vi.news
20

Ba viên đạn cho Francis

Một phong bì với ba viên đạn gửi cho Francis đã bị chặn lại tại trung tâm phân loại bưu chính ở San Giuliano, Milan, Msn.com (ngày 9 tháng 7) đưa tin.

Bức thư cũng có một thông điệp đề cập đến các giao dịch tài chính ở Vatican. Nó đã bị tịch thu bởi cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Hình ảnh: © Cory Denton, CC BY, #newsEtsyhlvmvd