda, ale nie takie jak opisuje Faustyna - bukiety kwiatów od Jezusa et cetera - tylko realistyczne zdarzenia pełne niezwykłości. Forsa spadała mi z Nieba. Skąd wiedziałem, że to od Niego? Bo to zawsze było w dniu jakiegoś Święta Matki Boskiej lub Jezusa.Nie pracowałem więc przez dwadzieścia lat. Te wszystkie zdarzenia pozwoliły mi uświadomić sobie jedno: Jezus jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zdobyć tę jedyną mądrość i być niezdolnym do zła. Nie muszę wiedzieć , dlaczego E = mc2. A przy tym trzeba mieć świadomość, że i Boga trzeba trzeba czcić w sposób godny i umiarkowany. Bóg to nie Stalin, nie żąda szczególnej uniżoności.
antimonium
Nadchodzi taki czas – on już jest – że Mój Kościół będzie musiał uciekać na pustynię, by tam znaleźć schronienie. Właśnie tam wyprowadza Go Duch Święty wraz z Moją Matką. W ciszy pustyni będzie wyczekiwać na zwycięstwo. To będzie znak dla was, że Mój prawdziwy Kościół będzie ukryty w Jej Niepokalanym Sercu – [ten Kościół], w którym zabłyśnie Moja Matka jako Współodkupicielka i Wszechpośrednicz…More
Nadchodzi taki czas – on już jest – że Mój Kościół będzie musiał uciekać na pustynię, by tam znaleźć schronienie. Właśnie tam wyprowadza Go Duch Święty wraz z Moją Matką. W ciszy pustyni będzie wyczekiwać na zwycięstwo. To będzie znak dla was, że Mój prawdziwy Kościół będzie ukryty w Jej Niepokalanym Sercu – [ten Kościół], w którym zabłyśnie Moja Matka jako Współodkupicielka i Wszechpośredniczka Łask*. Gdy Mój Namiestnik ogłosi tę prawdę całemu Kościołowi – dopuszczę wielką ciemność, a prawdziwie wierne dzieci odnajdą schronienie w ramionach Mojej najukochańszej Matki. Moja Matka jest Arką Schronienia, ponieważ, zanim dała Mnie całemu światu, nosiła Mnie w swoim łonie – w ukryciu przed światem. W tej wielkiej próbie Mojego Kościoła ukryje Moje Mistyczne Ciało wraz ze wszystkimi Jego członkami w swoim Niepokalanym Sercu – tak jak widział to Mój umiłowany uczeń Jan, gdy Arka Przymierza ukazała się w świątyni niebiańskiej [Ap 11,15].otoczyniewszystkonowe.pl/02.02.2012
+ + +
Ks. Piotr Natanek w swoich kazaniach opiera się na Piśmie Św., dokumentach Papieży (encykliki i inne) dziełach świętych i błogosławionych Kościoła Katolickiego oraz objawieniach prywatnych...

Żeby wszystkim kapłanom chciało się tak gorliwie prowadzić życie duchowe w Kościele, pewnie nie byłoby w nim kryzysu..

Modernizm w natarciu, planowa masońska desakralizacja Kościoła Katolickiego, przy …More
Ks. Piotr Natanek w swoich kazaniach opiera się na Piśmie Św., dokumentach Papieży (encykliki i inne) dziełach świętych i błogosławionych Kościoła Katolickiego oraz objawieniach prywatnych...

Żeby wszystkim kapłanom chciało się tak gorliwie prowadzić życie duchowe w Kościele, pewnie nie byłoby w nim kryzysu..

Modernizm w natarciu, planowa masońska desakralizacja Kościoła Katolickiego, przy współudziale niektórych ludzi Kościoła i nieświadomości wiernych..

Kto zna kazania ks. Piotra, - zna zagrożenia współczesnego świata. Oczywiście można udawać, że nic się nie dzieje i palący publicznie zioło palikot jest cool..

Darcie Pisma Św., walka z Krzyżem, obrażanie Matki Boga, to polska codzienność.. Mądremu dość..
elap
ja nie jestem w żadnej wspólnocie poza KK ,słucham ks.Piotra i nie odlatuję na 100%.Pamiętam Msze Św. po łacinie .Ks.Piotra słucham sercem i całkowicie Go rozumie .Tu wielu z nas dyskutuje jak by byli teologami .Radzę słuchać ze zrozumieniem a nie wymądrzać się .z Bogiem .
barsty111
Do JózefK. Taka wymiana myśi na forum jest stratą czasu, chyba że jest się leniem i judzicielem. Aby wzrastać duchowo trzeba być we wspólnocie na żywo, nie online, trzeba się poznać... ,odkryć swoje słabości (wtedy kasujemy pychę), nie wywyższamy się. A co proponuje Ks.Natanek: 1.Wszystkie wspólnoty to herezja,tylko Ja jestem prawdą objawioną,wystarczy,że będziecie mnie słuchać chodzić w …More
Do JózefK. Taka wymiana myśi na forum jest stratą czasu, chyba że jest się leniem i judzicielem. Aby wzrastać duchowo trzeba być we wspólnocie na żywo, nie online, trzeba się poznać... ,odkryć swoje słabości (wtedy kasujemy pychę), nie wywyższamy się. A co proponuje Ks.Natanek: 1.Wszystkie wspólnoty to herezja,tylko Ja jestem prawdą objawioną,wystarczy,że będziecie mnie słuchać chodzić w płaszczach, klękać w kościele i nowość nic do mnie nie mówić, bo stracę Ducha.Na koniec powiem że Ks. Natanka lubię,często ma racje ale gdybym nie był we wspólnocie,to słuchając go odleciałbym na 100%
+ + +
Już 12 czas na ANIOŁ PAŃSKI..

P.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
P.: Oto ja, służebnica Pańska.
W.: Niech mi się stanie według słowa Twego.
More
Już 12 czas na ANIOŁ PAŃSKI..

P.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
P.: Oto ja, służebnica Pańska.
W.: Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
P.: A Słowo stało się ciałem.
W.: I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
P.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P.: Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.
P.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
P.: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W.: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P:. Niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.
annaaurelia
@JorgeMariano, przepraszam, ale ten wpis mnie zagotował!!!!

"Żeby być przyjacielem Jezusa, trzeba spełnić parę warunków, których nie spełniacie. Trzeba mięć zbliżoną do Niego lotność umysłu, trzeba znać historię Izraela, innych krajów i historię świata, łącznie z epoką dinozaurów. Trzeba być po prostu światłym człowiekiem. Trzeba mieć zbliżoną do Jego - wrażliwość. Trzeba mieć Jego czułość."

More
@JorgeMariano, przepraszam, ale ten wpis mnie zagotował!!!!

"Żeby być przyjacielem Jezusa, trzeba spełnić parę warunków, których nie spełniacie. Trzeba mięć zbliżoną do Niego lotność umysłu, trzeba znać historię Izraela, innych krajów i historię świata, łącznie z epoką dinozaurów. Trzeba być po prostu światłym człowiekiem. Trzeba mieć zbliżoną do Jego - wrażliwość. Trzeba mieć Jego czułość."

Żeby być przyjacielem Jezusa trzeba go kochać, mimo upadków i być pokornym, uczepić się choćby rzemyka u jego sandała. A przez Ciebie, "uczonego i światłego" przemawia: PYCHA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BAH
@JorgeMariano — 2012-02-25 09:43:38:

Jeśli w Twoich komentarzach, jak w ostatnich dniach, będzie płyneła madrość bystra jak woda w okolicach wspomnianej deski, to nie licz na tolerancję.
Stawiasz wymagania jak faryzeusz.
Nie rozróżniasz krytyki od obraźliwej krytyki. Włączyłeś do swej retoryki obraźliwe i kłamliwe określenia ("wyznawcy").
Malgorzata11
Jolinar
idea Dwóch Zjednoczonych Serc, którą promuje ks.Natanek i ten nowy dogmat o Maryi jako współodkupicielce to zupełna nowość. Przynajmniej dla mnie. Ale idea wydaje się zacna, bo pamiętajcie, że tak jak Chrystus przyszedł na świat przez Maryję po raz pierwszy tak po raz drugi także przyjdzie przez Maryję. Więc mniemam, że "iskra" musi mieć związek z Maryją. Jak powszechnie wiadomo, nasz …More
Jolinar
idea Dwóch Zjednoczonych Serc, którą promuje ks.Natanek i ten nowy dogmat o Maryi jako współodkupicielce to zupełna nowość. Przynajmniej dla mnie. Ale idea wydaje się zacna, bo pamiętajcie, że tak jak Chrystus przyszedł na świat przez Maryję po raz pierwszy tak po raz drugi także przyjdzie przez Maryję. Więc mniemam, że "iskra" musi mieć związek z Maryją. Jak powszechnie wiadomo, nasz papież Jan Paweł II był bardzo Maryjny, wiec jest to bardzo dobry trop w szukaniu "iskry". Ale ks.Natanek również jest bardzo Maryjny, co mu kuria Krakowska z kard.Dziwiszem na czele poczytuje za złą monetę (co jest dziwne, bo długo był sekretarzem Jana Pawła II więc powinien się "zarazić" tą Maryjnością,
Bardzo ciekawy głos młodego pokolenia,podziwiam mądrość i rozwagę,i rozumiem dlaczego JP II stawiał na młodość poszukującą BOGA.
O pracy duszpasterza wydaje ocenę obecność młodzieży w Kościele.
JorgeMariano
Większość dyskutantów z tej strony ciągle powtarza jak katarynka: Króluj nam Chryste. A w znakomitej większości są tak daleko od Chrystusa, że budzi to przerażenie. Te kłótnie, ten brak już nie szacunku dla innego człowieka, ale nawet najmniejszej choćby tolerancji dla odmiennego zdania, to nieliczenie się z drugim, choćby był mądrzejszy o lata świetlne, bo wśród was są autentyczni głupcy i …More
Większość dyskutantów z tej strony ciągle powtarza jak katarynka: Króluj nam Chryste. A w znakomitej większości są tak daleko od Chrystusa, że budzi to przerażenie. Te kłótnie, ten brak już nie szacunku dla innego człowieka, ale nawet najmniejszej choćby tolerancji dla odmiennego zdania, to nieliczenie się z drugim, choćby był mądrzejszy o lata świetlne, bo wśród was są autentyczni głupcy i ludzie światli. Ja widzę, że na tej stronie tych światłych się bardzo nie lubi. Taką"politykę" uprawia Stenia, Jędrek, Stanisławp i inni "filozofowie" za pięć groszy. Przeczytałem tu parę mądrych rzeczy, ale zawsze były przedmiotem zaciekłej krytyki.Nie obrażajcie się: Żeby być przyjacielem Jezusa, trzeba spełnić parę warunków, których nie spełniacie. Trzeba mięć zbliżoną do Niego lotność umysłu, trzeba znać historię Izraela, innych krajów i historię świata, łącznie z epoką dinozaurów. Trzeba być po prostu światłym człowiekiem. Trzeba mieć zbliżoną do Jego - wrażliwość. Trzeba mieć Jego czułość. A wy macie czułość jak deska klozetowa. Kłócicie się, nienawidzicie. Uczepiliście się jak frustraci Natanka i jego jesteście wyznawcami, a nie Jezusa. Nie mówcie więc o Chrystusie, bo pomyślę, że jesteście obłąkanymi ludźmi. Najpierw miejcie coś wspólnego z Jezusem, potem piszcie.
Jędrek
Zauwazcie ze NN- -to zaden dyskutant na forum -tylko filozof -który pisze ale sam nie zna znaczenia tych słów i do czego ich przykleić ! używa ogólników i sformuowań ze świata nauki -aby ich przyrównywać lub wynosić ponad Słowa Ewangelii !Jeśli mamy dyskutować o jakichkolwiek niejasnościach kazań ks.Natanka -to kultura i zasada wymaga aby wskazać treść ,która mozna by było poddac ewentualnej …More
Zauwazcie ze NN- -to zaden dyskutant na forum -tylko filozof -który pisze ale sam nie zna znaczenia tych słów i do czego ich przykleić ! używa ogólników i sformuowań ze świata nauki -aby ich przyrównywać lub wynosić ponad Słowa Ewangelii !Jeśli mamy dyskutować o jakichkolwiek niejasnościach kazań ks.Natanka -to kultura i zasada wymaga aby wskazać treść ,która mozna by było poddac ewentualnej dyskusji .Przypomne tylko ze juz nie jeden raz o tym temu panu o tym pisalem -ale nic sie nie zmieniło! mało tego poniża i obraża inne osoby -gdy staja w obronie ks.Natanka -ktore zarzucaja mu nieczyste interpretacje .
Jolinar
barsty111, jesteś pewien, że to prawidłowa przyczyna? Bo moim zdaniem nie masz racji. Parafrazując ks.Natanka jeśli młodzi siedzą na przystanku zamiast na Mszy Św. to wiedz, że coś się dzieje. ze już diabeł się nimi interesuje. Jako młody człowiek podam ci dosyć precyzyjnie przyczyny takiego stanu rzeczy i nie ma to nic wspólnego z tradycją kościoła w rozumieniu ks.Natanka czy nawet liturgii w …More
barsty111, jesteś pewien, że to prawidłowa przyczyna? Bo moim zdaniem nie masz racji. Parafrazując ks.Natanka jeśli młodzi siedzą na przystanku zamiast na Mszy Św. to wiedz, że coś się dzieje. ze już diabeł się nimi interesuje. Jako młody człowiek podam ci dosyć precyzyjnie przyczyny takiego stanu rzeczy i nie ma to nic wspólnego z tradycją kościoła w rozumieniu ks.Natanka czy nawet liturgii w obcym języku (w średniowieczu radzono sobie z tym problemem odmawiając różaniec podczas, gdy kapłan koncelebrował mszę).
Otóż przyczyny takiego stanu rzeczy to:
1.Nadmiar gier komputerowych zawierających treści okultystyczne, przekleństwa, brutalność, zabijanie(gracz nie tylko jest świadkiem, ale także wykonawcą), także erotykę ale odsyłam do punktu drugiego.
2.Pornografia - każdy wie o co chodzi więc nie sądze, że jest się tu nad czym rozwodzić.
3.Muzyka - oprócz skrajności, czyli utworów o jawnych treściach satanistycznych jest jeszcze problem tego, że muzyka ma wpływ na umysł człowieka. Niektóre muzyki wprowadzają w stan nostalgii, melanholii, inne w stan agresji itp. Oprócz tego, głośna muzyka nie pozwala się człowiekowi wyciszyć (a Bóg ponoć przemawia do człowieka w ciszy). Są też teorie (tzw. spiskowe), że masoni przyłożyli palec do przemysłu muzycznego (Illuminati przemysł muzyczny na youtube).
4.Używki - alkohol, narkotyki, palenie zioła, dopalacze i inne cholerstwa.
5.Anime (japońskie kreskówki, dość duża społeczność fanów anime) w których młody człowiek spotyka się z hinduizmem, shintoizmem, okultyzmem, w niektórych tytułach przemocą. W zasadzie najpopularniejsze tytuły (stąd też najdłuższe) "to nawalanki". DragonBalle i inne. Wiecie, jak ktoś ma zbroję wiary to może mu nie zaszkodzi, ale pytanie po co to komu?
6.Lucyferiański plan zniszczenia kościoła katolickiego, którego jednym z owoców są skandale pedofilskie, przekręty pieniężne i inne skandale, które przyćmiewają pierwotny skandal Krzyża. Owoce kościoła ludzkiego o którym mówi ks. Natanek. Młodzi ludzie to widzą i odchodzą od kościoła. Nie oczekujcie od nich, że sami dojdą do wniosku, iż ktoś tym wszystkim steruje w taki sposób, żeby odeszli od Boga. Im to trzeba pokazać, rozmawiać z nimi. Ale jak z nimi rozmawiać skoro mają swoje "ołtarzyki" w domu: super komputery kombajny do gier, głośniki stereo, wieża hi-fi, monitor 30 cali, konsola PS10 i nosa z domu taki nie wyściubi. A ks.Natanek znalazł sposób. Albo raczej sam się znalazł. Wielu młodych zna ks.Natanka z popularnego kazania o diable. Część poszła z tym dalej i z ciekawości zaczęła oglądać inne. Reszta zatrzymała się na etapie: "no wariat". I nad tymi drugimi trzeba pracować.

Młody człowiek jest jak gąbka, chłonie wszystko (stąd tak łatwo mediom mamić młodych, żeby glosowali na tych czy tamtych). Ponadto dzisiaj żyjemy w kulturze konsumpcjonizmu i hedonizmu. Więc nie dziw się, że młodzi ludzie siedzą na przystanku zamiast być w kościele.
barsty111
Panie +++ ,pan się zastanowi czy zależy panu na zbawieniu drugiego człowieka,czy na uprawianiu swojej urojonej ideologii.
+ + +
Uwaga! na forum mamy experta od kosmologii :)

Expert wyliczył: 2+2+6 ?

NIE WIEM O CO CHODZI :) ale czasem mam wrażenie, że niektóre umysły ścisłe, są zbyt.. ściśnięte ? :))))