vi.news
29

Chủ nghĩa giáo sĩ trong hành động: Tổng giám mục Lima TỪ CHỐI Rước Lễ hai lần

Những bức ảnh gây sốc đã được truyền tay về một Bí tích Thánh Thể KHÔNG ở Nhà thờ Lima, Peru.

Sự kiện được chủ trì bởi người thờ phượng Pachamama tại địa phương, Tổng Giám mục-Francis Carlos Castillo Mattasoglio.

Nhạc pop ghita rẻ tiền đang phát trong khi Castillo đang rước lễ, thì một người đàn ông trẻ tuổi bước tới, khiêm nhường quỳ xuống và chờ được rước lễ.

Nhưng Castillo bắt đầu lặp lại với anh ta: “¡En la mano Señor!” [Trong tay thưa ngài!]. Khi người thanh niên không phản ứng, có thể là do anh ta không hiểu tiếng Tây Ban Nha, Castillo bước tới, bỏ qua anh ta và tiếp tục rước lễ cho những người phía sau người thanh niên.

Nhưng một lần nữa Castillo lại không gặp may. Ông ta đối mặt với một phụ nữ trẻ đứng xếp hàng mà Castillo nói “¡En la mano!” [“Vào bàn tay!”]. Người phụ nữ trẻ lắc đầu, và Castillo LẠI từ chối Rước lễ.

Đây cũng là vị giám chức đã nói trong một thượng hội đồng tổng giáo phận rằng “không ai cải đạo trước đền tạm.”

#newsFucsxgijxz

00:29