Edward7
132.2K

Wierny biskup porzuca przeklęte synodalne " zgorszenie"

DEN BOSCH, Holandia - Wierny holenderski biskup mówi, że porzucił "przeklęty" projekt synodalny 'papieża Franciszka', ponieważ "Bóg jest tam poza zasięgiem" i "Duch Święty nie ma z tym absolutnie nic wspólnego".

Z
Zakonnice wykonują hinduski rytuał arti dla Kard. Grech podczas wizyty synodalnej w Indiach...

Biskup Rob Mutsaerts, który posługuje w diecezji 's-Hertogenbosch, skrytykował proces synodalny jako "niemal bluźnierczy" za dostarczanie "megafonu dla świeckich poglądów" i naśladowanie "eksperymentu socjologicznego", który jest "niepastoralny" i "bez miłości".

"To, co staje się coraz bardziej jasne, to fakt, że proces synodalny zostanie wykorzystany do zmiany wielu kościelnych poglądów" - grzmi Mutsaerts w felietonie na swoim blogu Purple Peppers . .

Manipuluje się procesem synodalnym, wrzucając Ducha Świętego „na pierwszy plan jako orędownika” w obronie związków poligamicznych i LGBTQ+, mimo że Duch Święty przez wieki "tchną coś zupełnie przeciwnego" - napisał w piątek prałat.

"Wśród protagonistów tego procesu jest zbyt wielu zwolenników małżeństw osób tej samej płci, ludzi, którzy tak naprawdę nie traktują aborcji jako problemu i nigdy tak naprawdę nie pokazują się jako obrońcy bogatej wiary Kościoła, którzy głównie chcą być lubiani przez swoje świeckie środowisko" - wyjaśnia.

Mutsaerts krytykuje ekspertów synodu za wysłuchanie "tych, którzy nie zgadzają się z nauką Kościoła katolickiego" i sporządzenie "listy donosów" jako podstawy dokumentu roboczego, który został przedstawiony pod koniec października w Watykanie.

"Misja Kościoła jest inna. To nie jest: zbadaj wszystkie opinie, a potem się dogadajmy. Jezus nakazał nam coś innego: głosić prawdę, to prawda was wyzwoli" - deklaruje wyrazisty biskup.

Mutsaerts krytykuje "sesje słuchania" za popieranie "wyparowanej wiary, która nie jest już praktykowana" i która odrzuca nauczanie Kościoła oraz odmawia dyskusji o "pokucie", ponieważ "ludzie nie chcą już nazywać grzechu grzechem". Prałat krytykuje też proces synodalny jako "bezsensowne ćwiczenie" za to, że promuje kobiety-kapłanów, diakonów i świeckich kaznodziejów, mimo że "trzy ostatnie pontyfikaty wyraźnie stwierdziły, że jest to niemożliwe ".

"W polityce wszystko jest otwarte na dyskusję i debatę. Nie w Kościele - zaznacza Mutsaerts. "Mamy coś w rodzaju doktryny kościelnej, która nie podlega czasowi i miejscu. Ale dokument roboczy rzeczywiście zdaje się kwestionować wszystko". Mutsaerts wyszydza dokument roboczy synodu za zredukowanie urzędu biskupa "do zwykłego wykonywania tego, co jest ostatecznie najniższym wspólnym mianownikiem w wyniku loterii opinii", ponieważ biskupi są proszeni o zatwierdzenie i aprobatę dokumentu końcowego.

"Ostatnia faza procesu synodalnego nie może nie okazać się jak "Sejm polski". Wszyscy, którzy nie dopną swego, powiedzą, że są zablokowani. Jeśli każdy dostanie po swojemu, co w rzeczywistości nie jest możliwe, katastrofa jest kompletna. " - przewiduje. "Wtedy Kościół zaprzeczy sam sobie i roztrwoni swoją tożsamość".

„Inkluzywna” grafika synodu była wyśmiewana w mediach społecznościowych.

"Ludzie chcą uczciwych odpowiedzi. Nie chcą wracać do domu z kolejnymi pytaniami. Uniemożliwiają ludziom ratowanie się. Obecnie wycofałem się z procesu synodalnego - podsumowuje Mutsaerts. Prałat ubolewa nad tym, jak "papież Franciszek" dosłownie wyklucza tradycjonalistów z procesu synodalnego i jak "najwyraźniej nie ma empatii dla tej grupy". W ubiegłym roku prałat opublikował na blogu felieton, w którym zauważył, że tłumienie/zniesienie przez Franciszka tradycyjnej mszy łacińskiej (TLM) "nie ma nic wspólnego z ewangelizacją", ale "jest raczej ideologią" - donosił Church Militant.

Mutsaerts nazwał edykt "papa" w sprawie TLM "całkowicie jasną deklaracją wojny" i zauważył, że "Franciszek strzela sobie w stopę tym motu proprio". " Liturgia nie jest zabawą papieży, jest patrymonium Kościoła" - przekonywał Mutsaerts. "W Starej Mszy nie chodzi o nostalgię czy gust. Papież musi być strażnikiem Tradycji; papież jest ogrodnikiem, a nie producentem."

"Kościół nigdy nie zniósł liturgii. Nawet Trydent tego nie zrobił. Franciszek całkowicie zrywa z tą tradycją" - napisał biskup, nazywając edykt "pontyfikatu" "nakazem egzekucji" i "policzkiem dla jego poprzedników".

W marcu 2020 roku Mutsaerts zrezygnował z części swoich obowiązków administracyjnych w diecezji 's-Hertogenbosch z powodu różnic ze swoim ultra-progresywnym biskupem diecezjalnym Gerardem de Korte, który otworzył swoją katedrę na wydarzenie LGBT "Różowa sobota".

Wcześniej Mutsaerts na swoim blogu skrytykował Synod Amazoński. "O ile kiedyś nasze słownictwo składało się z takich słów jak 'nasza Matka Kościół', 'ogień piekielny' i 'cnoty', to teraz chodzi o Matkę Ziemię, pożary Amazonii i ekologię" - napisał. Nazywając synod amazoński "najbardziej politycznie poprawnym spotkaniem wszech czasów" i ostrzegając, że otworzył on "puszkę Pandory" teologicznych innowacji, Mutsaerts skomentował: "To ulga, że Greta Thunberg nie została jeszcze wybrana kardynałem".

Church Militant/ Obispo fiel abandona la «travesura» sinodal maldita
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
1462
Wierny holenderski biskup mówi, że porzucił "przeklęty" projekt synodalny 'papieża Franciszka', ponieważ "Bóg jest tam poza zasięgiem" i "Duch Święty nie ma z tym absolutnie nic wspólnego".
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Wcześniej Biskup Rob Mutsaerts na swoim blogu skrytykował Synod Amazoński. "O ile kiedyś nasze słownictwo składało się z takich słów jak 'nasza Matka Kościół', 'ogień piekielny' i 'cnoty', to teraz chodzi o Matkę Ziemię, pożary Amazonii i ekologię" - napisał. Nazywając synod amazoński "najbardziej politycznie poprawnym spotkaniem wszech czasów" i ostrzegając, że otworzył on "puszkę …More
Wcześniej Biskup Rob Mutsaerts na swoim blogu skrytykował Synod Amazoński. "O ile kiedyś nasze słownictwo składało się z takich słów jak 'nasza Matka Kościół', 'ogień piekielny' i 'cnoty', to teraz chodzi o Matkę Ziemię, pożary Amazonii i ekologię" - napisał. Nazywając synod amazoński "najbardziej politycznie poprawnym spotkaniem wszech czasów" i ostrzegając, że otworzył on "puszkę Pandory" teologicznych innowacji, Biskup Mutsaerts skomentował: "To ulga, że Greta Thunberg nie została jeszcze wybrana kardynałem.'' 😂
Walczyć o prawdę
To już tradycja po SWII, że powołują się na działanie Ducha Świętego, podczas gdy wiara Kościoła i zasady religijne na to nie wskazywałyby.
Edward7
...Jest to czas wielkiego podziału Mojego Kościoła na dwa obozy.
Po jednej stronie będziecie wy, Moi kochani wyświęceni słudzy, którzy podążacie za Moim nauczaniem i którzy nigdy nie odeszliście od niego.
Po drugiej stronie będą tacy księża i inni przywódcy Moich Kościołów Chrześcijańskich, którzy są pod wpływem współczesnego życia i którzy będą bezcześcić Moje Prawa.
Będą oni ulegać presji …More
...Jest to czas wielkiego podziału Mojego Kościoła na dwa obozy.

Po jednej stronie będziecie wy, Moi kochani wyświęceni słudzy, którzy podążacie za Moim nauczaniem i którzy nigdy nie odeszliście od niego.

Po drugiej stronie będą tacy księża i inni przywódcy Moich Kościołów Chrześcijańskich, którzy są pod wpływem współczesnego życia i którzy będą bezcześcić Moje Prawa.
Będą oni ulegać presji ludzi oczekujących okazania tolerancji w imię Boga poprzez zmianę Bożego Prawa dopasowanego do ludzkich potrzeb.
Są oni pełni pychy, zuchwalstwa i ziemskich ambicji. Nie będzie dla nich miało znaczenia to, jeśli zmienią Sakramenty Święte, aby pasowały do ich grzesznego programu.
Nie, będą oni ułatwiać popełnianie aktów obrzydliwości w Kościołach Mojego Ojca i wszystko to w imię praw obywatelskich i tolerancji.
Będą zezwalać na grzech i obrażać Mnie przez wystawienie takich grzechów na pokaz przed Moimi Świętymi Tabernakulami, oczekując Mojego zezwolenia na te ohydne czyny.
Wkrótce zlikwidują sakramenty, aby dopasować się do wszystkich ludzi.

W ich miejsce odbędą się uroczyste przyjęcia i inne formy rozrywek.

To będzie Nowy Światowy Kościół, który będzie się szczycił imponującym budynkiem w Rzymie, ale nie będzie czcił Boga.
Zostanie on zbudowany z tajemniczymi symbolami satanistycznymi, widocznymi dla wszystkich i będzie ubóstwiał bestię.
Każdy grzech
, który jest odrażający dla Mojego kochanego Ojca będzie publicznie czczony i miliony ludzi uzna ich prawa demoralizacji, za wartościowe w oczach Boga.
Moi święci słudzy, którzy pozostaną Mi wierni, będą musieli potajemnie odprawiać Msze albo zostaną uwięzieni.
Nabiorą sił i zostaną napełnieni Duchem Świętym, będą nadal karmić dzieci Boże Pokarmem Życia.
Muszą sprawić, aby wszyscy, których prowadzą, otrzymali ochronę w postaci Pieczęci Boga Żywego.
Zbliża się czas wybudowania Nowej Świątyni na cześć Bestii.
Zostanie wybudowana w ramach dyktatury antychrysta, który wkrótce wejdzie na scenę światową, jako człowiek pokoju.
Zbierzcie się wszyscy, Moi wyznawcy, jak tylko możecie. Moi kapłani, którzy rozpoznajecie Mój głos, musicie rozpocząć przygotowania, aby zapewnić Mojemu Kościołowi na ziemi siłę do przetrwania prześladowań, które są przygotowywane.
Schronienia będą gotowe do użycia przez was na czas, gdyż pouczam Moich wyznawców już od pewnego czasu, aby mieć pewność, że spełnią one swoje zadanie.
To prześladowanie będzie krótkie, choć bolesne, ale przetrwacie.

Ostrzegam was. Nowa Światowa Religia na zewnątrz będzie się wydawać, dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia.
Będzie roztaczać wspaniały obraz tolerancji i wychwalać każdy grzech znany Bogu. Będzie przekręcać każdy grzech, aby wydawał się możliwy do przyjęcia w oczach Boga.
Ale musicie wiedzieć, że takie obrzydliwości oburzają Mnie i biada tym, którzy pójdą tą niebezpieczną drogą do wiecznego potępienia.
Grzech zawsze będzie w Moich oczach grzechem.
Czas tego nie zmieni. Nowe zasady dopasowane do ludzkich pożądań grzesznych rozrywek, nigdy nie zostaną przeze Mnie zaakceptowane.
Przygotujcie się teraz do tego wielkiego oszustwa, gdyż nastąpi ono bardzo szybko.
Wasz Jezus
Księga Prawdy
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''...Ostrzegam was. Nowa Światowa Religia na zewnątrz będzie się wydawać, dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia.
Będzie roztaczać wspaniały obraz tolerancji i wychwalać każdy grzech znany Bogu. Będzie przekręcać każdy grzech, aby wydawał się możliwy do przyjęcia w oczach Boga.
Ale musicie wiedzieć, że takie obrzydliwości oburzają Mnie i biada tym, którzy pójdą tą niebezpieczną …More
''...Ostrzegam was. Nowa Światowa Religia na zewnątrz będzie się wydawać, dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia.
Będzie roztaczać wspaniały obraz tolerancji i wychwalać każdy grzech znany Bogu. Będzie przekręcać każdy grzech, aby wydawał się możliwy do przyjęcia w oczach Boga.
Ale musicie wiedzieć, że takie obrzydliwości oburzają Mnie i biada tym, którzy pójdą tą niebezpieczną drogą do wiecznego potępienia.
Grzech zawsze będzie w Moich oczach grzechem.
Czas tego nie zmieni. Nowe zasady dopasowane do ludzkich pożądań grzesznych rozrywek, nigdy nie zostaną przeze Mnie zaakceptowane.
Przygotujcie się teraz do tego wielkiego oszustwa, gdyż nastąpi ono bardzo szybko.''
Wasz Jezus