vi.news
39

Puerto Rico: Tổng giám mục tham gia vào chủ nghĩa thịnh vượng vắc xin

Tổng giám mục Puerto Rico Roberto Octavio González Nieves, 71 tuổi, cựu giám mục phụ tá Boston, tin rằng “một người Công giáo không thể dùng Đức tin của mình như một lời biện minh cho việc không tiêm chủng”.

Trong thông cáo báo chí ngày 29 tháng 7, Gonzáles đã ví von với Francis, gọi vắc-xin Covid-19 một cách bừa bãi là một "hành động yêu thương" giúp "cứu sống".

González, một nhà xã hội học không có thẩm quyền trong việc đánh giá vắc xin, đã giảng.

Đối với ông ta, việc yêu cầu tiêm chủng hoặc kiểm tra liên tục là “đúng đắn”. Ông đã biến một số giáo xứ thành trung tâm tiêm chủng. Cho đến nay, González chưa bao giờ phát triển lòng nhiệt thành như vậy trong khi rao giảng Đức tin.

#newsGhxosuzdmo