asdew
1822
Augustyn z Hippony
Biskup ma racje... czas laski. Z laski wpuszczaja limity do kosciola. Z laski spowoadaja, z laski odprawiaja msze sw. Zwlaszcza NowegoLadu.
Laskawie pozowla na normalna Msze Sw. Jaki laskawy episkopat.